Advanced Cash on Delivery

Bemærk: Appen Advance Cash on Delivery er kun tilgængelig for butikker i Indien, der bruger indiske rupier (INR) som butiksvaluta. Hvis din butik ikke er kvalificeret, viser appen beskeden Cash on Delivery payment method has been deactivated.

Appen Advanced Cash on Delivery giver dine kunder mulighed for at betale kontant ved levering, når de køber i din butik:

Betalingsmuligheden Advanced Cash on Delivery

Appen Advanced Cash on Delivery giver funktionalitet, der ikke er tilgængelig, når du angiver Kontant betaling ved levering (COD) med indstillingen Manuelle betalinger i din administrators Betalingsindstillinger. Appen Advanced Cash on Delivery giver dig for eksempel mulighed for at:

Bemærk: Hvis du allerede har indstillet Kontant betaling ved levering (COD) som en manuel betalingsmulighed i dine Betalingsindstillinger, bliver du bedt om at deaktivere denne indstilling, når du har konfigureret appen Advanced Cash on Delivery.

Gør berettigelsen til Advanced Cash on Delivery til at være efter prisinterval

Du kan angive en række ordrepriser, der giver mulighed for kontant betaling ved levering. Dette prisinterval er den beregnede subtotal, før levering og skatter. Du kan for eksempel angive en maksimumspris for ordrer med kontant betaling ved levering, hvis du ikke vil risikere at sende dyre ordrer uden forudbetaling. Hvis en ordre ikke ligger inden for det angivne prisinterval, og din kunde har angivet kontant betaling ved levering som betalingsmetode, får din kunde en fejlmeddelelse, når vedkommende forsøger at fuldføre ordren.

 1. Åbn appen Advanced Cash on Delivery.

 2. Indtast den laveste ordrepris for kontant betaling ved levering i feltet Minimumpris i afsnittet Ordresubtotal. Du kan indstille dette til 0, hvis du ikke vil angive en minimumpris.

 3. Indtast den maksimale ordrepris i feltet Maksimumpris:

  Angivelse af en maksimumpris

Gør berettigelsen til Advanced Cash on Delivery til at være efter postnummer

Kontant betaling ved levering er som standard tilgængelig for alle postnumre i Indien. Hvis du ikke ønsker at tilbyde kontant betaling ved levering til alle postnumre, kan du angive, hvilke postnumre der er berettigede ved hjælp af appen Advanced Cash on Delivery. Du kan enten manuelt indtaste disse postnumre, eller du kan uploade en liste over dem i en CSV-fil til din Shopify-administrator.

 1. Vælg Begræns, hvor kontant betaling ved levering er tilgængelig i afsnittet Postnumre:

  Filtrering efter postnummer

 2. Du kan uploade en .CSV-fil med en liste over postnumre ved at klikke på linket Upload en CSV-fil eller trække og slippe .CSV-filen i området Betjente postnumre.

Tip! Klik på linket Eksempel-CSV for at downloade en CSV-fil, der viser, hvordan du angiver dine postnumre, så de genkendes af Shopify.

 1. Hvis du vil indtaste postnumre manuelt, skal du klikke på linket Manuel indtastning og derefter indtaste hver postnummer adskilt af kommaer eller mellemrum.

Opret leveringspriser for Advanced Cash on Delivery

Bemærk: Du skal markere afkrydsningsfeltet Dette er et fysisk produkt for alle dine produkter, ellers vises leveringspriserne ikke i din butiks betalingsproces.

Du kan opkræve et ekstra beløb fra kunderne for ordrer med kontant betaling ved levering. Dette beløb beregnes som en leveringspris, der inkluderer både leveringsomkostninger og et gebyr for kontant betaling ved levering. Når dine kunder foretager et køb, kan de vælge en leveringsmetode, der inkluderer gebyret for kontant betaling ved levering.

Valg af en leveringsmetode

Du kan oprette flere forskellige leveringspriser for kontant betaling ved levering. Måske ønsker du at opkræve et højere leveringsgebyr for kontant betaling ved fremskyndet levering.

Bemærk: Det er god kutyme at oprette priser i Advanced Cash on Delivery-appen, som svarer til de leveringspriser, du allerede har oprettet for din butik. For hver leveringspris i Indstillinger for levering kunne du oprette en tilsvarende pris for kontant betaling ved levering. Vi anbefaler, at du bruger en konsekvent navngivningsmetode for at holde styr på dem. Hvis du for eksempel har en leveringspris med navnet "Fremskyndet", kunne du oprette en leveringspris med navnet "Fremskyndet levering + kontant betaling ved levering".

Hvis du vil tilføje et gebyr for kontant betaling ved levering, skal du indtaste et samlet gebyr, der inkluderer levering og gebyret for kontant betaling ved levering. Hvis du for eksempel allerede har en pris for fremskyndet levering på 30,00 Rs., og du vil tilføje et gebyr på 10,00 Rs. for kontant betaling ved levering, kan du oprette en pris for "Fremskyndet levering + kontant betaling ved levering" på 40,00 Rs.:

Angivelse af et gebyr for kontant betaling ved levering

Sådan opretter du en leveringspris for kontant betaling ved levering:

 1. Åbn appen Advanced Cash on Delivery.

 2. Vælg Opret nye leveringspriser for kontant betaling ved levering i afsnittet Leveringspriser for kontant betaling ved levering, og klik derefter på Tilføj pris.

 3. Indtast et navn til prisen i feltet Navn.

 4. Skriv en beskrivelse af denne leveringspris for kontant betaling ved levering i feltet Beskrivelse.

 5. Markér Prisbaseret i afsnittet Interval, og angiv minimale og maksimale ordrepriser i de angivne felter, hvis du vil basere leveringsprisen på pris.

 6. Vælg Vægtbaseret i afsnittet Interval, og angiv minimum- og maksimumvægt for ordrer i de angivne felter, hvis du vil basere leveringsprisen på vægt.

 7. Indtast den pris, du vil opkræve for denne leveringspris for kontant betaling ved levering, i feltet Prisbeløb. Dette inkluderer både leveringsprisen og det ekstragebyr, du vil opkræve for kontant betaling ved levering.

 8. Klik på Gem.

Bemærk: Kunder, der forsøger at gennemføre en ordre med kontant betaling ved levering uden at vælge en godkendt leveringsmetode, får en fejlmeddelelse, og de kan ikke gennemføre betalingsprocessen, før de vælger en godkendt leveringsmetode.

Fejlmeddelelsen Betaling mislykkedes

Angiv en tilpasset takkemeddelelse

Hvis du vil vise en takkemeddelse på ordrestatussiden, når kunden har afgivet sin ordre, skal du indtaste beskeden i afsnittet Takkemeddelelse:

Angivelse af en takkemeddelelse

Aktivér betalingsmetoden Kontant betaling ved levering

Når du er færdig med at konfigurere appen Advanced Cash on Delivery, skal du aktivere betalingsmetoden, for at gøre den tilgængelig for dine kunder.

Klik på Aktivér nu, hvis du vil aktivere Advanced Cash on Delivery:

Klik på

Tilføj et kodestykke, der kontrollerer, om kontant betaling ved levering er muligt

Du kan føje en tilgængelighedskontrol til din butiks tema, så dine kunder kan se, om kontant betaling ved levering kan benyttes for deres postnummer. Dette kan gøres, når du har aktiveret betalinger med Advanced Cash On Delivery for din butik.

Fejlfinding til ordrer med kontant betaling ved levering

Visse tredjepartsapps til ordrebehandling eller regnskab kan muligvis ikke genkende kontant betaling ved levering, når du har opdateret ordren med knappen Markér som betalt. Hvis du bruger tredjepartsapps til ordrebehandling eller regnskab, kan du markere din ordre med kontant betaling ved levering som betalt ved at vælge Markér som betalt med kontanter i rullemenuen Apps på siden Bestillingsoplysninger.

Sådan markerer du ordrer med kontant betaling ved levering som betalt:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret.

 3. Vælg Markér som betalt med kontanter i rullemenuen Flere valgmuligheder:

Deaktiver betalinger med Advanced Cash on Delivery

Hvis du ikke længere vil bruge Advanced Cash on Delivery, kan du når som helst gøre det utilgængeligt ved at deaktivere det i betalingsindstillingerne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis