Jak si nechat zaplatit

Veškeré platební metody Shopify spoléhají při zpracování transakcí na poskytovatele třetích stran. Tito poskytovatelé si mohou účtovat poplatky navíc a také vynucovat pravidla ohledně toho, jaké produkty můžete pomocí jejich služby prodávat. Až nastavíte platební metodu, seznamte se s pravidly společnosti, která službu poskytuje, ať víte, jaká pravidla a poplatky se na vás vztahují.

Jak si nechat zaplatit

Když nastavíte poskytovatele plateb tak, aby přijímal platby platebními kartami, je nutné každou platbu zpracovat, takže obvykle dochází k prodlevě mezi tím, kdy zákazník svou objednávku zaplatí a okamžikem, kdy svou platbu obdržíte. Po zpracování platby bude částka nákupu převedena na váš účet obchodníka.

Další poskytovatelé plateb, například PayPal, mají své vlastní metody, jak dostat prostředky od zákazníka směrem k vám. Informace o tom, jak dostanete zaplaceno, vám poskytne služba, kterou používáte. Mimo online pokladnu můžete přijímat ruční platby, například v podobě peněžních poukázek nebo bankovních převodů. Pokud neaktivujete Shopify Payments jako svého poskytovatele plateb, budou vám účtovány transakční poplatky za všechny objednávky, které finančně nezajišťuje Shopify. To platí pro všechny objednávky, které prochází pokladním systémem Shopify.

Jak často dostanete zaplaceno

Pokud používáte Shopify Payments, můžete se podívat na své výplatní období a zjistit, kdy získáte výplatu z objednávek placených platebními kartami. Další poskytovatelé plateb mají svá vlastní pravidla pro to, kdy dostanete zaplaceno za objednávky zaplacené platebními kartami. Četnost výplat tedy zjistíte u svého poskytovatele.

Po odeslání výplaty tyto prostředky vaše banka nemusí přijmout okamžitě. Od odeslání platby může trvat několik dnů, než bude platba na váš bankovní účet připsána. Pokud zjistíte, že jsou vaše výplaty zdržovány, spojte se se svou bankou.

Kolik dostanete zaplaceno

Za online transakce vám může být účtováno několik transakčních poplatků. U transakcí s platebními kartami vám mohou za používání služeb účtovat malé poplatky vystavitel, nabyvatel i společnost vydávající platební karty.

Pokud si zapnete Shopify Payments, nebudou vám účtovány žádné transakční poplatky za žádné objednávky provedené ve vašem online obchodě. Namísto toho vám bude účtována kartová sazba závislá na vašem plánu Shopify. Pokud s Shopify používáte poskytovatele plateb třetích stran, pak vám bude Shopify za každou transakci účtovat poplatek.

Jak se zpracovávají platby platebními kartami

Když zákazník zaplatí za svou online objednávku platební kartou, platbu je nutné zpracovat a teprve poté budou prostředky přičteny na váš účet obchodníka. Zpracování platebních karet pro vás zajišťuje poskytovatel plateb. Tento proces má následující kroky:

  1. Autorizace
  2. Zachycení
  3. Zúčtování
  4. Financování

Autorizace

Zákazník použije svou platební kartu k zaplacení objednávky ve vašem obchodě. Nastavený poskytovatel platby zkontroluje u vydavatele, zda je platební karta opravdu platná. Pokud je karta platná a je na ní dostatek prostředků, pak vydavatel platbu autorizuje. V tuto chvíli nejsou převedeny žádné peníze.

Fáze autorizace procesu platby platební kartou

Zachycení

Po autorizaci platby je nutné platbu zachytit. Když je platba zachycena, podrobnosti o platbě jsou zaslány nabyvateli.

Fáze zachycení procesu platby platební kartou

Zúčtování

Nabyvatel zkontroluje platební údaje a poté vyžádá potřebné prostředky u společnosti, která zpracovává platební kartu zákazníka.

Společnost platební karty zákazníka pošle informace o transakci vydavateli. Vydavatel odečte malý poplatek z celkové částky transakce a poté zašle zbývající částku zpátky společnosti platební karty. Společnost platební karty odečte svůj poplatek a poté zašle zbývající částku nabyvateli.

Fáze zúčtování procesu platby platební kartou

Financování

Nabyvatel odečte z částky malý poplatek a poté převede konečnou částku na účet obchodníka.

Fáze financování procesu platby platební kartou

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma