Raty Shop Pay — obsługa klienta

Użyj tej strony, aby zapoznać się z funkcjonalnością realizacji zakupu online przez klientów korzystających z opcji Raty Shop Pay, sposobem zwrotu kosztów zamówienia, które zostało złożone za pomocą opcji Raty Shop Pay, oraz funkcją wczesnego dostępu Purchasing Power w ramach opcji Raty Shop Pay.

Wymagania kwalifikacyjne dla klientów

Aby zapłacić za zamówienie za pomocą opcji Raty Shop Pay, klienci muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. Na przykład, klient musi mieć adres rozliczeniowy w Stanach Zjednoczonych i być zarejestrowany w usłudze Shop Pay. Aby klient mógł skorzystać z opcji Raty Shop Pay, łączna kwota jego zamówienia musi wynosić od 50 USD do 20 000 USD.

Aby dowiedzieć się więcej o kwalifikowalności klienta do korzystania z opcji Raty Shop Pay, zapoznaj się z tematem Wymagania kwalifikacyjne dotyczące opcji Raty Shop Pay w Centrum pomocy Shop.

Realizacja zakupu online przez klientów korzystających z opcji Raty Shop Pay

Aby zapłacić za zamówienie za pomocą opcji Raty Shop Pay, klient wykonuje następujące kroki:

  1. Klient dodaje pozycje do koszyka.
  2. Klient realizuje zakup za pomocą rozwiązania Shop Pay.
  3. Klient wybiera płatność w ratach.
  4. Klient sprawdza wszystkie dostępne opcje płatności ratalnych, a następnie wybiera jedną z nich.
  5. Klient sprawdza zakup, a następnie dokonuje pierwszej płatności w kasie.

Pozostałe płatności są automatycznie pobierane z karty klienta zgodnie z wybranym przez niego harmonogramem płatności. Przed pobraniem każdej płatności klienci otrzymują wiadomość e-mail z przypomnieniem.

Po zrealizowaniu zamówienia otrzymasz pełną płatność za zamówienie z góry, z wyłączeniem opłaty za korzystanie z opcji Raty Shop Pay.

Zwrot kosztów dla zamówienia wykonanego z wykorzystaniem Rat Shop Pay

Zwracając koszty zamówienia, które zostało opłacone za pomocą opcji Raty Shop Pay, odsyłasz płatność klientowi. Jeśli klient zażąda zwrotu pieniędzy za zamówienie, za które zapłacił w miesięcznych ratach, zapłacone odsetki nie zostaną mu zwrócone. Odsetki to koszt pożyczki, który nie podlega zwrotowi.

Jeśli zwrócisz koszty, nie otrzymasz zwrotu opłaty za transakcje zrealizowane za pomocą opcji Raty Shop Pay. Dowiedz się więcej o tworzeniu zwrotów i zwrotach kosztów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo