Advanced Cash on Delivery

De app Advanced Cash on Delivery biedt je klanten een betaalmethode voor contante betaling bij bezorging wanneer ze een aankoop doen in je winkel.

De app Advanced Cash on Delivery vult de betaalmethode rembours (REMBO) aan onder de optie Handmatige betalingen in Betaalinstellingen . Met de Advanced Cash on Delivery-app kun je bijvoorbeeld het volgende doen:

Geschiktheid voor Advanced Cash on Delivery instellen per prijsklasse

Je kunt een prijsklasse instellen waarvoor betaling onder rembours is toegestaan. Deze prijsklasse is het berekende subtotaal, vóór verzending en belastingen. Je kunt bijvoorbeeld een maximumprijs instellen voor bestellingen onder rembours als je geen dure bestellingen wilt verzenden zonder vooruitbetaling. Als een bestelling niet binnen de opgegeven prijsklasse valt en je klant rembours als betaalmethode heeft opgegeven, ziet je klant een foutmelding bij het voltooien van de bestelling.

 1. Open de Advanced Cash on Delivery-app.

 2. Voer in het gedeelte Subtotaal bestelling in het veld Minimale bestelprijs de minimale prijs in voor bestellingen onder rembours. Je kunt hier 0 invoeren als je geen minimale prijs wilt instellen.

 3. Voer de maximale bestelprijs in het veld Maximale bestelprijs in.

Geschiktheid voor Advanced Cash on Delivery instellen per postcode

Bestellingen onder rembours zijn standaard beschikbaar voor alle postcodes in India. Als je niet voor alle postcodes bestellingen onder rembours wilt aanbieden, kun je opgeven welke postcodes in aanmerking komen voor de app Advanced Cash on Delivery. Je kunt deze postcodes handmatig invoeren of je kunt een lijst van deze codes in een CSV-bestand uploaden naar je Shopify-beheercentrum.

 1. Selecteer in het gedeelte Postcodes de optie Beperken waar rembours beschikbaar is.

 2. Klik op de link Een CSV-bestand uploaden of sleep het CSV-bestand naar het gedeelte Inbegrepen postcodes wanneer je een CSV-bestand met een lijst met postcodes wilt uploaden.

 3. Als je handmatig postcodes wilt invoeren, klik op de link Handmatige invoer en voer elke postcode in, gescheiden door komma's of spaties.

Verzendkosten voor Advanced Cash on Delivery opstellen

Je kunt een extra bedrag berekenen voor bestellingen onder rembours. Dit bedrag wordt berekend als een verzendtarief dat zowel de verzendkosten als de rembourskosten omvat. Wanneer je klanten een aankoop doen, kunnen ze een verzendmethode kiezen waarbij de kosten voor rembours inbegrepen zijn.

Je kunt meerdere verzendtarieven voor bestellingen onder rembours maken. Je kunt bijvoorbeeld een hogere remboursprijs in rekening brengen voor spoedverzendingen.

Als je een tarief voor rembours wilt toevoegen, geef dan een gecombineerd tarief op dat zowel de verzendkosten als de rembourskosten omvat. Als je bijvoorbeeld al een spoedverzendtarief van Rs. 30,00 hebt en je een remboursprijs wilt toevoegen van 10,00 euro, dan zou je een tarief 'Spoedverzending + Contante betaling bij bezorging' van Rs. 40,00 kunnen maken.

Voer de volgende stappen uit om een verzendtarief voor bezorging onder rembours te maken:

 1. Open de Advanced Cash on Delivery-app.

 2. Selecteer in het gedeelte Tarieven voor bezorging onder rembours de optie Nieuwe tarieven voor bezorging onder rembours maken en klik dan op Tarief toevoegen.

 3. Voer een naam in voor het tarief in het veld Naam.

 4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in van dit tarief voor bezorging onder rembours.

 5. Als je het verzendtarief wilt baseren op prijs, selecteer Op prijs gebaseerd in het gedeelte Bereik en voer in de daartoe bestemde velden de minimale en maximale bestelprijs in.

 6. Als je het verzendtarief wilt baseren op gewicht, selecteer dan Op gewicht gebaseerd in het deel Bereik en voer de minimum en maximum bestelgewichten in de daartoe bestemde velden in.

 7. Voer in het veld Tariefbedrag het tarief in dat je in rekening wilt brengen voor deze bezorging onder rembours. Dit tarief omvat zowel de verzendkosten als de extra kosten voor bezorging onder rembours.

 8. Klik op Opslaan.

Een aangepast bedankbericht toevoegen

Om een bedankbericht in te stellen dat op de bestelstatuspagina verschijnt nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst, voer je het bericht in het gedeelte Aanvullende instructies in.

De betaalmethode Rembours activeren

Wanneer je klaar bent met het instellen van de Advanced Cash on Delivery-app, moet je de betaalmethode activeren om deze beschikbaar te stellen aan je klanten.

Klik in de banner bovenaan de pagina op Nu activeren.

Een beschikbaarheidscontrole voor bezorging onder rembours toevoegen

Je kunt een beschikbaarheidscontrole toevoegen aan het thema van je winkel en je klanten de mogelijkheid bieden om geschiktheid voor Rembours te controleren voor hun postcode. Dit kan worden gedaan nadat je Advanced Cash on Delivery-betalingen hebt geactiveerd voor je winkel.

Problemen oplossen bij bestellingen onder rembours

Sommige apps van derden voor afhandeling of boekhouding bieden mogelijk niet de mogelijkheid om betalingen onder rembours te herkennen nadat je de bestelling hebt bijgewerkt met de knop Markeren als betaald. Als je apps van derden uitvoert, kun je je bestelling onder rembours als betaald markeren op de pagina met Bestelgegevens.

Stappen

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op het bestelnummer.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Meer acties de optie Markeren als contant betaald.

Advanced Cash on Delivery-betalingen deactiveren

Als je niet langer Advanced Cash on Delivery wilt gebruiken, kun je deze optie op elk gewenst moment stoppen door deze in je betaalinstellingen te deactiveren.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis