Brug af Shop Pay Afbetaling-illustrationer

Hvis du bruger Shop Pay Afbetaling-illustrationer, accepterer du retningslinjerne for brug af Shop Pay og Shop Pay Afbetaling-varemærket. Du forstår også, at overtrædelse af disse retningslinjer vil medføre, at din licens eller tilladelse til at bruge Shop Pay-brandingmaterialerne ophører. Sørg for, at du følger Shopifys retningslinjer for korrekt brug af Shop Pay-logoerne.

Hvis du vil fremhæve eller promovere funktionen til ratebetaling i Shop Pay, kan du bruge det primære Shop Pay-logo sammen med et Affirm-partnerskabsslogan. Du bør forsøge at vise denne illustration i farver, hvis det er muligt. Illustrationer, der viser Shop Pay-logoet sammen med partnerskabssloganet findes også i en ensfarvet version.

Du kan downloade alle Shop Pay Afbetaling-illustrationerne som en zip-fil, der indeholder formaterne .eps, .jpg, .png og .svg.

Download alle Shop Pay Afbetaling-brandillustrationer

Du kan finde vejledning til brug af Shop Pay-logoet under Brug af Shop Pay-logoer.

Læs brug af vores brand for at få vejledning til brug af Shopify-brandet, herunder Indkøbsposen og Shopify-ordmærket med kursiv.

Prøv at vise det primære Shop Pay-logo i farver, når det er muligt. Shop Pay-logoet er også tilgængeligt i ensartede farver. Du kan downloade alle Shop Pay-brandingmaterialerne som en ZIP-fil, der indeholder .eps-, .jpg-, .png- og .svg-filer.

Primært logo

Download primært Shop Pay-logo

Primær Shop Pay Afbetaling-illustration

Illustrationerne til Shop Pay Afbetaling kombinerer Shop Pays primære logo med Affirm-partnerskabssloganet. Affirm-designmærket er et varemærke, der tilhører Affirm, Inc. Få mere at vide om Affirms retningslinjer for logoer, bannere og knapper.

Når det er muligt, skal du vise den primære Shop Pay-illustration i farver. Shop Pay Afbetaling-illustrationen er også tilgængelig som ensfarvet.

Primær Afbetaling-illustration

Download primære illustrationer til Shop Pay Afbetaling

Når du ikke kan bruge farveversionen af illustrationerne, skal du bruge den indstilling for ensfarvet, som giver den største kontrast.

Brug den ensfarvede illustration i følgende tilfælde:

  • Når du har brug for ensfarvet udskrivning
  • Når du ikke kan få en nøjagtig farvevisning
  • Når du bruger en baggrund med lille kontrast
  • Når du bruger en baggrund med mange forskellige elementer eller en mønstret baggrund

Ensfarvet Afbetaling-logo

Download ensfarvede Shop Pay Afbetaling-illustrationer

Frigør plads om Shop Pay Afbetaling-illustrationerne

Når du bruger Shop Pay Afbetaling-illustrationerne, skal du sørge for at have et tomt område eller en margen på "X" omkring illustrationen, så den får så stor indvirkning som muligt i enhver opsætning.

"X" henviser til illustrationens højde.

Eksempel på Afbetaling-illustration i mindste størrelse

Minimumsstørrelse for Shop Pay Afbetaling-illustrationer

Hvis du bevare den visuelle integritet for Shop Pay Afbetaling-illustrationen, skal du ikke gøre den mindre end 166 x 42 pixel (px).

Eksempel på Afbetaling-illustration i mindste størrelse

Bedste fremgangsmåder

Når du bruger Shop Pay Afbetaling-illustrationer i din webshop, skal du overveje at følge anbefalingerne i nedenstående tabel.

Eksempel på illustration i fuld farve.
Brug illustrationen i farver, når det er muligt.
Eksempel på illustration i sort.
Brug illustrationen i sort som et alternativ til farveversionen.
Eksempel på illustration i hvidt.
Brug illustrationen helt i hvidt som et alternativ til farveversionen og for at bevare kontrasten på baggrunde, billeder og mønstre med forskellige farver.
Eksempel på helt hvid illustration.
Brug illustrationen helt i hvidt, når det placeres oven på et andet billede. Hvis du vil have en stærk kontrast, skal du anbringe den hvide illustration oven på et sort lag.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå, når du bruger Shop Pay Afbetaling-illustrationen.

Eksempel på illustration, der er forvrænget og skævvredet.
Undlad at skævvride eller forvrænge illustrationen.
Eksempel på illustration i en anden farve.
Du må ikke ændre illustrationens farve.
De eneste variationer, der accepteres, er fuld farve, helt sort eller helt hvid.
Eksempel på illustration, der er blevet ændret.
Du må ikke ændre illustrationen på nogen måde eller ændre nogen farver.
Eksempel på illustration, hvor proportionerne er ændret.
Du må ikke ændre illustrationens proportioner på nogen måde.
Eksempel på illustration, der er stablet.
Du må ikke stable eller ændre illustrationens opsætning.
Eksempel på illustration, der er placeret oven på billeder.
Undlad at anbringe farveillustrationer oven på billeder.
Brug i stedet en ensfarvet illustration, så du opnår størst mulig kontrast.
Eksempel på hvid illustration på lys baggrund.
Undlad at anbringe de hvide illustrationer oven på lyse farver.
Eksempel på illustration med skyggeeffekt.
Undlad at ændre nogen effekter i illustrationerne, som f.eks. skygger, kontur eller sløring.

Få mere at vide om design med henblik på webtilgængeligheden.

Retningslinjer for brug af varemærker

Disse retningslinjer forklarer, hvordan du skal bruge og visuelt præsentere Shop Pay-brandingmaterialer. Brug af Shop Pay-brandingmaterialer angiver din accept af disse retningslinjer, og du forstår, at din brug af disse brandingmaterialer i strid med disse retningslinjer vil medføre automatisk ophør af din licens og/eller tilladelse til at bruge dem.

  • Du må kun bruge disse brandingmaterialer i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet på denne side, og kun med henblik på promovering af tilgængeligheden af funktionen til ratebetaling i Shop Pay i forbindelse med en Shopify-shopejers butik, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt.
  • Din brug af disse brandingmaterialer må ikke vildlede kunder med hensyn til vores sponsorering af, associering med eller anbefaling af din virksomhed eller dine produkter og tjenester.
  • Affirm og Affirm-designet er varemærker tilhørende Affirm, Inc. Vi giver dig ikke licens til at bruge deres varemærker. Du bør gennemgå deres krav til overholdelse, før du bruger nogen af deres varemærker.
  • Forskellige af brandets aktiver, herunder “Shop Pay” og Shop Pay-logoet, er vores eksklusive ejendom, og al goodwill, der er en følge af din brug af et af disse brandaktiver, må kun være til vores fordel, og du må ikke handle i modstrid med vores ejerskab af disse brandaktiver.
  • Vores brandingmaterialer skal bruges på en respektfuld måde. De må ikke bruges på en måde, der skader os, vores produkter eller tjenester, eller på en måde, som, efter vores mening, forringer eller på anden måde skader vores rygte eller goodwill i forhold til vores varemærker eller andre brandingmaterialer, som vi ejer. Med andre ord, du må ikke forbinde vores brandingmaterialer med nogen forbudte eller ulovlige aktiviteter eller bruge dem på en måde, der er vildledende eller skadelig.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis