Rejestrowanie płatności

Płatności kartą kredytową i płatności dokonywane za pomocą niektórych dodatkowych metod płatności są domyślnie rejestrowane automatycznie. Jeśli w Twoim sklepie ustawiono ręczne rejestrowanie płatności, musisz wykonać dodatkowy krok, aby mieć pewność, że otrzymasz płatność.

Jeśli nie masz pewności, czy w Twoim sklepie ustawiono automatyczne, czy ręczne rejestrowanie płatności, sprawdź swoje ustawienia w sekcji Płatności. Informacje o opcjach rejestrowania płatności i konfiguracji znajdziesz w sekcji Autoryzacja i rejestrowanie płatności.

Gdy ręczne rejestrowanie płatności jest aktywne, zamówienia gotowe do zarejestrowania płatności mają status Autoryzowane. Możesz rejestrować płatność za każde zamówienie, które ma status Autoryzowane. W przypadku zamówień opłacanych kartą kredytową należy zarejestrować płatność w okresie autoryzacji.

Rejestracja płatności zmienia status płatności zamówienia z Autoryzowane na Opłacone.

Rejestruj płatności ręcznie

Jeśli w Twoim sklepie skonfigurowano ręczne rejestrowanie środków, upewnij się, że otrzymasz zapłatę, rejestrując jak najszybciej każdą płatność, która ma status Autoryzowano.

Okres autoryzacji karty kredytowej dla rejestrowania płatności różni się w zależności od dostawcy płatności. Na przykład Shopify Payments zapewnia okres autoryzacji dla płatności kartą kredytową wynoszący 7 dni. Zarejestruj płatność w okresie autoryzacji, ponieważ po zakończeniu okresu autoryzacji otrzymanie pieniędzy za zamówienie może okazać się niemożliwe.

Nie ma możliwości pobrania większej kwoty niż kwota, która została pierwotnie autoryzowana przez klienta. Jeśli klient chce dodać więcej pozycji do koszyka, możesz edytować zamówienie i wysłać fakturę z tytułu różnicy. Może on też złożyć nowe zamówienie.

Zarejestruj płatność częściową

Gdy rejestrujesz pojedyncze zamówienie ręcznie, możesz wybrać rejestrowanie pełnej płatności lub płatności częściowej. Możesz zarejestrować płatność częściową w następujących przypadkach:

  • część produktów z zamówienia jest wyprzedana, a klient nie chce czekać na ich uzupełnienie.
  • Klient zmienił zdanie lub popełnił błąd i chce tylko części produktów, które zamówił.
  • pozycje w zamówieniu zostaną zrealizowane osobno.

Zarejestruj wiele płatności częściowych

Jeśli Twój dostawca płatności obsługuje rejestrowanie wielu płatności, możesz rejestrować wiele płatności do autoryzowanej kwoty w panelu administracyjnym Shopify. Opłaty transakcyjne mają zastosowanie do każdej rejestracji.

Nie wszyscy dostawcy płatności obsługują rejestrowanie wielu płatności. Jeśli Twój dostawca płatności nie obsługuje rejestrowania wielu płatności, możesz wysłać klientowi fakturę, a następnie oznaczyć zamówienie jako opłacone.

Kroki:

Na osi czasu zamówienia wyświetlany jest rekord udanych rejestracji.

Rejestruj płatność wcześniej

Jeśli masz aktywowaną opcję automatycznej rejestracji przy realizacji zamówienia i chcesz wcześniej pobrać płatność, możesz zarejestrować ją ręcznie.

Kroki:

Wykonuj zbiorczo ręczne rejestracje płatności

Aby zarejestrować płatności dla wielu zamówień opłaconych kartą kredytową, możesz wykonać zbiorczą czynność na zamówieniach w celu rejestracji płatności.

Zbiorcze rejestrowanie płatności polega na rejestrowaniu całkowitej kwoty płatności za wszystkie wybrane zamówienia. Jeśli chcesz zarejestrować tylko płatność częściową, musisz ręcznie zarejestrować płatność za pojedyncze zamówienie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo