Få betaling

Alle Shopify-understøttede betalingsmetoder er afhængige af, at tredjepartsudbydere behandler dine transaktioner. Disse udbydere kan opkræve yderligere gebyrer samt håndhæve regler om, hvilke produkter du kan sælge ved hjælp af deres tjenester. Når du opretter en betalingsmetode, skal du sørge for, at du er klar over, hvilke regler og gebyrer det firma, der leverer tjenesten, anvender.

Sådan får du betaling

Når du opretter en betalingsudbyder for at acceptere kreditkortbetalinger, skal hver betaling behandles, så der er normalt en forsinkelse fra det tidspunkt, hvor kunden betaler for sin ordre, til du modtager betalingen. Når betalingen er behandlet, vil købsbeløbet blive overført til din shopejerkonto.

Andre betalingstjenesteudbydere, som f.eks. PayPal, har deres egne metoder til at sørge for, at du modtager penge fra din kunde. Kontrollér den tjeneste, du bruger, for at finde ud af, hvordan du modtager din betaling. Du kan acceptere manuelle betalinger uden for din onlinebetaling, f.eks. via postanvisninger eller bankoverførsler. Medmindre du aktiverer Shopify Payments som din betalingstjenesteudbyder, vil du blive opkrævet transaktionsgebyrer for alle ordrer, som ikke er formidlet finansielt af Shopify. Dette omfatter alle ordrer, som går via Shopifys betalingssystem.

Hvis din butik har aktiveret Shopify Payments, modtager du betalinger via Shopify-udbetalinger, når en kunde betaler med og bestemte hurtigere betalingsprocesser. Hvis kunder betaler ved hjælp af betalingsgateways fra tredjepart, vil du ikke få vist dine udbetalingsoplysninger i Shopify-administratoren.

Shopify Payments-betalings perioder baggrund af land og område
betalingstjenesteudbyder Leverandørtype Sådan betaler kunden Sådan får du betaling
Shopify Payments Betalingsgateway Kunden betaler ved hjælp af Shopify Payments i betalingsprocessen. Du modtager betaling via Shopify Payments.
Apple Pay Hurtigere betalingsproces Kunden betaler med Apple Pay i betalingsprocessen. Du modtager betaling via Shopify Payments.
Amazon Pay Betalingsgateway Kunden betaler med Amazon Pay i betalingsprocessen. Du modtager betaling via Amazon.
PayPal Betalingsgateway Kunden betaler ved hjælp af PayPal i betalingsprocessen. Du modtager betaling via PayPal.
Google Pay Hurtigere betalingsproces Kunden betaler ved hjælp af Google Pay i betalingsprocessen. Du modtager betaling via Shopify Payments.
Shop Pay Hurtigere betalingsproces Kunden betaler med Shopify Pay i betalingsprocessen. Du modtager betaling via Shopify Payments.

Så ofte modtager du betaling

Hvis du bruger Shopify Payments, kan du kontrollere din betalingsperiode for at se, hvornår du modtager udbetalinger for kreditkortordrer. Andre betalingsudbydere har deres egne regler for, hvornår du modtager udbetalinger for kreditkortordrer. Kontakt din udbyder for at finde ud af, hvor ofte du modtager betaling.

Når udbetalingen er sendt, modtager din bank den muligvis ikke med det samme. Det kan tage nogle dage, efter udbetalingen er sendt, før den indsættes på din bankkonto. Kontakt din bank, hvis du oplever, at dine udbetalinger er forsinkede.

Bemærk: Du modtager ikke udbetalinger på helligdage.

Så meget får du udbetalt

Du kan blive opkrævet flere transaktionsgebyrer for onlinetransaktioner. I forbindelse med kreditkorttransaktioner opkræver udstederen, erhververen og kreditkortvirksomheden alle et lille gebyr for brug af deres tjenester.

Hvis du har aktiveret Shopify Payments, vil du ikke blive opkrævet transaktionsgebyrer for ordrer, som angives i din webshop. Du betaler en korttakst i stedet, som afhænger af din Shopify-abonnementsordning. Hvis du bruger en tredjepartsudbyder af betalingstjenester sammen med Shopify, opkræves du et gebyr for hver transaktion.

Sådan behandles en kreditkortbetaling

Når en kunde betaler for sin onlineordre med et kreditkort, skal betalingen behandles, før pengene overføres til din shopejerkonto. Din betalingstjenesteudbyder foretager kreditkortbehandlingen for dig. Denne proces omfatter følgende faser:

  1. Godkendelse
  2. Hentning
  3. Clearing
  4. Finansiering

Godkendelse

Kunden bruger sit kreditkort til at betale for ordren i din butik. Den betalingstjenesteudbyder, som du har konfigureret, kontrollerer hos udstederen, om kreditkortet er gyldigt. Hvis kortet er gyldigt, og der er penge nok på det, godkender udstederen betalingen. I denne fase overføres der ingen penge.

Fasen Godkendelse i kreditkortbetalingsprocessen

Hentning

Når betalingen er godkendt, skal betalingen trækkes. Når en betaling er trukket, sendes oplysninger om betalingen til erhververen.

Fasen Hentning i kreditkortbetalingsprocessen

Clearing

Erhververen gennemgår betalingsoplysningerne anmoder derefter om det nødvendige pengebeløb fra det firma, som behandler kundens kreditkort.

Kreditkortvirksomheden sender transaktionsoplysningerne til udstederen. Udstederen trækker et lille beløb fra det samlede transaktionsbeløb og sender derefter det resterende beløb tilbage til kreditkortvirksomheden. Kortvirksomheden trækker sit gebyr og sender derefter det resterende beløb til erhververen.

Fasen Clearing i kreditkortbetalingsprocessen

Finansiering

Erhververen trækker et lille gebyr fra beløbet og overfører derefter det endelige beløb til din shopejerkonto.

Fasen Finansiering i kreditkortbetalingsprocessen

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis