Logo voor Shop Pay-termijnbetalingen gebruiken

Als je beeldmateriaal van Shop Pay-termijnbetalingen gebruikt, ga je akkoord met Shop Pay en de richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken van Shop Pay-termijnbetalingen. Verder begrijp je dat schending van deze richtlijnen de beëindiging van je licentie of van je toestemming om de merkelementen van Shop Pay te gebruiken tot gevolg zal hebben. Zorg ervoor dat je de Shopify-richtlijnen voor het correcte gebruik van de Shop Pay-logo's volgt.

Om de optie om in termijnen te betalen via Shop Pay uit te lichten of te promoten, kan het primaire Shop Pay-logo worden gebruikt in combinatie met een tagline over het partnerschap met Affirm. Probeer dit logo indien mogelijk in kleur weer te geven. Het Shop Pay-logo samen met de tagline van het partnerschap is ook in monotoon beschikbaar.

Je kunt alle Shop Pay Installments downloaden als een zip-bestand met .eps, .jpg, .png en .svg.

Download alle Shop Pay Installments-branding

Raadpleeg voor advies over het gebruik van een Shop Pay-logo Shop Pay-logo's gebruiken.

Voor richtlijnen over het gebruik van het Shopify-merk, inclusief The Shopping Bag en het cursief gedrukte Shopify-woordmerk, ga je naar Ons merk gebruiken.

Probeer waar mogelijk het Shop Pay-logo in volledige kleur weer te geven. Het Shop Pay-logo is ook beschikbaar in monotone kleuren. Je kunt alle Shop Pay-merkelementen downloaden als een zip-bestand met .eps, .jpg, .png en .svg.

Primair logo

Download Shop Pay primair-logo

Shop Pay Installments primaire illustraties

De illustraties voor Shop Pay Installemnts combineert Shop Pay's primaire logo met de Affirm-partnership slogan. Het Affirm-ontwerpmerk is een handelsmerk van Affirm, Inc. Meer informatie over de richtlijnen voor het logo, de banner en de knoppen van Affirm.

Geef waar mogelijk het Shop Pay primaire illustratiemateriaal in full color weer. Het illustratiemateriaal van Shop Pay-termijnbetalingen is ook verkrijgbaar in monotonale kleuren.

Installments primaire illustratie

Download Shop Pay Installments primaire illustraties

Wanneer je de illustratie in volledige kleur niet kunt gebruiken, gebruik dan de monotone optie die het meeste contrast biedt.

Gebruik het monotone logo onder de volgende omstandigheden:

  • Wanneer je afdrukken in één kleur nodig hebt
  • wanneer je geen nauwkeurige kleurweergave kunt krijgen
  • wanneer je een achtergrond met weinig contrast gebruikt
  • wanneer je een drukke of patroonachtergrond gebruikt

Installments monotone logo

Download Shop Pay Installments monotone illustratie

Duidelijke ruimte rond het logo voor Shop Pay-termijnbetalingen

Wanneer je de Shop Pay Installments-illustratie gebruikt, moet je altijd een duidelijke ruimte of opvulling van 'X' rond de illustratie behouden om de visuele impact in elke samenstelling te maximaliseren.

'X' verwijst naar de hoogte van de illustratie.

Voorbeeld van illustratie voor termijnen met een minimale grootte

Minimale grootte van het logo voor Shop Pay-termijnbetalingen

Om de visuele integriteit van de Shop Pay Installments-illustratie te behouden, moet je deze niet onder 166 x 42 pixels (px) schalen.

Voorbeeld termijnbetalingslogo minimumgrootte

Praktische tips

Wanneer je het logo voor Shop Pay-termijnbetalingen in je webshop gebruikt, overweeg dan de aanbevelingen in de volgende tabel.

Voorbeeld van illustratie in volledige kleur.
Gebruik de illustratie indien mogelijk in volledige kleur.
Voorbeeld van illustratie in zwart.
Gebruik de illustratie in het zwart als alternatief voor de versie in volledige kleur.
Voorbeeld van illustratie in wit.
Gebruik de illustratie in het wit als alternatief voor de kleurenversie en om contrast op verschillende achtergronden, afbeeldingen of achtergronden te behouden.
Voorbeeld van logo volledig in wit.
Gebruik de illustratie in het wit wanneer deze bovenop een andere afbeelding wordt geplaatst. Voeg de witte illustratie bovenop een zwarte laag toe om een sterk contrast te creëren.

Hieronder zie je een aantal voorbeelden voor wat je niet moet doen als je de logo's voor Shop-termijnbetalingen gebruikt.

Voorbeeld van illustratie die vervormd en scheef is.
De illustraties niet scheeftrekken of vervormen.
Voorbeeld van illustratie in andere kleur.
Wijzig de kleur van de illustratie niet.
De enige variaties die worden geaccepteerd, zijn volledige kleur, alle zwart of wit.
Voorbeeld van illustraties die zijn gewijzigd.
Wijzig de illustratie op geen enkele manier of verander geen kleuren.
Voorbeeld van illustratie die de verhoudingen hebben gewijzigd.
Wijzig de verhoudingen van de illustratie op geen enkele manier.
Voorbeeld van illustratie die is gestapeld.
De vergrendeling van de illustratie niet stapelen of wijzigen.
Voorbeeld van illustratie die bovenop de afbeelding zijn geplaatst.
Plaats geen illustratie in volledige kleur bovenop de afbeeldingen.
Gebruik in plaats daarvan een monotone illustratie om het meeste contrast te bieden.
Voorbeeld van witte illustratie op lichte achtergrond.
Plaats de witte illustratie niet op lichte kleuren.
Voorbeeld van illustratie met dropsow-effect.
Wijzig of pas geen effecten toe op de illustratie, zoals dropshadow, contour of vervaging.

Meer informatie over ontwerpen voor webtoegankelijkheid.

Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe je de merkelementen van Shop Pay moet gebruiken en visueel moet presenteren. Gebruik van de Shop Pay-merkelementen geeft aan dat je deze richtlijnen accepteert en dat je begrijpt dat je gebruik van deze merkelementen in strijd met deze richtlijnen zal resulteren in automatische beëindiging van je licentie en/of toestemming om ze te gebruiken.

  • Je mag deze merkelementen alleen gebruiken volgens de richtlijnen die op deze pagina worden uiteengezet en alleen om de beschikbaarheid van Shop Pay-termijnbetalingen te promoten in samenwerking met de winkel van een Shopify-merchant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegestaan.
  • Je gebruik van deze merkelementen mag consumenten niet misleiden met betrekking tot onze sponsoring van, aansluiting bij of goedkeuring van je bedrijf of je producten of diensten.
  • Affirm en het Affirm-ontwerp zijn handelsmerken van Affirm, Inc. We verlenen je geen licentie om hun handelsmerken te gebruiken. Je dient hun nalevingsvereisten te bekijken voordat je een van hun handelsmerken gebruikt.
  • Diverse merkelementen, waaronder 'Shop Pay' en het Shop Pay-logo, zijn ons exclusieve eigendom en alle goodwill die voortvloeit uit je gebruik van een van deze merkelementen is uitsluitend in ons voordeel en je zult geen actie ondernemen die haaks staat op ons eigendom van die merkelementen.
  • Onze merkelementen moeten op een respectvolle manier worden gebruikt. Ze mogen niet worden gebruikt op een manier die ons, onze producten of diensten schaadt, of op een manier die naar onze mening onze reputatie of de goodwill in onze handelsmerken of andere merkelementen die we bezitten, vermindert of anderszins schaadt. Met andere woorden, associeer onze merkelementen niet met ongeoorloofde of illegale activiteiten en gebruik ze niet op een manier die bedrieglijk of schadelijk is.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis