Rejestrowanie płatności

Płatności kartą kredytową i płatności dokonywane za pomocą dodatkowych metod płatności są domyślnie rejestrowane automatycznie. Jeśli jednak w Twoim sklepie ustawiono ręczne rejestrowanie płatności, musisz wykonać dodatkowe zadanie, aby się upewnić, że otrzymasz płatność.

Jeśli nie masz pewności, czy w Twoim sklepie ustawiono automatyczne, czy ręczne rejestrowanie płatności, sprawdź swoje ustawienia w sekcji Płatności.

Informacje o opcjach rejestrowania płatności i konfiguracji znajdziesz w sekcji Autoryzacja i rejestrowanie płatności.

Gdy włączono ręczne rejestrowanie płatności, zamówienia gotowe do zarejestrowania płatności mają status Autoryzowane. Możesz rejestrować płatność za każde zamówienie, które ma status Autoryzowane. W przypadku zamówień opłacanych kartą kredytową należy zarejestrować płatność w okresie autoryzacji.

Rejestracja płatności zmienia status płatności zamówienia z Autoryzowane na Opłacone.

Możesz znaleźć zamówienia z płatnościami wymagającymi rejestracji, filtrując swoje zamówienia za pomocą filtra Status płatności: Autoryzowano. Zapisz widok, aby przyspieszyć zadania związane z rejestrowaniem płatności.

Rejestruj płatności ręcznie

Jeśli w Twoim sklepie skonfigurowano ręczne rejestrowanie środków, upewnij się, że otrzymasz zapłatę, rejestrując jak najszybciej każdą płatność, która ma status Autoryzowano.

Okres autoryzacji karty kredytowej dla rejestrowania płatności różni się w zależności od dostawcy płatności. Na przykład Shopify Payments zapewnia okres autoryzacji wynoszący 7 dni dla płatności kartą kredytową. Zarejestruj płatność w okresie autoryzacji. Po zakończeniu okresu autoryzacji otrzymanie pieniędzy za zamówienie może okazać się niemożliwe.

Podczas ręcznej rejestracji pojedynczego zamówienia możesz wybrać, czy chcesz pobrać płatność pełną czy częściową. Możesz zarejestrować tylko część płatności za zamówienie w następujących przypadkach:

  • Część produktów z zamówienia jest wyprzedana, a klient nie chce czekać na ich uzupełnienie.
  • Klient zmienił zdanie lub popełnił błąd i chce tylko części produktów, które zamówił.

Aby pobrać pozostałą kwotę płatności częściowej, możesz wysłać fakturę do klienta z linkiem do strony realizacji zakupu albo zaakceptować płatność za zamówienie.

Kroki:

Na Osi czasu zamówienia możesz wyświetlić rekord udanej rejestracji.

Wykonuj zbiorczo ręczne rejestracje płatności

Aby zarejestrować płatności dla wielu zamówień opłaconych kartą kredytową, możesz wykonać zbiorczą czynność na zamówieniach w celu rejestracji płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo