Shop Pay Installments uygunluk ve düzenleme yönergeleri

Pazarlama materyalleriniz ve şartlarınız; eyalete özgü ve federal borç yasaları, Equal Credit Opportunity Act (Eşit Kredi Fırsatı Yasası), Truth in Lending Act (Borçlandırmada Dürüstlük Yasası), Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing (CAN-SPAM) Act (İstenmeyen Pornografi ve Pazarlama Saldırısını Kontrol Etme Yasası) ve Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) onay yönergeleri ile tam bilgi sağlama gerekliliklerini içeren reklam ve pazarlama kuralları da dahil olmak üzere çeşitli düzenlemelere uygun olmalıdır.

Shop Pay Installments'ı tanıtmak için pazarlama malzemesi oluşturduğunuzda onaylı mesajları ve yönergeleri kullanmanız gerekir.

Adil borçlandırma yönergeleri

Adil borç verme yönergeleri Equal Credit Opportunity Act [ECOA (Eşit Kredi Fırsatı Yasası)] tarafından düzenlenir. Shop Pay Installments'ı tanıtmak için şunları yapmanız gerekir:

 • Başvuru işlemine gereklilik eklemekten kaçının.
 • Herkesi başvurmaya teşvik ederek Shop Pay Installments'ı tüm müşteriler için kullanılabilir hale getirin.
 • Geniş bir demografiyi hedefleyin.
 • Benzer konumdaki kişilere aynı davranın.

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını temel alarak belirli bir demografik grubu hedeflemek için Shop Pay Installments pazarlama materyalinizi kullanmayın:

 • yaş (başvuru sahibinin sözleşme imzalama yaşında olması koşuluyla)
 • ten rengi
 • cinsiyet
 • bir kamu yardımı programına gelir bağımlılığı
 • medeni durum
 • ulusal köken
 • ırk
 • din
 • cinsel yönelim

Shop Pay Installments pazarlama malzemeniz belirli grupları hedeflerse Shop Pay Installments'ı kullanması için tüm bireylere eşit hak vermemiş olursunuz. Pazarlama malzemenizin ne kadarının finansla ilgili olduğuna bağlı olarak, belirli grupları hedeflediğinizde adil borç verme yasalarını ihlal etme riskinizi artırırsınız. Bu durum davalara ve para cezalarına yol açabilir.

Pazarlama malzemeniz finansla ilgili içerik içeriyorsa ürünleriniz belirli bir demografik grup için cezbedici olsa bile, daha geniş bir demografiyi hedeflemelidir.

Federal Ticaret Komisyonu'nun başlıca ECOA hükümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Haksız, Aldatıcı veya Kötüye Kullanım Amaçlı Davranışlar ya da Uygulamalar (UDAAP)

Müşterilerinizi yanıltma riskini azaltmak için pazarlama malzemenizde:

 • yanlış beyanlardan, eksik bilgi vermekten veya diğer aldatıcı iddialardan kaçının
 • yanlış aciliyet duygusundan kaçının
 • dürüst olun
 • net ve kolayca anlaşılır olun
 • tüm ilgili bilgileri dahil edin
 • ürün hakkındaki iddiaları kanıtlarla destekleyin

Risksiz deneme veya para iadesi garantisi gibi bir promosyon veya indirim sunuyorsanız bunu her zaman yerine getirmeniz gerekir.

Ücretsiz denemelere yönelik reklam yapmanız halinde her zaman, denemenin (tahakkuk edebilecek herhangi bir faiz dahil) gerçekten ücretsiz olmasını sağlamanız gerekir.

UDAAP hakkında daha fazla bilgi edinin.

The Truth in Lending Act (Borçlandırmada Dürüstlük Yasası) (TILA)

The Truth in Lending Act (Borçlandırmada Dürüstlük Yasası) (TILA), kredilerini geri ödemek zorunda kalmadan önce müşterilere önemli kredi koşulları hakkında açıklama yapılmasını gerektirir. Kredi şartları tanıtılırken reklamlarda yalnızca geçerli şartlara yer verilebilir.

Pazarlama materyallerinizde "tetikleyici terimler" olarak bilinen belirli kredi şartlarından bahsederken, müşterilerinize geri ödemenin tüm şartlarını ana hatlarıyla açıklamanız gerekir. Tetikleyici terimlere açıklık getirmek için temsili örnekler kullanabilir ve müşterilerinize gerçek bir kredi borcunun nasıl görünebileceğini gösterebilirsiniz.

Temsili örnekte aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir:

 • satın alım fiyatı (kredi tutarı)
 • aylık ödeme tutarı
 • kredi vadesinin süresi
 • yıllık yüzde oranı (APR)

Temsili bir örneği nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili aşağıdaki örnekleri göz önünde bulundurun:

 • 800 TL'lik bir satın alım tutarı, yüzde %15'lik yıllık faiz oranı ile 12 ay boyunca 72,21 TL'lik ödemelere veya 2 haftada bir, 200 TL'lik 4 faizsiz ödemeye bölünebilir.

Temsili örnek gerektiren mesajlar

Bu mesajlar, temsili örnek gerektiren tetikleyici terimler içerir:

 • 4 adetten fazla ödeme varsa ödeme sayısı. Örneğin, 6 ödeme.
 • Geri ödeme süresi. Örneğin, 6 ay veya 12 ay.
 • Aylık ödeme tutarı. Örneğin, ayda yalnızca 60 TL
 • Faiz tutarı. Örneğin yalnızca yıllık %10 faizle.
 • Peşin ödemelerin tutarı veya yüzdesi. Örneğin, 100 TL veya %25.

Bu mesajlar için temsili bir örnek gerekli değildir. Diğer açıklamalar yine de gerekli olabilir:

 • Aylık ödemeler
 • Zaman içinde ödeme
 • Hemen satın al, daha sonra öde
 • Finansman
 • Yıllık %0 faiz olanağı
 • Yıllık %0 faiz veya %10-36 faiz
 • Faizsiz
 • Faizsiz 4 ödeme

Truth in Lending Act (Borçlandırmada Dürüstlük Yasası) hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sağlık hizmeti uyumluluğu yönergeleri

Sağlık ürünleri veya hizmetleri sunuyorsanız Shop Pay Installments'ı müşterilerinize yüz yüze (örneğin bir tedavi alanında) pazarlarken ek yönergelere uymanız gerekir. Uymanız gereken ek yönergelerden bazıları şunlardır:

 • Shop Pay Installments'ı pazarlarken müşterileri, gerektiğinden fazla veya sigortanın kötüye kullanımına yol açacak şekilde sağlık hizmeti talep etmeye teşvik etmeyin.
 • Müşteriler stres yaşıyorken, anestezi altındayken, mantıklı bir şekilde düşünemiyorken veya başka bir şekilde bilgiye dayalı onay veremeyecek durumdayken Shop Pay Installments teklif etmeyin.
 • Shop Pay Installments'ı sigorta, esnek harcama hesapları (FSA) veya sağlık tasarruf hesaplarına (HSA) atıfta bulunan pazarlama bildirimlerine dahil etmeyin.
 • Shop Pay Installments'a yönelik pazarlamanız sigortaya, esnek harcama hesaplarına (FSA) veya sağlık tasarruf hesaplarına (HSA) atıfta bulunan pazarlama bildirimlerinden ayrı sunuluyorsa ve bunlara yakın bir şekilde basılmamışsa, pazarlama materyallerinizde görünebilir.

Affirm'in sağlık hizmetlerine yönelik hüküm ve koşullarının tam listesi için Affirm'in ABD'deki Satıcılara Yönelik Sağlık Hizmetleri Şartları'na ve Sağlık Hizmetleri ve Elektif Tıbbi Pazarlamaya Uyumluluk Ek Belgesi'ne bakın.

Alkol ürünleriyle ilgili yönergeler

Alkol ürünleri sunuyorsanız Shop Pay Installments'ın pazarlamasını yaparken alkol satışı için geçerli olan yasa ve düzenlemelere de uymanız gerekir. ABD'de alkol satışına ilişkin yasalar ve düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene