Bruke Shop Pay Avdrag-grafikk

Hvis du bruker Shop Pay Avdrag-grafikk samtykker du til Shop Pay og Shop Pay Avdrags retningslinjer for bruk av varemerker, og forstår at brudd på disse retningslinjene fører til terminering av lisensen, eller tillatelse til å bruke Shop Pay-merkevarematerialer. Pass på at du følger Shopify-retningslinjene for bruk av Shop Pay-logoene på riktig måte.

For å fremheve eller markedsføre avdragsfunksjonen i Shop Pay, kan hovedlogoen for Shop Pay brukes i sammenheng med et Affirm-partnerskapsslagord. Du bør etterstrebe å vise denne grafikken i farger hvis det er mulig. Grafikk som viser Shop Pay-logoen sammen med partnerskapsslagordet er også tilgjengelig i sort/hvitt.

Du kan laste ned all Shop Pay Avdrag-grafikk som en zip-fil, som inneholder .eps, .jpg, .png og .svg.

Last ned all merkevaregrafikk for Shop Pay Avdrag

For veiledning om bruk av Shop Pay-logoen, kan du se bruke Shop Pay-logoer.

For veiledning om bruk av Shopifys merkevare, inkludert handleposelogoen og det kursive Shopify-ordmerket, kan du se bruk av vår merkevare.

Når det er mulig må du vise Shop Pay-hovedlogoen i fullfarge. Shop Pay-logoen er også tilgjengelig i monokrome farger. Du kan laste ned alle Shop Pay-merkevarematerialer i en zip-fil som inneholder .eps, .jpg, .png og .svg.

Hovedlogo

Last ned hovedlogoen til Shop Pay

Hovedgrafikk for Shop Pay Avdrag

Grafikken for Shop Pay Avdrag kombinerer Shop Pays hovedlogo med Affirm-partnerskapsslagordet. Affirm-designmerket er et varemerke tilhørende Affirm, Inc. Finn ut mer om Affirms retningslinjer for logo, banner og knapper.

Når det er mulig bør du vise den primære Shop Pay-grafikken i fullfarge. Shop Pay Avdrag-grafikken er også tilgjengelig i monokrome farger.

Hovedgrafikk for Avdrag

Last ned hovedgrafikk for Shop Pay Avdrag

Når du ikke kan bruke grafikken i farger, må du bruke sort/hvitt-alternativet med høyest kontrast.

Bruk monokrom grafikk i følgende tilfeller:

  • når du skal trykke i én farge
  • når du ikke kan oppnå riktig fargevisning
  • når du bruker en bakgrunn med lav kontrast
  • når du bruker en hektisk eller mønstret bakgrunn

Sort/hvitt-logo for Avdrag

Last ned sort/hvitt-grafikk for Shop Pay Avdrag

Tom plass rundt Shop Pay Avdrag-grafikken

Når du bruker Shop Pay Avdrag-grafikken, må du alltid sørge for at det er tom plass eller marger på «X» rundt grafikken for å maksimere den visuelle påvirkningen i alle sammensetninger.

«X» henviser til høyden på grafikken.

Eksempel på minimumsstørrelse for Avdrag-grafikk

Minstestørrelse for Shop Pay Avdrag-grafikk

For å opprettholde den visuelle integriteten til Shop Pay Avdrag-grafikken, må den ikke skaleres under 166 x 42 piksler (px).

Eksempel på minimumsstørrelse for Avdrag-materiell

Beste praksis

Når du bruker Shop Pay Avdrag-grafikken i nettbutikken, må du vurdere anbefalingene i tabellen nedenfor.

Eksempel på grafikk i farger.
Bruk grafikken i farger når det er mulig.
Eksempel på grafikk i sort.
Bruk grafikk i helsort som et alternativ til fargegrafikk.
Eksempel på grafikk i hvitt.
Bruk grafikk i helhvitt som et alternativ til fargeversjonen, og for å opprettholde kontrasten på bakgrunner i ulike farger, bilder eller mønstre.
Eksempel på materiell i helhvitt.
Bruk grafikken i helhvitt når den legges på et annet bilde. For å gi god kontrast, må du legge den hvite grafikken på et sort lag.

Her er noen eksempler på ting du bør unngå når du bruker Shop Avdrag-grafikken.

Eksempel på grafikk som er endret og forvrengt.
Ikke endre eller forvreng grafikken.
Eksempel på grafikk i en annen farge.
Ikke endre farger på grafikken.
De eneste godkjente variantene er farger, helsort eller helhvitt.
Eksempel på grafikk som er endret.
Ikke endre grafikken på noen måte, eller endre noen farger.
Eksempel på grafikk som har fått endret proporsjoner.
Ikke endre proporsjonene til grafikken på noen måte.
Eksempel på grafikk som er stablet.
Ikke stable eller endre posisjonen til elementer i grafikken.
Eksempel på grafikk som er lagt på bilder.
Ikke plasser grafikk i farger på bilder.
I stedet må du bruke monoton grafikk for å skape mest mulig kontrast.
Eksempel på hvit grafikk på lys bakgrunn.
Ikke legg hvit grafikk på lyse farger.
Eksempel på grafikk med skyggeeffekt.
Ikke endre eller legg til noen effekter på grafikken, som skygge, kantlinje eller uskarphet.

Finn ut mer om design for webtilgjengelighet.

Retningslinjer for bruk av varemerker

Disse retningslinjene forklarer hvordan Shop Pay-merkevarematerialene skal brukes og presenteres visuelt. Bruk av Shop Pay-merkevarematerialene indikerer din aksept av disse retningslinjene, og du forstår at din bruk av disse merkevarematerialene som ikke er i henhold til disse retningslinjene vil føre til automatisk avslutning av lisensen og/eller tillatelsen din til å bruke dem.

  • Du kan bare bruke disse merkevarematerialene i henhold til retningslinjene på denne siden, og bare for det formål å markedsføre tilgjengeligheten av avdragsfunksjonen i Shop Pay i forbindelse med butikken til en Shopify-forhandler, med mindre det er uttrykkelig og skriftlig godkjent.
  • Din bruk av disse merkevarematerialene må ikke villede forbrukerne når det gjelder vårt sponsorat av, tilknytning til eller tilslutning til din bedrift, eller dine produkter eller tjenester.
  • Affirm og Affirm-designet er varemerker tilhørende Affirm, Inc. Vi gir deg ingen lisens til å bruke deres varemerker. Du må gå gjennom deres samsvarskrav før du bruker noen av deres varemerker.
  • Ulike merkevarematerialer, inkludert «Shop Pay» og Shop Pay-logoen, er vår eksklusive eiendom, og all goodwill som utledes av din bruk av noen av disse merkevarematerialene vil utelukkende være til vår fordel, og du vil ikke gjøre noe som strider med vårt eierskap av disse merkevarematerialene.
  • Vår merkevarematerialer må brukes på en respektfull måte. De kan ikke brukes på noen måte som skader oss, våre produkter eller tjenester, eller på en måte som, etter vår mening, reduserer eller på annen måte skader vårt omdømme, eller goodwill knyttet til våre varemerker eller noen andre merkevarematerialer vi eier. Med andre ord må du ikke knytte våre merkevarematerialer til noen lovstridige aktiviteter, eller bruke dem på noen måte som er villedende eller skadelig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis