Retningslinjer for bruk av Shop Pay-logoen

Når du bruker Shop Pay-logoer, samtykker du til Shop Pays retningslinjer for varemerkebruk, og forstår at brudd på disse retningslinjene vil føre til terminering av lisensen din, eller tillatelsen til å bruke Shop Pay-merkevarematerialer. Pass på at du følger Shopify-retningslinjene for bruk av Shop Pay-logoene på riktig måte.

Du kan laste ned alle Shop Pay-logoer som en zip-fil som inneholder .eps, .jpg, .png og .svg. Når det er mulig må du vise Shop Pay-logoen i farger.

Last ned alle Shop Pay-logoer

For veiledning om bruk av merkevaregrafikken for Shop Pay Avdrag, kan du se bruke Shop Pay Avdrag-grafikk.

For veiledning om bruk av Shopifys merkevare, inkludert handleposelogoen og det kursive Shopify-ordmerket, kan du se bruk av vår merkevare.

Når det er mulig, må du vise Shop Pay-hovedlogoen i farger. Shop Pay-logoen er også tilgjengelig i monokrome farger.

Hovedlogo for Shop Pay

Last ned hovedlogoen til Shop Pay

Når du ikke kan bruke grafikken i farger, må du bruke sort/hvitt-alternativet med høyest kontrast.

Bruk den monokrome logoen i følgende tilfeller:

  • når du skal trykke i én farge
  • når du ikke kan oppnå riktig fargevisning
  • når du bruker en bakgrunn med lav kontrast
  • når du bruker en hektisk eller mønstret bakgrunn

Monokrom Shop Pay-logo

Last ned monokrome Shop Pay-logoer

Tom plass rundt Shop Pay-logoen

Når du bruker Shop Pay-logoer, må du alltid sørge for at det er tom plass eller marger på «X» rundt grafikken for å maksimere den visuelle påvirkningen i alle sammensetninger.

«X» viser til høyden på logoen.

Eksempel på minimumsstørrelse for Shop Pay-logo

Minstestørrelse for Shop Pay-logoen

For å opprettholde den visuelle integriteten til Shop Pay-logoen, må du ikke skalere den under 105 x 25 piksler (px).

Eksempel på minimumsstørrelse for Shop Pay-logo

Beste praksis

Når du bruker Shop Pay-logoen i nettbutikken, bør du vurdere anbefalingene i tabellen nedenfor.

Eksempel på logo i fullfarge.
Bruk logoen i farger når det er mulig.
Eksempel på logo i sort.
Bruk logoen i helsort som et alternativ til fargeversjonen.
Eksempel på logo i hvitt.
Bruk logoen i helhvitt som et alternativ til fargeversjonen, og for å opprettholde kontrasten på bakgrunner i ulike farger, bilder eller mønstre.
Eksempel på logo i helhvitt.
Bruk logoen i helhvitt når den legges på et annet bilde. For å gi god kontrast, må du legge den hvite logoen på et sort lag.

Her er noen eksempler på hva du må unngå når du bruker Shop Pay-logoen.

Eksempel på logo i en annen farge.
Ikke endre fargene i logoen.
De eneste godkjente variantene er farger, helsort eller helhvitt.
Eksempel på logo med endrede proporsjoner.
Ikke endre proporsjonene på logoen på noen måte.
Eksempel på logo plassert på et bilde.
Ikke legg en logo i farger på et bilde.
Bruk i stedet en monokrom logo for å skape mest mulig kontrast.
Eksempel på hvit logo på lys bakgrunn.
Ikke legg den hvite logoen på lyse farger.
Eksempel på logo med skyggeeffekt.
Ikke endre eller legg til noen effekter på logoen, som skygge, kantlinje eller uskarphet.
Eksempel på logo som er plassert på en annen farge enn Shop-lilla, sort eller hvit.
Ikke plasser logoen på noen annen farge enn Shop-lilla (Hexnr. 5A31F4), sort eller hvitt.

Finn ut mer om design for webtilgjengelighet.

Legg til betalingsknapper

Hvis du bruker Shop Pay, kan du bruke Shop Pay-betalingsknappen eller Kjøp med Shop Pay-knappen.

Shop Pay-betalingsknappen

Shop Pay-betalingsknappen er plassert i dedikerte hurtigkasseseksjoner. Knappen brukes ofte når den kombineres med andre hurtigbetalingsalternativer på handlekurvsiden eller i kassen.

Shop Pay-betalingsknappen

Kjøp med Shop Pay-knappen

Kjøp med Shop Pay-knappen brukes når den er isolert og mangler ytterligere kontekst på siden. Inkludering av ordene Kjøp med forteller kundene hva som skjer når de klikker på knappen. Denne knappen brukes ofte på produktsider, der den oppretter en handlekurv og sender kunden direkte til Shop Pay.

Kjøp med Shop Pay-knappen

Monokrome betalingsknapper

Hvis du ikke vil bruke betalingsknappen i fullfarge, kan du bruke det monokrome alternativet som samsvarer med den merkede betalingsopplevelsen.

Last ned alle Shop Pay-betalingsknapper

Retningslinjer for bruk av varemerker

Disse retningslinjene forklarer hvordan Shop Pay-merkevarematerialene skal brukes og presenteres visuelt. Bruk av Shop Pay-merkevarematerialene indikerer din aksept av disse retningslinjene, og du forstår at din bruk av disse merkevarematerialene som ikke er i henhold til disse retningslinjene vil føre til automatisk avslutning av lisensen og/eller tillatelsen din til å bruke dem.

  • Du kan bare bruke disse merkevareressursene etter retningslinjene som er angitt på denne siden, og kun for å promotere butikken til en Shopify-forhandler som har aktivert Shop Pay, med mindre annet er uttrykkelig autorisert skriftlig.
  • Din bruk av disse merkevarematerialene må ikke villede forbrukerne når det gjelder vårt sponsorat av, tilknytning til eller tilslutning til din bedrift, eller dine produkter eller tjenester.
  • Merkevareressursene, inkludert «Shop Pay» og Shop Pay-logoen, er vår eksklusive eiendom, og all goodwill som oppstår av din bruk av disse merkevareressursene vil være til vår fordel, og du kan ikke gjøre noe som strider med eierskapet vårt av disse merkevareaktivaene. Der de brukes på en nettside, skal disse merkevarematerialene inneholde innebygde hyperkoblinger til vår nettside: www.shopify.com.
  • Vår merkevarematerialer må brukes på en respektfull måte. De kan ikke brukes på noen måte som skader oss, våre produkter eller tjenester, eller på en måte som, etter vår mening, reduserer eller på annen måte skader vårt omdømme, eller goodwill knyttet til våre varemerker eller noen andre merkevarematerialer vi eier. Med andre ord må du ikke knytte våre merkevarematerialer til noen lovstridige aktiviteter, eller bruke dem på noen måte som er villedende eller skadelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis