Sử dụng hình ảnh thiết kế cho Shop Pay Trả góp

Nếu sử dụng hình ảnh thiết kế của Shop Pay Trả góp, bạn đồng ý với Hướng dẫn sử dụng thương hiệu Shop Pay và Shop Pay Trả góp, cũng như hiểu rằng hành vi vi phạm các hướng dẫn này sẽ dẫn đến việc chấm dứt giấy phép hoặc quyền sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay. Hãy đảm bảo bạn tuân thủ các hướng dẫn của Shopify để sử dụng logo Shop Pay đúng cách.

Để làm nổi bật hoặc quảng bá tính năng trả góp của Shop Pay, bạn có thể sử dụng logo cơ bản của Shop Pay kết hợp cùng tagline về quan hệ đối tác với Affirm. Bạn nên ưu tiên sử dụng hình ảnh thiết kế này ở phiên bản đầy đủ màu sắc nếu có thể. Ngoài ra, còn có các phiên bản thiết kế đen trắng thể hiện logo của Shop Pay kết hợp với tagline về quan hệ đối tác.

Bạn có thể tải xuống toàn bộ hình ảnh thiết kế về Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay dưới dạng tệp ZIP chứa các tệp có định dạng .eps, .jpg, .png và .svg.

Tải xuống toàn bộ hình ảnh thiết kế về thương hiệu Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay

Để biết hướng dẫn sử dụng logo Shop Pay, hãy tham khảo cách sử dụng logo Shop Pay.

Để biết hướng dẫn về cách sử dụng thương hiệu Shopify, gồm Túi hàng và biểu tượng chữ cái Shopify in nghiêng, hãy tham khảo cách sử dụng thương hiệu của chúng tôi.

Bất cứ khi nào có thể, hãy hiển thị logo cơ bản của Shop Pay với đầy đủ màu sắc. Logo Shop Pay còn có phiên bản thuần đen hoặc thuần trắng. Bạn có thể tải xuống toàn bộ tài sản thương hiệu Shop Pay dưới dạng tệp zip chứa các tệp có đuôi .eps, .jpg, .png, và .svg.

Logo cơ bản

Tải xuống logo cơ bản của Shop Pay

Hình ảnh thiết kế cơ bản về Shop Pay Trả góp

Hình ảnh thiết kế Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay kết hợp logo cơ bản của Shop Pay cùng tagline về quan hệ đối tác với Affirm. Dấu ấn thiết kế của Affirm là thương hiệu của Affirm, Inc. Tìm hiểu thêm về hướng dẫn dành cho logo, biểu ngữ và nút của Affirm.

Bất cứ khi nào có thể, hãy hiển thị hình ảnh thiết kế cơ bản của Shop Pay với đầy đủ màu sắc. Hình ảnh thiết kế của Shop Pay Trả góp còn có phiên bản thuần đen hoặc thuần trắng.

Hình ảnh thiết kế cơ bản về tùy chọn trả góp

Tải xuống hình ảnh thiết kế cơ bản của Shop Pay Trả góp

Khi không thể sử dụng hình ảnh thiết kế đầy đủ màu sắc, hãy sử dụng phiên bản đen hoặc trắng sao cho tạo độ tương phản cao nhất.

Sử dụng hình ảnh thiết kế thuần đen hoặc thuần trắng trong các trường hợp sau:

  • khi bạn cần in một màu
  • khi bạn không thể biểu diễn màu chính xác
  • khi bạn sử dụng nền có độ tương phản thấp
  • khi bạn sử dụng nền nhiều chi tiết hoặc có hoa văn

Logo thuần đen hoặc thuần trắng về tùy chọn trả góp

Tải xuống hình ảnh thiết kế đơn sắc của Shop Pay Trả góp

Khoảng trống xung quanh hình ảnh thiết kế cho Shop Pay Trả góp

Khi bạn sử dụng hình ảnh thiết kế Shop Pay Trả góp, hãy luôn để dành một khoảng trống hoặc khoảng đệm "X" xung quanh hình ảnh để tối đa hóa ấn tượng về thị giác trong mỗi cách bố trí.

"X" là chiều cao của hình ảnh thiết kế.

Ví dụ về hình ảnh thiết kế tùy chọn trả góp có kích cỡ tối thiểu

Kích cỡ tối thiểu của hình ảnh thiết kế cho Shop Pay Trả góp

Để đảm bảo tính toàn vẹn về hình ảnh của hình ảnh thiết kế Shop Pay Trả góp, không thu nhỏ hình ảnh xuống dưới 166 x 42 pixel (px).

Ví dụ về tác phẩm nghệ thuật có kích cỡ tối thiểu của dịch vụ trả góp

Các phương pháp tốt nhất

Khi bạn sử dụng hình ảnh thiết kế cho Shop Pay Trả góp trong cửa hàng trực tuyến, hãy cân nhắc các đề xuất trong bảng sau.

Ví dụ về hình ảnh thiết kế đầy đủ màu sắc.
Sử dụng hình ảnh thiết kế có đầy đủ màu sắc nếu có thể.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế màu đen.
Sử dụng hình ảnh thiết kế bằng màu đen hoàn toàn để thay thế phiên bản đầy đủ màu sắc.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế màu trắng.
Sử dụng hình ảnh thiết kế bằng màu trắng hoàn toàn để thay thế phiên bản đầy đủ màu sắc và đảm bảo độ tương phản trên các nền, hình ảnh hoặc hoa văn có màu khác nhau.
Ví dụ về tác phẩm nghệ thuật toàn màu trắng.
Sử dụng hình ảnh thiết kế bằng màu trắng hoàn toàn khi đặt trên hình ảnh khác. Để đạt độ tương phản cao, hãy thêm hình ảnh thiết kế màu trắng trên lớp nền màu đen.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều nên tránh khi sử dụng hình ảnh thiết kế của Shop Pay Trả góp.

Ví dụ về hình ảnh thiết kế bị méo và lệch.
Không làm lệch hoặc méo hình ảnh thiết kế.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế bằng màu khác.
Không thay đổi màu của hình ảnh thiết kế.
Chỉ được dùng các phiên bản đầy đủ màu sắc, thuần đen hoặc thuần trắng.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế đã bị thay đổi.
Không thay đổi hình ảnh thiết kế theo bất cứ cách nào hoặc thay đổi bất kỳ màu nào.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế bị thay đổi tỷ lệ.
Không thay đổi tỷ lệ của hình ảnh thiết kế theo bất cứ cách nào.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế bị xếp chồng.
Không xếp chồng hoặc thay đổi cách sắp xếp hình ảnh thiết kế.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế được đặt lên trên hình ảnh.
Không đặt hình ảnh thiết kế đầy đủ màu sắc lên trên hình ảnh.
Thay vào đó, sử dụng hình ảnh thiết kế thuần đen hoặc thuần trắng để mang lại độ tương phản cao nhất.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế màu trắng trên nền sáng.
Không đặt hình ảnh thiết kế màu trắng lên trên màu sáng.
Ví dụ về hình ảnh thiết kế có hiệu ứng bóng đổ.
Không thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ hiệu ứng nào cho hình ảnh thiết kế, ví dụ như tạo bóng đổ, vẽ đường bao hay làm mờ.

Tìm hiểu thêm về cách thiết kế đảm bảo khả năng tiếp cận trang web.

Hướng dẫn sử dụng thương hiệu

Những hướng dẫn này giải thích cách bạn sử dụng và trình bày hình ảnh tài sản thương hiệu Shop Pay. Việc sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay cho biết bạn đã chấp nhận tuân thủ những hướng dẫn này và hiểu rằng việc sử dụng những tài sản thương hiệu này trái với hướng dẫn sẽ dẫn đến việc chấm dứt tự động giấy phép và/hoặc quyền sử dụng các tài sản này.

  • Bạn chỉ có thể sử dụng những tài sản thương hiệu này theo các hướng dẫn được quy định trên trang này và chỉ nhằm mục đích quảng bá việc kết hợp tính năng trả góp của Shop Pay cho cửa hàng của thương nhân Shopify, trừ khi có sự ủy quyền rõ ràng khác bằng văn bản.
  • Việc bạn sử dụng những tài sản thương hiệu này không được khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng chúng tôi tài trợ, liên kết hoặc xác nhận sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty của bạn.
  • Affirm và thiết kế của Affirm là thương hiệu của Affirm, Inc. Chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào để sử dụng thương hiệu của họ. Bạn cần xem kỹ yêu cầu tuân thủ trước khi sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của bên này.
  • Các loại tài sản thương hiệu khác nhau, như "Shop Pay" và logo Shop Pay, là tài sản độc quyền của chúng tôi và mọi thiện chí từ việc bạn sử dụng bất kỳ tài sản thương hiệu nào trong đó sẽ chỉ mang lại lợi ích cho chúng tôi, đồng thời bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào mâu thuẫn với việc chúng tôi sở hữu những tài sản thương hiệu đó.
  • Tài sản thương hiệu của chúng tôi phải được sử dụng một cách có sự tôn trọng. Bạn không được sử dụng những tài sản này theo cách gây hại cho chúng tôi, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc theo cách mà chúng tôi cho là làm giảm hoặc gây tổn hại khác đến uy tín hoặc thiện chí của chúng tôi về thương hiệu hoặc các tài sản thương hiệu khác mà chúng tôi sở hữu. Nói cách khác, không được liên kết tài sản thương hiệu của chúng tôi với bất kỳ hoạt động trái phép hoặc bất hợp pháp nào hoặc sử dụng những tài sản này theo cách lừa đảo hoặc gây hại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí