Hoạt động truyền thông xã hội và tiếp thị qua email của Shop Pay Trả góp

Sử dụng trang này để tìm hiểu cách kết hợp Shop Pay Trả góp vào phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo trả phí và email của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay đúng cách trước khi tải xuống và sử dụng logo Shop Pay Trả góp trong hoạt động tiếp thị của bạn.

Trên trang này

Bạn có thể thêm thông điệp về Shop Pay Trả góp vào phương tiện trả phí như Quảng cáo trên Facebook hoặc Google Ads. Nếu đang sử dụng phương tiện trả phí để quảng bá cho Shop Pay Trả góp, bạn cần tuân thủ hướng dẫn thực hiện cho vay công bằng.

Tìm hiểu thêm về cách xây dựng chiến lược tiếp thị trên Shopify.

Tài sản truyền thông xã hội được phê duyệt

Để luôn tuân thủ các quy định của tiểu bang và liên bang về việc cung cấp hình thức trả góp và Đạo luật Trung thực trong cho vay (TILA), chỉ sử dụng thông điệp được phê duyệt để quảng bá Shop Pay Trả góp trên các phương tiện truyền thông xã hội:

  • Chúng tôi tự hào vì cung cấp nhiều cách thanh toán hơn. Giờ đây, bạn có thể thanh toán dần dần bằng Shop Pay và chọn gói phù hợp nhất với mình.
  • Chúng tôi tự hào vì cung cấp nhiều cách thanh toán hơn. Nhận sản phẩm bạn muốn với bốn khoản thanh toán miễn lãi hoặc chọn gói thanh toán hằng tháng khi thanh toán bằng Shop Pay.
  • Chúng tôi tự hào vì cung cấp Shop Pay Trả góp! Mua ngay hôm nay và trả tiền bằng tối thiểu 4 khoản thanh toán bắt đầu từ 0% APR.
  • Shop Pay Trả góp đã có trong cửa hàng! Mua sắm trực tiếp sản phẩm bạn yêu thích bằng các tùy chọn thanh toán linh hoạt. Hãy ghé thăm và hỏi chúng tôi về cách bắt đầu.

Bạn có thể tải xuống các tài sản truyền thông xã hội được phê duyệt để sử dụng trong bảng tin và tin trên Instagram hoặc Facebook.

Bộ sản phẩm truyền thông xã hội bao gồm:

  • 3x bài viết trên bảng tin (1080 x 1080 px)
  • 3x bài viết trên tin (1920 x 1080 px)

Các tài sản truyền thông xã hội chỉ có bằng tiếng Anh.

Tải xuống bộ sản phẩm truyền thông xã hội

Thông tin công khai trong email

Trước khi gửi email về Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, hãy đảm bảo nội dung email chứa:

Email về giỏ hàng bị bỏ quên

Nếu khách hàng cho mặt hàng vào giỏ hàng rồi rời khỏi cửa hàng trực tuyến, bạn có thể khuyến khích họ hoàn tất mua hàng bằng email về giỏ hàng bị bỏ quên làm nổi bật tùy chọn chia nhỏ đơn mua thành các khoản thanh toán bằng Shop Pay Trả góp.

Bạn có thể làm nổi bật tùy chọn trả góp bằng những tiêu đề được phê duyệt này:

  • Đừng quên, bạn có thể mua ngay và thanh toán sau bằng Shop Pay
  • Hoàn tất thanh toán bằng gói thanh toán phù hợp với bạn
  • Giỏ hàng của bạn đang chờ bạn! Bạn muốn thanh toán bằng các khoản thanh toán linh hoạt?
  • Mua ngay, thanh toán dần dần

Email thông báo

Bạn có thể gửi email để thông báo cho khách hàng rằng bạn cung cấp Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay. Trong email của mình, hãy giải thích cách thức hoạt động của tùy chọn thanh toán trả góp.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu Shopify Email tải sẵn cùng thương hiệu và sản phẩm để gửi cho khách hàng. Để sử dụng mẫu, bạn cần cài đặt Shopify Email.

Email quảng cáo

Thêm thông điệp về Shop Pay Trả góp vào email quảng cáo để nhắc khách hàng rằng họ có thể thanh toán đơn hàng bằng Shop Pay Trả góp. Hãy cân nhắc thêm thông điệp được phê duyệt vào email liên quan đến các ngày quan trọng của ngành. Những ngày này có thể bao gồm Black Friday, Cyber Monday (BFCM), Giáng sinh, cuối năm hoặc Ngày lễ tình nhân.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí