การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกในการชำระค่าสินค้าเป็นงวดเมื่อชำระเงิน ทั้งทางออนไลน์และในร้านค้า คำสั่งซื้อตั้งแต่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินแบบผ่อนชำระ

ลูกค้าของคุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกการผ่อนชำระเงินต่อไปนี้ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน:

 • การชำระเงินแบบไม่เสียดอกเบี้ยแบ่งเป็น 4 งวด ทุกๆ 2 สัปดาห์ สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐถึง 999.99 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การชำระเงินเป็นรายเดือนสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 150 ดอลลาร์สหรัฐถึง 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ การผ่อนชำระคำสั่งซื้อเป็นรายเดือนจะมีดอกเบี้ยปีละ 10% ถึง 36% และอาจต้องชำระภายใน 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยขึ้นอยู่กับยอดของสิ่งที่ซื้อ

เมื่อลูกค้าดูสินค้าของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณจะปรากฏขึ้นดังต่อไปนี้:

 • จํานวนการผ่อนงวดที่คํานวณ
 • ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay
 • ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับล่าสุด

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ยังสามารถเพิ่มอัตราคอนเวอร์ชันและมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยได้โดยการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีตัวเลือกในการผ่อนชำระสินค้าที่สั่งซื้อบางรายการ

เปิดใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

หากคุณมีสิทธิ์ใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน
 2. ในส่วน Shopify Payments ให้คลิกที่จัดการ
 3. ในส่วน Shop Pay ให้ทำเครื่องหมายที่การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay แล้วคลิกบันทึก
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์ในการเลือกการผ่อนชำระแบบพรีเมียม ให้คลิกที่ “จัดการ” ในส่วนการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay
  • หากคุณมีสิทธิ์รับแพ็กเกจพรีเมียม ให้คลิกเลือกแพ็กเกจพรีเมียม เพื่อยอมรับตัวเลือกสินเชื่อระดับพรีเมียมที่คุณได้รับการเสนอ

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay สำหรับ Shopify POS

หากคุณใช้ Shopify POS เพื่อขายสินค้าของคุณแบบหน้าร้าน คุณสามารถเสนอการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้แก่ลูกค้าในร้านค้าได้ดูวิธีเปิดใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay สำหรับใช้งาน Shopify POS

การคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

เมื่อคุณขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณจะส่งการชำระเงินดังกล่าวกลับไปให้ลูกค้า หากลูกค้าขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่พวกเขาดำเนินการชําระเป็นรายเดือน พวกเขาจะไม่ได้รับเงินค่าดอกเบี้ยที่ชําระไปแล้วคืน เนื่องจากดอกเบี้ยคือค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและไม่สามารถขอคืนเงินได้

ระบบจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้ เมื่อคุณดำเนินการคืนเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคืนสินค้าและคืนเงิน

ประสบการณ์การชำระเงินออนไลน์สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

หากต้องชำระเงินคำสั่งซื้อโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ลูกค้าเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของตน
 2. ลูกค้าทำการชำระเงินโดยใช้ Shop Pay
 3. ลูกค้าเลือกการผ่อนชำระ
 4. ลูกค้าจะตรวจดูตัวเลือกการผ่อนชำระเงินทั้งหมดที่มีให้เลือก จากนั้นจะเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
 5. ลูกค้าจะตรวจสอบการซื้อของตนเองแล้วจึงดำเนินการชำระเงินงวดแรกในขั้นตอนการชำระเงิน

ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับการผ่อนชำระที่เหลือจากบัตรของลูกค้าตามกำหนดการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก โดยลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลก่อนระบบจะเรียกเก็บการผ่อนชำระแต่ละครั้ง

หลังจากที่เสร็จสิ้นการสั่งซื้อแล้ว คุณจะได้รับเงินสำหรับคำสั่งซื้อเต็มจำนวนล่วงหน้า ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

กำลังซื้อของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ฟีเจอร์กำลังซื้อของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้ลูกค้าของคุณตรวจสอบว่ามีสิทธิ์ใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay หรือไม่ได้โดยตรงจากหน้าสินค้าของคุณ ลูกค้าของคุณสามารถดูกำลังซื้อของตัวเองด้วยการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay และตัวเลือกการชำระเงินด้วยการผ่อนชำระที่มีให้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการซื้อ ฟีเจอร์นี้สามารถเพิ่มอัตราคอนเวอร์ชันและเพิ่มมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของคุณได้ หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณต้องเพิ่มแบนเนอร์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ในหน้าสินค้าไปยังหน้าสินค้าของคุณ

ลูกค้าของคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์และกำลังการซื้อของตัวเองในการใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้ในหน้าสินค้า เฉพาะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าอย่างน้อย 150 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเมื่อของในตะกร้าสินค้ามีมูลค่าอย่างน้อย 150 ดอลลาร์สหรัฐ

หากต้องการตรวจสอบว่าลูกค้าของคุณมีสิทธิ์ใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay หรือไม่ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ให้ลูกค้าไปที่หน้าสินค้าของสินค้าที่ต้องการซื้อ
 2. ในแบนเนอร์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ในหน้าสินค้า ให้ลูกค้าคลิก "ตรวจสอบกำลังการซื้อของคุณ"
 3. ลูกค้าลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Shop Pay ของตนเอง
 4. ลูกค้าคลิก "ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่" เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay
 5. ลูกค้าตรวจสอบตัวเลือกการชำระเงินด้วยการผ่อนชำระทั้งหมดที่มีให้เลือก แล้วคลิก "ดำเนินการต่อไปยังการชำระเงิน"
 6. ลูกค้าเลือกตัวเลือกการชำระเงินด้วยการผ่อนชำระในขั้นตอนการชำระเงิน แล้วจึงดำเนินการชำระเงินงวดแรกในขั้นตอนการชำระเงิน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี