แนวทางสำหรับการใช้โลโก้ Shop Pay

หากคุณใช้งานโลโก้ของ Shop Pay แสดงว่าคุณยอมรับแนวทางการใช้งานเครื่องหมายการค้า Shop Pay และเข้าใจว่าการฝ่าฝืนแนวทางเหล่านี้จะส่งผลให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์อนุญาตในการใช้องค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay ของคุณสิ้นสุดลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามแนวทางของ Shopify ในการใช้โลโก้ Shop Pay อย่างถูกต้อง

คุณสามารถดาวน์โหลดโลโก้ Shop Pay ทั้งหมดเป็นไฟล์ zip ที่มีไฟล์ .eps, .jpg, .png และ .svg และให้แสดงโลโก้ของ Shop Pay แบบสีทั้งรูปทุกครั้งที่ทำได้

ดาวน์โหลดโลโก้ Shop Pay ทั้งหมด

สําหรับแนวทางการใช้อาร์ตเวิร์กของแบรนด์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay โปรดดูที่การใช้อาร์ตเวิร์กของการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

สำหรับแนวทางการใช้แบรนด์ Shopify รวมถึงกระเป๋าช้อปปิ้งและอักษร Shopify ตัวเอียง โปรดดูที่การใช้แบรนด์ของเรา

ให้แสดงโลโก้หลักของ Shop Pay แบบสีทั้งรูปทุกครั้งที่ทำได้ นอกจากนี้ โลโก้ Shop Pay ยังมีแบบสีเดียวให้ใช้ด้วย

โลโก้หลักของ Shop Pay

ดาวน์โหลดโลโก้หลักของ Shop Pay

เมื่อคุณไม่สามารถใช้โลโก้แบบสีทั้งรูปได้ ให้ใช้ตัวเลือกสีเดียวที่มีความคมชัดมากที่สุด

ใช้โลโก้แบบสีเดียวในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้การพิมพ์สีเดียว
  • เมื่อคุณไม่สามารถแสดงสีได้อย่างถูกต้อง
  • เมื่อคุณใช้พื้นหลังที่มีความคมชัดต่ำ
  • เมื่อคุณใช้พื้นหลังที่ยุ่งเหยิงหรือมีลวดลาย

โลโก้ Shop Pay แบบสีเดียว

ดาวน์โหลดโลโก้ Shop Pay แบบสีเดียว

เว้นช่องว่างรอบโลโก้ Shop Pay

เมื่อคุณใช้โลโก้ Shop Pay ให้เว้นช่องว่างหรือพื้นที่สำหรับตัว “X” ไว้รอบโลโก้ เพื่อให้ทุกองค์ประกอบแสดงได้อย่างเหมาะสมที่สุดในทุกรูปแบบ

“X” หมายถึงความสูงของโลโก้

ตัวอย่างโลโก้ Shop Pay ขนาดเล็กที่สุด

ขนาดขั้นต่ำของโลโก้ Shop Pay

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโลโก้ Shop Pay โปรดอย่าปรับขนาดให้เล็กกว่า 105 x 25 พิกเซล (px)

ตัวอย่างโลโก้ Shop Pay ขนาดเล็กที่สุด

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

เมื่อคุณใช้โลโก้ Shop Pay ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คำนึงถึงคำแนะนำต่างๆ ในตารางต่อไปนี้

ตัวอย่างโลโก้แบบสีทั้งรูป
ใช้โลโก้ที่เป็นสีทั้งรูปหากเป็นไปได้
ตัวอย่างโลโก้สีดำ
ใช้โลโก้ที่เป็นสีดำทั้งหมดแทนการใช้เวอร์ชันสีทั้งรูป
ตัวอย่างโลโก้สีขาว
ใช้โลโก้สีขาวล้วนแทนการใช้เวอร์ชันสีเต็มเพื่อให้สีตัดกับพื้นหลังสีต่างๆ ภาพ หรือลวดลายต่างๆ
ตัวอย่างโลโก้สีขาวล้วน
ใช้โลโก้สีขาวล้วนเมื่อวางบนอีกภาพหนึ่ง หากต้องการให้มีความคมชัดสูง ให้เพิ่มโลโก้สีขาวไว้ด้านบนของเลเยอร์สีดำ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสิ่งที่คุณไม่ควรทำเมื่อใช้โลโก้ Shop Pay

ตัวอย่างโลโก้ที่มีสีต่างกัน
อย่าเปลี่ยนสีของโลโก้
รูปแบบที่ยอมรับมีเพียงสีทั้งรูป สีดำล้วน หรือสีขาวล้วน
ตัวอย่างโลโก้ที่มีการดัดแปลงสัดส่วน
อย่าเปลี่ยนสัดส่วนของโลโก้ไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ ก็ตาม
ตัวอย่างโลโก้ที่จัดวางบนตัวภาพ
อย่าวางโลโก้แบบสีทั้งรูปบนตัวภาพ
แต่ให้ใช้โลโก้แบบสีเดียวเพื่อให้มีความคมชัดมากที่สุดแทน
ตัวอย่างโลโก้สีขาวบนพื้นหลังสีอ่อน
อย่าวางโลโก้สีขาวบนพื้นหลังสีอ่อน
ตัวอย่างโลโก้ที่มีเอฟเฟกต์เพิ่มเงา
อย่าปรับเปลี่ยนหรือใช้เอฟเฟกต์ใดๆ กับโลโก้ เช่น การเพิ่มเงา เส้นขอบ หรือการเบลอ
ตัวอย่างของโลโก้ที่จัดวางบนสีอื่นที่ไม่ใช่สีม่วง สีดำ หรือสีขาวของ Shop
อย่าวางโลโก้บนสีอื่นใดนอกจากสีม่วง (Hex# 5A31F4) สีดำ หรือสีขาวของ Shop

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์

เพิ่มปุ่มการชำระเงิน

หากคุณใช้ Shop Pay คุณสามารถใช้ปุ่มการชำระเงิน Shop Pay หรือปุ่มซื้อด้วย Shop Pay ได้

ปุ่มการชำระเงิน Shop Pay

ปุ่มการชำระเงิน Shop Pay อยู่ในส่วนการชำระเงินด่วนโดยเฉพาะ ปุ่มนี้มักใช้เมื่อรวมอยู่กับตัวเลือกการชำระเงินด่วนอื่นๆ ในหน้าตะกร้าสินค้าหรือการชำระเงิน

ปุ่มการชำระเงิน Shop Pay

ซื้อด้วยปุ่ม Shop Pay

ปุ่มซื้อด้วย Shop Pay จะถูกใช้เมื่ออยู่เดี่ยวๆ และไม่มีบริบทเพิ่มเติมในหน้านั้นๆ การผนวกกันของคำว่า “ซื้อด้วย” จะช่วยให้ลูกค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลิกปุ่มดังกล่าว โดยปุ่มนี้มักจะใช้ในหน้าสินค้าซึ่งจะสร้างตะกร้าสินค้าและนำลูกค้าไปยัง Shop Pay โดยตรง

ซื้อด้วยปุ่ม Shop Pay

ปุ่มการชำระเงินแบบสีเดียว

หากคุณไม่ต้องการใช้ปุ่มการชำระเงินแบบสีทั้งรูป คุณสามารถใช้ตัวเลือกแบบสีเดียวที่สอดคล้องกับประสบการณ์การชำระเงินที่มีแบรนด์ของคุณได้

ดาวน์โหลดปุ่ม Shop Pay ทั้งหมด

แนวทางการใช้งานเครื่องหมายการค้า

แนวทางเหล่านี้อธิบายถึงวิธีที่คุณต้องใช้และนําเสนอองค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay การใช้องค์ประกอบของแบรนด์ Shop Pay บ่งชี้ว่าคุณได้ยอมรับแนวทางเหล่านี้และเข้าใจว่าการใช้องค์ประกอบของแบรนด์เหล่านี้ไปในทางละเมิดแนวทางดังกล่าวจะส่งผลให้ใบอนุญาตและ/หรือสิทธิ์อนุญาตของคุณสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

  • คุณสามารถใช้องค์ประกอบของแบรนด์เหล่านี้ได้เฉพาะตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในหน้านี้และเพื่อจุดประสงค์ในการโปรโมตร้านค้าของผู้ขาย Shopify ที่เปิดใช้ Shop Pay เท่านั้น เว้นแต่ว่าจะมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
  • การใช้องค์ประกอบของแบรนด์เหล่านี้จะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคในแง่ของการรับการสนับสนุนจากเรา ความเกี่ยวข้อง หรือการรับรองบริษัทของคุณหรือสินค้าหรือบริการของคุณ
  • องค์ประกอบของแบรนด์ เช่น “Shop Pay” และโลโก้ Shop Pay เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของเรา และค่าความนิยมทั้งหมดจากการที่คุณใช้องค์ประกอบของแบรนด์เหล่านั้นจะถือเป็นประโยชน์ของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้คุณจะต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่ขัดต่อสิทธิ์ของเราในการเป็นเจ้าขององค์ประกอบของแบรนด์เหล่านั้นด้วย ในกรณีที่นำองค์ประกอบของแบรนด์เหล่านี้ไปใช้บนหน้าเว็บ ควรฝังไฮเปอร์ลิงก์ที่นำไปยังหน้าแรกของเราที่ www.shopify.com
  • การนำองค์ประกอบของแบรนด์เราไปใช้ต้องเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรติ และจะต้องไม่นำไปใช้ในทางที่สร้างความเสียหายต่อเรา สินค้าหรือบริการของเรา หรือในลักษณะที่เราเห็นว่าสร้างความเสียหายหรือทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหรือค่าความนิยมในเครื่องหมายการค้าหรือองค์ประกอบอื่นๆ ของแบรนด์ที่เราเป็นเจ้าของ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อย่าเชื่อมโยงองค์ประกอบของแบรนด์เรากับกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือใช้องค์ประกอบเหล่านั้นในลักษณะที่หลอกลวงหรือให้โทษ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี