Retningslinjer for overholdelse og regulering for Shop Pay Afbetaling

Dit markedsføringsmateriale og dine markedsføringsvilkår skal overholde forskellige statslige og føderale love omkring lånemuligheder, som f.eks. Equal Credit Opportunity Act, Truth in Lending Act (TILA), Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing (CAN-SPAM) Act og Federal Trade Commissions (FTC) annoncerings- og markedsføringsregler, som omfatter retningslinjer for anbefaling og krav om fuld offentliggørelse.

Når du udarbejder markedsføringsmateriale med henblik på promovering af Shop Pay Afbetaling, skal dy bruge godkendte beskeder og retningslinjer.

Retningslinjer for retfærdige lånemuligheder

Retningslinjerne for retfærdige lånemuligheder er underlagt Equal Credit Opportunity Act (ECOA). Hvis du vil promovere Shop Pay Afbetaling, skal du:

 • Undgå at føje krav til ansøgningsprocessen.
 • Gøre Shop Pay Afbetaling tilgængelig for alle kunder ved at opmuntre alle til at ansøge.
 • Målrette mod en bred kundegruppe.
 • Behandle personer, der er i samme situation, ens.

Du må ikke bruge dit Shop Pay Afbetaling-markedsføringsmateriale til at målrette mod specifikke kundegrupper på baggrund af ét eller flere af følgende:

 • alder (såfremt ansøgeren har mulighed for at indgå kontrakter)
 • hudfarve
 • køn
 • indkomstafhængighed af et offentligt hjælpeprogram
 • civilstand
 • national oprindelse
 • race
 • religion
 • seksuel orientering

Hvis dit Shop Pay Afbetaling-markedsføringsmateriale er målrettet mod specifikke grupper, giver du ikke alle personer lige muligheder for at bruge Shop Pay Afbetaling. Afhængigt af hvor meget af dit markedsføringsmateriale, der handler om finansiering, øger du ved at målrette mod specifikke grupper din risiko for at bryde loven om retfærdige lånemuligheder. Dette kan medføre sagsanlæg eller bøder.

Selvom dine produkter kan være attraktive for en bestemt kundegruppe, skal dit markedsføringsmateriale være målrettet mod en bred kundegruppe, hvis det omfatter indhold om finansiering.

Få mere at vide om Federal Trade Commissions grundlæggende bestemmelser i ECOA.

Urimelige, vildledende eller krænkende handlinger eller fremgangsmåder (UDAAP, Unfair, Deceptive, or Abusive Acts or Practices)

For at mindske risikoen for at vildlede kunderne skal du i dit markedsføringsmateriale:

 • undgå at bruge forkerte oplysninger, udeladelser eller andre falske påstande
 • undgå at give en falsk følelse af, at det haster
 • være ærlig
 • være tydelig og let at forstå
 • inkludere alle relevante oplysninger
 • understøtte påstande med fakta om produktet

Hvis du tilbyder en kampagne eller rabat, som f.eks. en risikofri prøveperiode eller garanti for at få pengene igen, skal du altid overholde denne kampagne eller rabat.

Hvis du annoncerer omkring gratis prøveperioder, skal du altid sikre dig, at prøveperioden faktisk er gratis. Dette gælder også eventuelle renter, der kan akkumulere sig.

Få mere at vide om UDAAP.

Truth in Lending Act (TILA)

Truth in Lending Act (TILA) kræver, at kunderne modtager offentliggørelser omkring vigtige kreditvilkår, inden de skal tilbagebetale deres lån. Når du annoncerer for kreditbetingelser, må disse annoncer kun angive de betingelser, der er tilgængelige.

Når du nævner specifikke kreditbetingelser, også kaldet “udløsende betingelser”, i dit markedsføringsmateriale, skal du definere de fulde betingelser for tilbagebetaling for dine kunder. Du kan bruge repræsentative eksempler til at give klarhed omkring de udløsende betingelser og vise dine kunder, hvordan et rigtigt lån kan se ud.

Det repræsentative eksempel skal indeholde følgende oplysninger:

 • købspris (lånebeløb)
 • månedligt betalingsbeløb
 • låneperiode
 • ÅOP

Overvej følgende eksempel på brug af et repræsentativt eksempel:

 • Et køb på 800 USD kan opdeles i 12 månedlige betalinger på 72,21 USD (15 % ÅOP) eller fire rentefrie betalinger på 200 USD hver 2. uge.

Beskeder, der kræver repræsentative eksempler

Disse beskeder indeholder udløsende betingelser, der kræver et repræsentativt eksempel:

 • Antallet af betalinger, hvis der er flere end 4 betalinger. F.eks. 6 betalinger.
 • Tilbagebetalingsperioden. F.eks. 6 måneder eller 12 måneder.
 • Det månedlige betalingsbeløb. F.eks. helt ned til 60 USD/pr. måned
 • Rentebeløbet. F.eks. helt ned til 10 % ÅOP.
 • Beløbet eller procentdelen af en betaling. F.eks. 100 USD eller 25 %.

Disse beskeder kræver ikke repræsentative eksempler. Andre offentliggørelser kan stadig være påkrævet:

 • Månedlige betalinger
 • Betal over tid
 • Køb nu, betal senere
 • Finansiering
 • Helt ned til 0 % ÅOP
 • 0 % ÅOP eller 10-36 % ÅOP
 • Rentefri
 • 4 rentefrie betalinger

Få mere at vide om Truth in Lending Act.

Retningslinjer for overholdelse af sundhedsregler

Hvis du tilbyder produkter eller tjenester, der tilbyder tilbehør, skal du holde dig til yderligere vejledning, når du markedsfører Shop Pay Afbetaling til dine kunder personligt, som f.eks. i et område, hvor kunderne behandles. Her er nogle eksempler på yderligere vejledning, som du skal overholde:

 • Du må ikke markedsføre Shop Pay Afbetaling for at opmuntre kunder til at søge mere behandling end nødvendigt eller på en måde, der kan misbruge deres forsikring.
 • Du må ikke tilbyde Shop Pay Afbetaling, når kunder er skadet, under anæstesi, kompromitteret eller på anden måde ikke kan give et informeret samtykke.
 • Du må ikke inkludere Shop Pay Afbetaling i markedsføringsopgørelser, der refererer til forsikring, fleksible udgiftskonti (FSA) eller sundhedsopsparingskonti (HSA).
 • Shop Pay Afbetaling kan vises i dit markedsføringsmateriale, hvis det er adskilt og ikke trykt tæt på markedsføringsopgørelser, som henviser til forsikring, fleksible udgiftskonti (FSA) eller sundhedsopsparingskonti (HSA).

Du kan finde en komplet liste over Affirms servicevilkår og -bestemmelser i Affirms United States Merchant Healthcare Service Terms og Healthcare and Elective Medical Marketing Compliance Supplement.

Retningslinjer for alkoholprodukter

Hvis du tilbyder alkoholprodukter, skal du også overholde de love og bestemmelser, der gælder for salg af alkohol, når du markedsfører Shop Pay Afbetaling. Få mere at vide om lovgivning og bestemmelser for salg af alkohol i USA.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis