Raty Shop Pay — często zadawane pytania

Użyj tej strony, aby znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez właścicieli sklepów online.

Czy klienci muszą ponieść dodatkowe koszty?

W przypadku zamówień z płatnością w czterech ratach dokonywanych co dwa tygodnie nie obowiązują żadne dodatkowe opłaty, odsetki ani opłaty za zwłokę.

W przypadku zamówień, które są opłacane w miesięcznych ratach, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi od 10% do 36%.

Czy mogę oferować opcję Raty Shop Pay w moim sklepie detalicznym?

Tak. Jeśli prowadzisz sprzedaż w sklepie detalicznym przy użyciu aplikacji Shopify POS, możesz oferować opcję Raty Shop Pay przy osobistej realizacji zakupu. Stawki i kwalifikujące się kwoty zakupu dla rat są takie same w sklepie i online. Dowiedz się, jak skonfigurować opcję Raty Shop Pay dla POS.

Czy korzystanie z opcji Raty Shop Pay wpływa na ocenę kredytową klienta?

Jeśli klient zdecyduje się zapłacić za zamówienie w czterech ratach dokonywanych co dwa tygodnie, nie wpłynie to na ocenę jego zdolności kredytowej.

Jeśli po wybraniu opcji płatności za zamówienie w miesięcznych ratach klient nie dokona płatności terminie, może to mieć wpływ na ocenę jego zdolności kredytowej. Na taką ocenę wpływają tylko opcje płatności miesięcznych.

Czy uzyskam zwrot opłaty za transakcję z wykorzystaniem Rat Shop Pay, jeśli wykonam zwrot kosztów?

Nie. Dokonując zwrotu kosztów zamówienia opłaconego przy użyciu opcji Raty Shop Pay, odsyłasz płatność klientowi. Jeśli zwrócisz koszty, nie otrzymasz zwrotu opłaty za transakcje zrealizowane za pomocą opcji Raty Shop Pay. Dowiedz się więcej o tworzeniu zwrotów i zwrotach kosztów.

Co się stanie, jeśli klient otworzy sprawę sporną dotyczącą zamówienia opłaconego za pomocą rat Shop Pay?

Klient może zakwestionować zamówienie na raty w Affirm do 60 dni po zarejestrowaniu płatności. Jeśli klient zgłosi spór, Affirm wyśle e-mail do właściciela sklepu Shopify. Nie otrzymasz powiadomienia w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli otrzymasz e-mail od Affirm w sprawie spornej, masz 15 dni na bezpośrednią odpowiedź na wiadomość e-mail, wraz z dowodami, które chcesz dostarczyć. Po tym czasie Affirm rozwiąże problem w ciągu kolejnych 15 dni. Affirm przechowuje sporne środki przez 30 dni, dopóki nie rozstrzygnie sporu.

Jeśli rozwiązanie sporu jest na Twoją korzyść, środki zostaną przekazane na konto bankowe, z którego korzystasz w przypadku Shopify Payments.

Jeśli Affirm rozstrzygnie spór na korzyść klienta, sporne środki zostaną zwrócone klientowi. Nie ponosisz dodatkowych kosztów, jeśli klient otrzymuje zwrot kosztów.

Czy mogę zmienić przedział cenowy dostępny dla zamówień z opcją Raty Shop Pay?

Nie. Opcja Raty Shop Pay jest dostępna tylko w przypadku zamówień o wartości od 50 do 20 000 USD, z uwzględnieniem rabatów, kosztów wysyłki i podatków.

Czy mogę wybrać produkty, dla których opcja Raty Shop Pay będzie dostępna?

Nie. Opcji Raty Shop Pay nie można skonfigurować osobno dla każdego produktu, ponieważ jest ona dostępna dla wszystkich produktów w sklepie w kwalifikującym się przedziale cenowym, z wyłączeniem kart prezentowych i produktów subskrypcyjnych.

Czy klienci mogą kupować karty prezentowe za pomocą opcji Raty Shop Pay?

Nie. Klienci nie mogą kupować kart prezentowych za pomocą opcji Raty Shop Pay.

Czy klienci mogą kupować produkty subskrypcyjne za pomocą Rat Shop Pay?

Nie. Klienci nie mogą kupować produktów subskrypcyjnych za pomocą Rat Shop Pay.

Jak mogę pomóc klientom, którzy mają pytania dotyczące opcji Raty Shop Pay lub problem z korzystaniem z niej?

Jak mogę otrzymać wypłatę?

Po zarejestrowaniu płatności dla zamówienia złożonego z wykorzystaniem Rat Shop Pay, otrzymasz pełną płatność za zamówienie w ciągu 1–3 dni roboczych, z wyłączeniem opłaty za korzystanie z opcji Raty Shop Pay. Nie musisz pobierać płatności od swoich klientów.

Firma Affirm jest odpowiedzialna za pobieranie płatności ratalnych od Twoich klientów. Affirm płaci Tobie, a Twoje wypłaty przelewane są na to samo konto bankowe, którego używasz, korzystając z usługi Shopify Payments. Niestandardowe harmonogramy wypłat nie mają wpływu na wypłaty w ramach opcji Raty Shop Pay.

Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności poprzez wypłaty Shopify.

Jak wyświetlić zamówienia złożone z użyciem opcji Raty Shop Pay?

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz „Raty Shop Pay”.
 3. Przejrzyj listę zamówień składanych z użyciem opcji Raty Shop Pay.

Jak wyświetlić wypłaty dla zamówień z opcją Raty Shop Pay?

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia.
 2. Kliknij Płatności.
 3. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 4. Kliknij Transakcje.
 5. Kliknij Więcej filtrów.
 6. Wybierz metodę płatności, a następnie wybierz Raty Shop Pay.
 7. Kliknij Gotowe.

Co się stanie, gdy klient zwróci towar, za który zapłacił za pomocą opcji Raty Shop Pay?

Jeśli kwota zwrotu klienta jest niższa niż pozostałe saldo rat Shop Pay, klient może spodziewać się wystąpienia jednego lub obu poniższych przypadków:

 • Niższe saldo płatności przy końcowej płatności.
 • Zmniejszenie liczby przyszłych płatności z tytułu pozostałego salda pożyczki.

Jeśli kwota zwrotu jest wyższa niż pozostałe saldo w ramach opcji Raty Shop Pay, klient może oczekiwać zwrotu różnicy przy użyciu pierwotnie zastosowanej metody płatności. Jeśli klient zażąda zwrotu kosztów zamówienia, które opłacił w ratach miesięcznych, nie otrzyma on zwrotu zapłaconych odsetek. Odsetki stanowią koszt pożyczki i nie podlegają zwrotowi.

Dowiedz się więcej o zwracaniu kosztów zamówienia.

Co się stanie, jeśli dodam pozycję do istniejącego zamówienia?

Jeśli dodasz artykuł do istniejącego zamówienia złożonego przy użyciu opcji Raty Shop Pay, zostanie utworzona i wysłana do klienta faktura na kwotę pozostałą do zapłaty. Klient musi w całości zapłacić pozostałą kwotę przy użyciu innej metody płatności, ponieważ dodatkowe faktury nie są obsługiwane w ramach opcji Raty Shop Pay.

Jakie metody płatności są akceptowane?

Opcja Raty Shop Pay jest dostępna w przypadku dokonywania zakupów przy użyciu kart kredytowych i debetowych. Karty Capital One nie są akceptowane. Klienci, którzy wybrali opcję płatności miesięcznej, mogą płacić tylko kartą debetową.

Czy opcja Raty Shop Pay jest dostępna poza Stanami Zjednoczonymi?

Nie. Opcja Raty Shop Pay jest dostępna tylko dla sprzedawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, prowadzących sprzedaż w USD oraz posiadających aktywowaną usługę Shopify Payments i Shop Pay. Aby uzyskać dostęp do opcji Raty Shop Pay, przejdź do ustawień Shopify Payments na stronie Płatności Twojego sklepu.

Ponadto klienci muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne, w tym mieć adres rozliczeniowy w Stanach Zjednoczonych i zarejestrować się usłudze w Shop Pay. Aby klient kwalifikował się do korzystania z opcji Raty Shop Pay, całkowita kwota jego zamówienia musi mieścić się w przedziale od 50 USD do 20 000 USD.

Opcja Raty Shop Pay nie jest obecnie dostępna dla sprzedawców ani klientów w innych krajach, takich jak Kanada.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo