Bộ công cụ tiếp thị Shop Pay Trả góp

Shop Pay Trả góp có thể là một cách hữu hiệu để chuyển đổi nhiều khách hàng hơn và tăng giá trị đơn hàng trung bình, cả trực tuyến và tại cửa hàng bán lẻ.

Nếu muốn quảng bá Shop Pay Trả góp cho khách hàng, bạn có thể cân nhắc các cách sau để nêu bật các tùy chọn thanh toán trả góp qua cửa hàng trực tuyến và tài liệu tiếp thị:

Sử dụng bộ công cụ tiếp thị này để quảng bá Shop Pay Trả góp cho nhóm khách hàng trung thành và duy trì tuân thủ các quy định của tiểu bang và liên bang về việc cung cấp dịch vụ tài chính như hình thức trả góp.

Trước khi phân phát tài liệu tiếp thị cho khách hàng, bạn cần xem lại bộ công cụ tiếp thị, hướng dẫn tuân thủthông điệp được phê duyệt để đảm bảo bạn dùng đúng thông tin công khai và từ ngữ để mô tả và quảng bá Shop Pay Trả góp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí