Edycja pozycji zamówienia

Twoi klienci mogą chcieć zmienić pozycję lub musisz dodać bądź usunąć pozycję z zamówienia. Po złożeniu zamówienia możesz edytować je na następujące sposoby:

Zmiany, które możesz wprowadzić w zamówieniu, zależą od statusu realizacji pozycji. Jeśli pozycja została już zrealizowana, nie można jej usunąć ani skorygować ilości. Możesz jednak edytować niezrealizowane pozycje lub dodawać produkty do zamówienia. Całkowity koszt zamówienia jest aktualizowany podczas edycji zamówienia. Jeśli koszt zamówienia ulegnie zmianie, musisz obciążyć klienta różnicą bądź mu ją zwrócić.

Aby edytować zamówienia, musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienie Edytuj zamówienia. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Informacje przed edycją zamówień

Zanim edytujesz zamówienia, dowiedz się więcej o możliwych skutkach i zdecyduj, czy chcesz edytować zamówienia w swoim sklepie.

Edycja zamówień może mieć wpływ na następujące obszary w Twoim sklepie:

Możesz utworzyć zamówienia testowe, aby sprawdzić, czy edycja zamówień działa w Twoim sklepie.

Aplikacje

Zamówienia utworzone przez aplikacje nie mogą być edytowane w panelu administracyjnym Shopify. Tylko aplikacja tworząca zamówienie może być użyta do jego edycji. Jeśli jednak aplikacja utworzy wersję roboczą zamówienia, która zostanie później przekonwertowana na zamówienie, będzie je można edytować w panelu administracyjnym Shopify i za pomocą innych aplikacji.

Ponadto niektóre aplikacje mogą nie rozpoznać zmian zamówienia. Po zakończeniu edycji zamówienia dane w Twoich aplikacjach mogą być nieprawidłowe. Jest bardziej prawdopodobne, że edycja zamówienia będzie miała wpływ na aplikacje obsługujące realizację. Na przykład jeśli edytujesz zamówienie, aby usunąć pozycję, aplikacja obsługująca realizację może jej nie usunąć. Możesz przypadkowo wysłać pozycję, która została usunięta z zamówienia i nie została opłacona.

Możesz zapytać autora aplikacji, czy wymaga ona aktualizacji. Dodatkowe informacje dla twórców aplikacji znajdują się w sekcji Edycja zamówień za pomocą GraphQL.

Rabaty

Ręczne rabaty dla pozycji mogą być dodawane, edytowane lub usuwane. Niektóre rabaty na poziomie zamówienia są ponownie przeliczane po edycji zamówienia.

Edycja ręcznych rabatów

Możesz dodać ręczny rabat do już istniejącej pozycji w zamówieniu lub zaktualizować bądź usunąć rabat na już istniejącą pozycję w zamówieniu.

Rabatów na poziomie zamówienia nie można dodawać, usuwać ani aktualizować. Ponadto nie można edytować poniższych typów rabatów na pozycje:

 • kody rabatowe
 • rabaty oparte na skryptach
 • automatyczne rabaty

Ponowne obliczanie rabatu

Niektóre typy rabatów nie są ponownie obliczane po edycji zamówienia. Aby upewnić się, że klient płaci prawidłową kwotę, sprawdź dokładnie Sumę w przypadku zamówień z rabatami.

Podczas edycji zamówienia ponownie obliczane są następujące typy rabatów:

 • Procentowe rabatów, które mają zastosowanie do całego zamówienia. Rabaty te są obliczane ponownie po dodaniu nowych pozycji lub zmianie ilości pozycji.
 • Kody rabatowe na stałą kwotę, które dotyczą konkretnych produktów lub kolekcji. Takie rabaty są obliczane ponownie po dostosowaniu ilości pozycji, dla której zastosowano już rabat. Ten typ rabatu jest ponownie obliczany tylko wtedy, gdy kod rabatowy może być używany więcej niż raz na każde zamówienie.

Wysyłka

Metody i stawki wysyłki nie są ponownie przeliczane podczas edycji zamówienia, ale możesz dodać niestandardową opłatę za wysyłkę. Jeśli zamienisz lub dodasz pozycje do zamówienia i waga lub wymiary zamówienia zwiększą się, może być konieczne naliczenie wyższej opłaty za wysyłkę.

Zamówienia z dostawą lokalną jako metodą dostawy nie mogą być edytowane. Nie można również zmienić metody dostawy zamówienia, np. z wysyłki na odbiór.

Usługi realizacji

Skontaktuj się z dostawcami usług realizacji, aby sprawdzić, czy możesz edytować pozycje, które zostały przez nich zrealizowane.

Jeśli usługi realizacji nie działają z edycjami zamówień, Edycja pozycji może spowodować nieodebrane lub niekompletne zamówienia.

Jeśli usługi realizacji działają z edycjami zamówień, nowe pozycje lub nowe ilości dodawane do zamówienia stają się nowymi pozycjami do realizacji. Pozycje usunięte z zamówienia nie są już pozycjami do realizacji.

Analiza ryzyka

Jeśli pobierasz płatność od klienta po edycji zamówienia, wskaźniki analizy oszustw zamówienia i status ochrony przed oszustwem mogą ulec zmianie.

Przyspieszone realizacje zakupu

W przypadku konieczności pobrania od klienta płatności po edycji zamówienia klient nie będzie miał dostępu do opcji przyśpieszonych realizacji zakupu udostępnianych na nowej stronie realizacji zakupu. Ma to wpływ na usługi realizacji zakupu, takie jak Apple Pay.

Waluty

Jeśli edytujesz zamówienie po jego opłaceniu w innej walucie, kurs wymiany waluty może być inny niż kurs, który został wcześniej użyty w zamówieniu. Zależy to od dokonanej zmiany:

 • Jeśli dodasz nową pozycję, użyty zostanie kurs wymiany waluty obowiązujący w momencie dokonania zmiany.
 • Jeśli zwiększysz ilość już istniejącej pozycji, użyty zostanie kurs wymiany waluty obowiązujący w momencie składania zamówienia.
 • Jeśli usuniesz pozycję lub obniżysz ilość już istniejącej pozycji, użyty zostanie kurs wymiany waluty obowiązujący w momencie składania zamówienia, aby klient nie odczuł negatywnych skutków wahań kursu wymiany. Dowiedz się więcej o ryzyku walutowym w przypadku zwrotów kosztów.

Jeśli nie kwalifikujesz się do edycji zamówień w innych walutach lub jeśli nie możesz edytować określonego zamówienia, możesz zwrócić koszty zamówienia, a następnie utworzyć wersję roboczą zamówienia na dowolnym rynku i wysłać fakturę e-mailem w walucie lokalnej klienta.

Analizy

Jeśli edytujesz zamówienie po dniu, w którym zostało ono złożone, zmiana taka wyświetli się w raportach jako oddzielne zamówienie. Edytowane zamówienie pojawia się w raportach jako nowe zamówienie, mimo że nowe zamówienie nie zostało utworzone.

Dotyczy to następujących raportów:

Zamówienia z odbiorem lokalnym

Zamówienie z odbiorem lokalnym można edytować przed lub po przygotowaniu tego zamówienia. Zamówienia z odbiorem lokalnym można edytować tylko w panelu administracyjnym Shopify lub w aplikacji Shopify, ale nie w aplikacji POS.

Zamówienia z płatnością oczekującą

Jeśli zamówienie ma status Płatność oczekująca, możesz nie być w stanie edytować pozycji zamówienia i rabatów. Dowiedz się więcej o zamówieniach z oczekującymi płatnościami.

Zamówienia z podatkami i cłami

Jeśli za zamówienie zostaną naliczone cła i podatki, np. za zamówienie DDP (dostarczone z opłaconym cłem), nie możesz edytować zamówienia.

Dodaj produkty do zamówienia

Możesz dodać produkty do swojego zamówienia. Jeśli dodasz pozycje do zamówienia, możesz wysłać fakturę e-mailem do klienta z linkiem do strony realizacji zakupu lub możesz zaakceptować płatność za zamówienie.

Kroki:

Usuń pozycje z zamówienia

Możesz usunąć pozycje ze swojego zamówienia. Jeśli chcesz zamienić pozycje, musisz usunąć niechcianą pozycję i dodać nową.

Kroki:

Dostosuj ilości pozycji w zamówieniu

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć ilość pozycji w swoim zamówieniu. Jeśli zwiększysz ilość pozycji w zamówieniu, możesz wysłać fakturę e-mailem do klienta z linkiem do strony realizacji zakupu lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Kroki:

Zastosuj rabaty do pozycji w zamówieniu

Dostosuj rabat na już istniejącą pozycję

Usuń rabat na już istniejącą pozycję

Dodaj opłaty za wysyłkę

Możesz dodać niestandardową stawkę wysyłki do swojego zamówienia. Po dodaniu stawki wysyłki możesz ją edytować lub usunąć przed aktualizacją zamówienia lub dodać nową stawkę wysyłki.

Jeśli dodasz stawkę wysyłki do zamówienia, możesz wysłać fakturę e-mailem do klienta z linkiem do strony realizacji zakupu lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz edytować.

 3. Kliknij opcję Edytuj.

 4. W sekcji Płatność kliknij opcję Dodaj opłatę za wysyłkę.

 5. Wprowadź nazwę i cenę dla stawki wysyłki.

 6. Kliknij Wykonane.

 7. Po zakończeniu edycji zamówienia przejrzyj i zaktualizuj zamówienie.

Usuń opłaty za wysyłkę

Możesz także usunąć stawkę wysyłki ze swojego zamówienia. Jeśli chcesz edytować stawkę wysyłki, musisz usunąć stawkę wysyłki i dodać nową.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz edytować.

 3. Kliknij opcję Edytuj.

 4. W sekcji Płatność kliknij opcję Edytuj opłaty za wysyłkę.

 5. Kliknij ikonę kosza obok stawki wysyłki, którą chcesz usunąć.

 6. Kliknij opcję Usuń.

 7. Po zakończeniu edycji zamówienia przejrzyj i zaktualizuj zamówienie.

Przegląd i aktualizacja edytowanego zamówienia

Po edycji zamówienia musisz zweryfikować poprawność zaktualizowanej sumy. W zależności od dokonanych zmian całkowity koszt zamówienia może wzrosnąć lub zmniejszyć się w stosunku do kwoty, którą klient zapłacił podczas realizacji zakupu.

Po edycji zamówienia wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od tego, co się dzieje z sumą zamówienia:

Po edycji zamówienia możesz dostosować zamówienie, edytować fakturę lub powiadomienie, które jest wysyłane do klienta, poprzez edycję szablonu.

Pobieranie płatności przy wzroście sumy zamówienia

Jeśli wzrośnie koszt edytowanego zamówienia, musisz pobrać płatność od klienta. Z Podsumowania wynika, że istnieje Kwota do pobrania.

Możesz wysłać fakturę do klienta z linkiem do strony realizacji zakupu albo zaakceptować płatność za zamówienie.

Zwróć płatność w przypadku zmniejszenia sumy zamówienia

Jeśli całkowity koszt edytowanego zamówienia zmniejszy się, musisz zaktualizować zamówienie i zwrócić klientowi pieniądze. Kwota zwrotu jest wyświetlana w sekcji Podsumowanie.

Powiadamianie klienta w przypadku braku zmiany sumy zamówienia

Jeśli koszt zamówienia nie zmienił się, nie musisz zwracać ani pobierać płatności. Domyślnie klient otrzymuje powiadomienie o edycji. Jeśli nie chcesz wysyłać klientowi powiadomienia, odznacz opcję Wyślij powiadomienie do klienta i kliknij opcję Aktualizuj zamówienie, aby zakończyć edycję zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo