การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการชำระค่าสินค้าเป็นงวดเมื่อชำระเงิน ทั้งทางออนไลน์และในร้านค้า คำสั่งซื้อตั้งแต่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินแบบผ่อนชำระ

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและมีการเปิดใช้งานทั้ง Shopify Payments และ Shop Pay ไว้เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ลูกค้าของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานบางประการ รวมถึงการมีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในสหรัฐอเมริกาและต้องลงทะเบียน Shop Pay ยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดต้องอยู่ระหว่าง 50 USD ถึง 20,000 USD เพื่อให้ลูกค้ามีสิทธิ์ในการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ลูกค้าของคุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกการผ่อนชำระเงินต่อไปนี้ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน:

  • การชำระเงินแบบไม่เสียดอกเบี้ยแบ่งเป็น 4 งวด ทุกๆ 2 สัปดาห์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐถึง 999.99 ดอลลาร์สหรัฐ
  • การชำระเงินเป็นรายเดือนสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 150 ดอลลาร์สหรัฐถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ การผ่อนชำระคำสั่งซื้อเป็นรายเดือนจะมีดอกเบี้ยปีละ 10% ถึง 36% และอาจต้องชำระภายใน 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยขึ้นอยู่กับยอดของสิ่งที่ซื้อ

เมื่อลูกค้าดูสินค้าของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณจะปรากฏขึ้นดังต่อไปนี้:

  • จํานวนการผ่อนงวดที่คํานวณ
  • ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay
  • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับล่าสุด

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ยังสามารถเพิ่มอัตราคอนเวอร์ชันและมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยได้โดยการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีตัวเลือกในการผ่อนชำระสินค้าที่สั่งซื้อบางรายการ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี