Retningslinjer for samsvar og forskrifter for Shop Pay Avdrag

Markedsføringsmateriellet og vilkårene må oppfylle ulike forskrifter, inkludert statlig og føderal utlånslovgivning, Equal Credit Opportunity Act, Truth in Lending Act (TILA), Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing (CAN-SPAM) Act og Federal Trade Commissions (FTC) annonserings- og markedsføringsregler, som inkluderer retningslinjer for tilslutning og krav til fullstendig offentliggjøring.

Når du skaper markedsføringsmaterialer for å markedsføre Shop Pay Avdrag, må du bruke godkjent informasjon og retningslinjer.

Retningslinjer for rimelige utlån

Retningslinjer for rimelige utlån reguleres av Equal Credit Opportunity Act (ECOA). For å markedsføre Shop Pay Avdrag, må du:

 • Ikke legge til krav i søknadsprosessen.
 • Gjøre Shop Pay Avdrag tilgjengelig for alle kunder ved å oppfordre alle om å søke.
 • Målrette mot en bred målgruppe.
 • Behandle lignende personer på samme måte.

Ikke bruk markedsføringsmaterialer for Shop Pay Avdrag til å målrette mot bestemte målgrupper basert på en eller flere av følgende:

 • alder (forutsatt at søkeren er gammel nok til å inngå avtalen)
 • hudfarge
 • kjønn
 • inntektsavhengighet i et offentlig hjelpeprogram
 • sivilstand
 • nasjonal opprinnelse
 • rase
 • religion
 • seksuell legning

Hvis markedsføringsmaterialene for Shop Pay Avdrag er målrettet mot bestemte grupper, gir du ikke alle personer like muligheter til å bruke Shop Pay Avdrag. Avhengig av hvor mye av markedsføringsmaterialene som handler om finansiering, øker du sjansen for at du bryter lovgivningen om rimelig finansiering dersom du målretter mot bestemte grupper. Dette kan føre til søksmål eller bøter.

Selv om produktene dine kanskje er attraktive for en bestemt målgruppe, må markedsføringsmaterialet være rettet mot en bred målgruppe dersom det inneholder informasjon om finansiering.

Finn ut mer om Federal Trade Commissions grunnleggende bestemmelser i ECOA.

Uredelige, villedende eller misbrukende handlinger eller praksis (UDAAP)

For å redusere risikoen for å villede brukerne dine, må markedsføringsmaterialet:

 • unngå bruk av feilinformasjon, utelatelser eller andre villedende uttalelser
 • unngå en falsk følelse av hastverk
 • vær ærlig
 • vær tydelig og enkel å forstå
 • inkluder all relevant informasjon
 • støtt opp påstander med fakta om produktet

Hvis du tilbyr en kampanje eller en rabatt, som en risikofri prøveperiode eller pengene tilbake-garanti, må du alltid levere kampanjen som lovet.

Hvis du annonserer med gratis prøveperioder, må du alltid sikre at prøveperioden faktisk er gratis, inkludert eventuelle påløpte renter.

Finn ut mer om UDAAP.

Truth in Lending Act (TILA)

Truth in Lending Act (TILA) krever at kundene mottar informasjon om viktige kredittvilkår før lånet må tilbakebetales. Ved annonsering av kredittvilkår kan annonsene bare oppgi vilkår som faktisk er tilgjengelige.

Når du nevner bestemte kredittvilkår, kjent som «utløsende vilkår», i markedsføringsmateriell må du oppsummere alle vilkårene rundt tilbakebetalingen til kundene. Du kan bruke representative eksempler for å gi et innblikk i de utløsende vilkårene, og vise kundene hvordan et faktisk lån kan se ut.

Det representerende eksempelet må inneholde følgende informasjon:

 • kjøpspris (lånebeløp)
 • månedlig innbetalingsbeløp
 • låneperiodens lengde
 • årlig prosentsats (APR)

Se det følgende eksempelet på et representativt eksempel:

 • Et kjøp på 800 USD kan deles i tolv månedlige innbetalinger på 72,21 USD til 15 % APR, eller fire rentefrie betalinger på 200 USD hver andre uke.

Meldinger som krever et representativt eksempel

Disse meldingene inneholder utløsende vilkår som krever et representativt eksempel:

 • Antall betalinger, hvis mer enn fire betalinger. For eksempel seks betalinger.
 • Tilbakebetalingsperioden. For eksempel seks måneder eller tolv måneder.
 • Det månedlige innbetalingsbeløpet. For eksempel, så lite som 60 USD per måned
 • Rentebeløpet. For eksempel, så lavt som 10 % APR
 • Beløpet eller prosentandelen av en forskuddsbetaling. For eksempel, 100 USD eller 25 %.

Disse meldingene krever ikke et representativt eksempel. Andre opplysninger kan fortsatt være påkrevd:

 • Månedlige betalinger
 • Betal over tid
 • Kjøp nå, betal senere
 • Finansiering
 • Så lavt som 0 % APR
 • 0 % APR eller 10–36 % APR
 • Rentefri
 • Fire rentefrie betalinger

Finn ut mer om Truth in Lending Act.

Retningslinjer for samsvar i helserelaterte produkter

Hvis du tilbyr helserelaterte produkter eller tjenester, må du følge ytterligere veiledning når du markedsfører Shop Pay Avdrag til kundene fysisk, for eksempel i behandlingsområder. Eksempler på ytterligere veiledning du må følge inkluderer følgende:

 • Ikke markedsfør Shop Pay Avdrag for å oppfordre kunder til å oppsøke mer helsehjelp enn nødvendig, eller på en måte som kan utgjøre forsikringsmisbruk.
 • Ikke tilby Shop Pay Avdrag når kundene er stresset, bedøvet, rasjonelt nedsatt eller på annen måte ikke i stand til å gi sitt informerte samtykke.
 • Ikke inkluder Shop Pay Avdrag i markedsføringsuttalelser som viser til forsikring, fleksible brukskontoer (FSA) eller helsesparekontoer (HSA).
 • Markedsføring av Shop Pay Avdrag kan inkluderes i markedsføringsmateriell hvis det er separat og ikke i umiddelbar nærhet til markedsføringsuttalelser som viser til forsikring, fleksible brukskontoer (FSA) eller helsesparekontoer (HSA).

For å se en fullstendig liste over Affirms vilkår og bestemmelser rundt helserelaterte tjenester, kan du se Affirms tjenestevilkår for amerikanske leverandører av helsetjenester og tillegget for markedsføringssamsvar for helsevesen og elektiv medisin.

Retningslinjer for alkoholholdige produkter

Hvis du tilbyr alkoholholdige produkter, må du også følge lover og regler knyttet til salg av alkohol når du markedsfører Shop Pay Avdrag. Få mer informasjon om lover og regler for salg av alkohol i USA.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis