Quảng bá Shop Pay Trả góp tại cửa hàng bán lẻ của bạn

Bằng cách đảm bảo người mua sắm trực tiếp tại cửa hàng biết rằng bạn cung cấp các tùy chọn mua ngay, thanh toán sau linh hoạt, bạn sẽ có thể thành công với Shop Pay Trả góp.

Thúc đẩy nhận thức tại cửa hàng bằng cách đăng thông điệp về Shop Pay Trả góp trong toàn bộ không gian của bạn.

Bộ sản phẩm biển hiệu có thể tải xuống

Bộ sản phẩm biển hiệu có thể tải xuống gồm có những biển hiệu đã được phê duyệt mà bạn có thể sử dụng để quảng bá Shop Pay Trả góp tại cửa hàng và hỗ trợ khách hàng. Bộ sản phẩm này có các tệp sẵn sàng in cho:

  • Biển hiệu 8 inch x 10 inch
  • Biển hiệu để bàn 6 inch x 6 inch
  • Bưu thiếp 4 inch x 6 inch dành cho khách hàng

Bộ sản phẩm biển hiệu chỉ có bằng tiếng Anh.

Tải xuống bộ sản phẩm biển hiệu

Vị trí đặt biển hiệu trong cửa hàng

Đặt biển hiệu tại các điểm chiến lược trong cửa hàng để giúp thúc đẩy nhận thức về Shop Pay Trả góp khi khách hàng di chuyển trong cửa hàng của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên đặt biển hiệu tại các vị trí sau trong cửa hàng:

  • Lối vào cửa hàng
  • Quầy thanh toán của cửa hàng
  • Gần các mặt hàng giá trị lớn
  • Gần các sản phẩm bán chạy nhất
  • Phòng thử đồ

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí