Trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ trả góp của Shop Pay

Sử dụng trang này để tìm hiểu về trải nghiệm người mua dành cho khách hàng thanh toán bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay. Dịch vụ trả góp của Shop Pay cho phép khách hàng chia đơn mua thành 4 khoản thanh toán trả góp bằng nhau. Khách hàng có thể chọn tùy chọn này khi thanh toán bằng Shop Pay.

Trải nghiệm thanh toán cho khách hàng sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay

Các bước thực hiện:

  1. Khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
  2. Khách hàng thanh toán bằng Shop Pay.
  3. Khách hàng chọn dịch vụ trả góp của Shop Pay và chọn thanh toán cho đơn hàng của mình thành 4 khoản trả góp.

Sau khi chọn Dịch vụ trả góp của Shop Pay, khách hàng xem lại đơn mua và sẽ nhìn thấy một trong những tùy chọn sau:

  • Thực hiện khoản thanh toán đầu tiên khi thanh toán
  • Thực hiện khoản thanh toán đầu tiên 2 tuần sau khi hoàn tất giao dịch mua

3 khoản thanh toán còn lại được tính vào thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của khách hàng 2 tuần một lần. Khách hàng sẽ nhận được lời nhắc qua email trước mỗi lần thanh toán bị tính phí.

Điểm tín dụng và tư cách hợp lệ

Điểm tín dụng của khách hàng không bị ảnh hưởng nếu họ sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay. Tuy nhiên, nếu khách hàng không trả góp hoặc thanh toán trễ thì tư cách hợp lệ để mua hàng bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí