Trải nghiệm của khách hàng về Shop Pay Trả góp

Sử dụng trang này để tìm hiểu về trải nghiệm thanh toán trực tuyến của khách hàng với Shop Pay Trả góp, cách hoàn tiền đơn hàng được đặt bằng Shop Pay Trả góp và tính năng Sức mua đang trong giai đoạn trải nghiệm sớm của Shop Pay Trả góp.

Yêu cầu về điều kiện hợp lệ đối với khách hàng

Để thanh toán đơn hàng bằng Shop Pay Trả góp, khách hàng phải đáp ứng một số yêu cầu về điều kiện hợp lệ. Ví dụ: Khách hàng phải có địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ và đã đăng ký Shop Pay. Tổng số tiền đơn hàng mà khách hàng muốn thanh toán phải từ 50 USD đến 20.000 USD để có thể đủ điều kiện sử dụng Shop Pay Trả góp.

Để tìm hiểu thêm chi tiết về điều kiện hợp lệ đối với khách hàng để sử dụng Shop Pay Trả góp, tham khảo Điều kiện hợp lệ của Shop Pay Trả góp tại Trung tâm trợ giúp của Shop.

Trải nghiệm thanh toán trực tuyến cho khách hàng sử dụng Shop Pay Trả góp

Để thanh toán đơn hàng bằng Shop Pay Trả góp, khách hàng thực hiện các bước sau:

 1. Khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
 2. Khách hàng thanh toán bằng Shop Pay.
 3. Khách hàng chọn thanh toán trả góp.
 4. Khách hàng cân nhắc tất cả các tùy chọn thanh toán trả góp họ có thể sử dụng, sau đó chọn một tùy chọn.
 5. Khách hàng xem lại giao dịch mua, sau đó thực hiện chi trả khoản đầu tiên ở trang thanh toán.

Các khoản thanh toán còn lại được tự động tính vào thẻ của khách hàng dựa trên lịch thanh toán họ chọn. Khách hàng sẽ nhận được lời nhắc qua email trước mỗi lần thanh toán.

Sau khi đơn hàng được hoàn tất, bạn sẽ nhận ngay toàn bộ giá trị thanh toán cho đơn hàng, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp.

Hoàn tiền đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp

Khi hoàn tiền đơn hàng đã được thực hiện bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng họ đã thanh toán hằng tháng, khách hàng sẽ không được hoàn tiền lãi đã trả. Lãi suất là chi phí vay và không thể hoàn lại.

Bạn sẽ không được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi thực hiện hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về cách tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Shop Pay Sức mua trả góp

Tính năng Sức mua của Shop Pay Trả góp giúp khách hàng xem các tùy chọn thanh toán của Shop Pay Trả góp khi họ bắt đầu hành trình mua hàng. Tính năng này có thể cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và tăng giá trị đơn hàng trung bình của bạn. Để sử dụng tính năng này, bạn cần thêm biểu ngữ Shop Pay Trả góp dành cho trang sản phẩm vào các trang sản phẩm.

Khách hàng có thể kiểm tra tính đủ điều kiện và sức mua của họ cho Shop Pay Trả góp trên trang sản phẩm, nhưng chỉ đối với sản phẩm có giá trị tối thiểu 150 USD hoặc khi giá trị giỏ hàng tiềm năng tối thiểu là 150 USD.

Để kiểm tra tính đủ điều kiện sử dụng Shop Pay Trả góp, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Khách hàng truy cập trang sản phẩm của sản phẩm họ muốn mua.
 2. Trong biểu ngữ Shop Pay Trả góp dành cho trang sản phẩm, khách hàng nhấp vào Kiểm tra sức mua của bạn.
 3. Khách hàng đăng ký hoặc đăng nhập vào tài Shop Pay của mình.
 4. Khách hàng nhấp vào Kiểm tra tính đủ điều kiện để xem họ có đủ điều kiện dùng Shop Pay trả góp hay không.
 5. Khách hàng xem xét tất cả tùy chọn thanh toán trả góp có sẵn cho họ, sau đó nhấp vào Tiếp tục thanh toán.
 6. Khách hàng chọn tùy chọn thanh toán trả góp ở bước thanh toán, sau đó thực hiện khoản thanh toán đầu tiên khi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí