Sử dụng Adyen on Shopify

Adyen là cổng thanh toán dành cho mô hình kinh doanh cấp doanh nghiệp. Mối quan hệ đối tác giữa Adyen và Shopify cho phép truy cập các tính năng của nền tảng thanh toán Adyen qua cổng thanh toán Adyen trên Shopify.

Lợi ích và tính năng chính của Adyen

Adyen cung cấp nhiều lợi ích và tính năng cho phép bạn chấp nhận thanh toán, bảo vệ doanh thu và kiểm soát tài chính. Dưới đây là một số tính năng chính khi sử dụng Adyen on Shopify:

  • Trang thanh toán tích hợp: Adyen on Shopify thêm cổng thanh toán Adyen trực tiếp vào trang thanh toán của cửa hàng Shopify, cho phép khách hàng hoàn tất giao dịch mua trong môi trường trang thanh toán có thương hiệu của bạn mà không bị chuyển hướng đến trang web khác. Nhờ vậy, trải nghiệm khách hàng được nâng cao và giảm tình hình bỏ dở giỏ hàng.
  • Thử thách và xác thực 3D Secure (3DS): Adyen sử dụng 3DS 2.x để cung cấp thử thách và xác thực 3DS an toàn và đáng tin cậy. Nhờ đó, doanh nghiệp của bạn được bảo vệ khỏi các giao dịch gian lận và tăng thêm tầng bảo mật cho khách hàng.
  • : Cổng thanh toán Adyen hiện hỗ trợ ví Apple Pay và Google Pay. Bạn có thể tích hợp những ví này vào quá trình thanh toán và cung cấp tùy chọn thanh toán bổ sung cho khách hàng.
  • Gói đăng ký và phương thức thanh toán được bảo lưu: Cổng thanh toán của Adyen cho phép bạn nhận thông tin thẻ tín dụng được bảo lưu bằng bất kỳ ứng dụng gói đăng ký nào trên nền tảng Shopify để có thể xử lý thanh toán.

Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn Bắt đầu sử dụng Adyenđịnh cấu hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.

Các tính năng không đủ điều kiện hoặc không tương thích khi sử dụng Adyen

Mặc dù Adyen mang đến nhiều lợi ích nhưng có một số tính năng không khả dụng hoặc không tương thích với tích hợp này:

  • Thẻ quà tặng: Thẻ quà tặng không hoạt động khi tích hợp Adyen on Shopify.
  • Phương thức thanh toán địa phương (LPM): Không phải tất cả phương thức thanh toán địa phương do Adyen cung cấp đều có sẵn khi tích hợp Adyen on Shopify.
  • Công cụ chống gian lận: Khi sử dụng Adyen on Shopify, bạn sẽ không có quyền truy cập vào các tính năng bổ sung được cung cấp trên Shopify Payments như quản lý tranh chấp, bảo vệ bằng kiểm tra thẻ và phân tích. Adyen cung cấp công cụ chống gian lận bổ sung riêng nhưng có thể tính phụ phí. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng phân tích gian lận của Shopify và Shopify Flow để thiết lập quy tắc tùy chỉnh.
  • Shopify Checkout: Để sử dụng Adyen on Shopify, bạn cần sử dụng Shopify Checkout. Nếu đang dùng gói Shopify Plus, bạn cần sử dụng Checkout Extensibility.

Tích hợp Adyen với phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Để hạn chế chênh lệch dữ liệu, bạn có thể tích hợp Shopify, bao gồm dữ liệu thanh toán của Adyen, với phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Sự tích hợp này đảm bảo quản lý và đồng bộ hóa dữ liệu mượt mà hơn giữa các hệ thống.

Mức độ tương thích của Adyen với Markets

Bạn có thể sử dụng Adyen với Shopify Markets để bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương. Các giao dịch sẽ được xử lý bằng đơn vị tiền tệ mà Shopify gửi cho Adyen khi kích hoạt Shopify Markets. Bạn cần định cấu hình đơn vị tiền tệ cho thị trường của bạn trong Adyen. Nếu đơn vị tiền tệ khớp với một trong các đơn vị tiền tệ thanh toán của Adyen cho khu vực, các khoản quyết toán sẽ được thanh toán tương ứng bằng đơn vị tiền tệ đó.

Gói đăng ký

Adyen on Shopify hỗ trợ nhiều gói đăng ký. Bạn có thể xử lý và quản lý các gói đăng ký trong cửa hàng Shopify.

Tài liệu về Adyen

Để tìm hiểu thêm về Adyen và tích hợp Adyen với Shopify, bạn có thể tham khảo các tài liệu sau:

Bộ phận hỗ trợ của Adyen

Để được trợ giúp các vấn đề về Adyen on Shopify như quản lý cài đặt Adyen hoặc giao dịch, hãy gửi email cho Bộ trợ giúp của Adyen tại support@adyen.com.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí