Edycja pozycji zamówienia

Po złożeniu zamówienia możesz je edytować poprzez dodanie pozycji, usunięcie ich, a także poprzez dostosowanie ilości pozycji.

Edytuj zamówienie, jeśli klient chce zmienić pozycję lub jeśli chcesz ją dodać lub usunąć. Na przykład klient może chcieć zmienić rozmiar lub kolor towaru w swoim zamówieniu.

Aby edytować zamówienia, musisz być właścicielem sklepu lub mieć uprawnienie Edytuj zamówienia. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Całkowity koszt zamówienia jest aktualizowany podczas edycji zamówienia. Jeśli koszt zamówienia ulegnie zmianie, musisz obciążyć klienta różnicą bądź mu ją zwrócić.

Podjęcie decyzji o edycji zamówień

Zanim rozpoczniesz edycję zamówień, dowiedz się więcej o możliwych skutkach i zdecyduj, czy chcesz edytować zamówienia w swoim sklepie. Edycja zamówień może mieć wpływ na następujące obszary w Twoim sklepie:

Możesz utworzyć zamówienia testowe, aby sprawdzić, czy edycja zamówień działa w Twoim sklepie.

Aplikacje

Zamówienia utworzone przez aplikacje nie mogą być edytowane w panelu administracyjnym Shopify. Tylko aplikacja tworząca zamówienie może być użyta do jego edycji. Jeśli jednak aplikacja utworzy wersję roboczą zamówienia, która zostanie później przekonwertowana na zamówienie, będzie je można edytować w panelu administracyjnym Shopify i za pomocą innych aplikacji.

Ponadto niektóre aplikacje mogą nie rozpoznać zmian zamówienia. Po zakończeniu edycji zamówienia dane w Twoich aplikacjach mogą być nieprawidłowe.

Jest bardziej prawdopodobne, że edycja zamówienia będzie miała wpływ na aplikacje obsługujące realizację. Na przykład jeśli edytujesz zamówienie, aby usunąć pozycję, aplikacja obsługująca realizację może jej nie usunąć. Możesz przypadkowo wysłać pozycję, która została usunięta z zamówienia i nie została opłacona.

Możesz zapytać autora aplikacji, czy wymaga ona aktualizacji.

Dodatkowe informacje dla twórców aplikacji znajdują się w sekcji Edycja zamówień za pomocą GraphQL.

Rabaty

Niektóre typy rabatów nie są ponownie obliczane po edycji zamówienia. Aby upewnić się, że klient płaci prawidłową kwotę, sprawdź dokładnie Sumę w przypadku zamówień z rabatami.

Podczas edycji zamówienia ponownie obliczane są następujące typy rabatów:

  • Procent rabatów, które mają zastosowanie do całego zamówienia — te rabaty są obliczane ponownie po dodaniu nowych pozycji lub zmianie ilości pozycji.

  • Kody rabatowe dla ustalonej kwoty, które mają zastosowanie do określonych produktów lub kolekcji — te rabaty są obliczane ponownie po dostosowaniu ilości pozycji, dla której zastosowano już rabat. Ten typ rabatu jest przeliczany tylko wtedy, gdy kod rabatowy może być używany więcej niż raz na zamówienie.

Wysyłka

Metody wysyłki i stawki nie są ponownie obliczane podczas edycji zamówienia. Jeśli zamienisz lub dodasz pozycje do zamówienia, a waga lub wymiary zamówienia zmienią się, być może będziesz musiał(-a) naliczyć więcej za wysyłkę.

Zamówienia z dostawą lokalną jako metodą wysyłki nie mogą być edytowane.

Usługi realizacji

Skontaktuj się z usługami realizacji, aby sprawdzić, czy możesz edytować pozycje, które są przez nich realizowane.

Jeśli usługi realizacji nie działają z edycjami zamówień, Edycja pozycji może spowodować nieodebrane lub niekompletne zamówienia.

Jeśli usługi realizacji działają z edycjami zamówień, nowe pozycje lub nowe ilości dodawane do zamówienia stają się nowymi pozycjami do realizacji. Pozycje usunięte z zamówienia nie są już pozycjami do realizacji.

Analiza ryzyka

Jeśli pobierasz płatność od klienta po edycji zamówienia, wskaźniki analizy oszustw zamówienia i status ochrony przed oszustwem mogą ulec zmianie.

Przyspieszone realizacje zakupu

Jeśli chcesz odebrać płatność od klienta po edycji zamówienia, klient nie będzie mógł mieć przyśpieszonej realizacji zakupu poprzez nową realizację zakupu. Ma to wpływ na realizacje zakupu, takie jak Apple Pay.

Waluty lokalne

Jeśli waluta zamówienia nie jest domyślną walutą sklepu, nie możesz edytować zamówienia, chyba że używasz funkcji Shopify B2B.

Jeśli edytujesz zamówienie B2B po jego opłaceniu, kurs wymiany walut dla dodanej, usuniętej lub edytowanej pozycji może być inny niż kurs, który był wcześniej używany w zamówieniu. Dla edytowanych pozycji używa się kursu wymiany walut aktualnego w momencie edycji.

W przypadku zamówień, których nie możesz edytować, możesz zwrócić koszty zamówienia, utworzyć wersję roboczą zamówienia na dowolnym rynku i wysłać e-mailem fakturę w walucie lokalnej klienta.

Analizy

Jeśli edytujesz zamówienie po dniu, w którym zostało ono złożone, to zmiana taka pojawi się w raportach jako oddzielne zamówienie. Raporty pokazują zmianę tak, jakby to było nowe zamówienie, mimo że nowe zamówienie nie zostało utworzone.

Dotyczy to raportów:

Edytuj zamówienie

Przejrzyj i zaktualizuj edytowane zamówienie

Po edycji zamówienia musisz zweryfikować poprawność zaktualizowanej sumy. W zależności od dokonanych zmian całkowity koszt zamówienia może wzrosnąć lub zmniejszyć się w stosunku do kwoty, którą klient zapłacił podczas realizacji zakupu.

Po edycji zamówienia wykonaj jedną z następujących czynności:

Po edycji zamówienia możesz dostosować zamówienie, edytować fakturę lub powiadomienie, które jest wysyłane do klienta, poprzez edycję szablonu.

Pobierz płatność z powodu wzrostu sumy zamówienia

Jeśli wzrośnie koszt edytowanego zamówienia, musisz pobrać płatność od klienta. Z Podsumowania wynika, że istnieje Kwota do pobrania.

Możesz wysłać fakturę do klienta z linkiem do strony realizacji zakupu albo zaakceptować płatność za zamówienie.

Zwróć płatność z powodu zmniejszenia sumy zamówienia

Jeśli całkowity koszt edytowanego zamówienia zmniejszy się, musisz zaktualizować zamówienie i zwrócić klientowi pieniądze. W Podsumowaniu wyświetlana jest kwota do zwrotu.

Powiadom klienta w przypadku braku zmiany sumy zamówienia

Jeśli koszt zamówienia nie zmienił się, nie musisz zwracać ani pobierać płatności. Domyślnie klient wysyła powiadomienie o edycji. Jeśli nie chcesz wysłać klientowi powiadomienia, wyłącz opcję Wyślij powiadomienie do klienta.

Kliknij Zaktualizuj zamówienie, aby zakończyć edycję zamówienia.

Edycja zamówień — Często zadawane pytania

Dlaczego nie mam opcji edycji zamówienia?

Edytowanie zamówienia może być niemożliwe z następujących powodów:

  • Nie masz uprawnienia Edytuj zamówienia.
  • Zamówienie zostało złożone w innej walucie niż waluta Twojego sklepu. Jeśli Twój sklep sprzedaje w wielu walutach, możesz edytować tylko zamówienia, które są w walucie Twojego sklepu. Mimo że nie możesz edytować zamówienia, możesz zwrócić jego koszty a następnie utworzyć jego wersję roboczą.
  • Zamówienie zostało utworzone za pomocą aplikacji. Tylko aplikacja, za pomocą której utworzono zamówienie, może być użyta do jego edycji.

Czy mogę ograniczyć uprawnienia pracowników do edycji zamówień?

Tak. Pracownicy muszą mieć uprawnienie Edytuj zamówienia. Możesz wyłączyć uprawnienie Edytuj zamówienia dla pracowników, którym chcesz uniemożliwić edycję zamówień. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Co się stanie, jeśli pracownik rozpocznie edycję, gdy zamówienie będzie już edytowane przez innego pracownika?

Zamówienie może być edytowane i aktualizowane jednocześnie przez wielu pracowników. Do zamówienia wprowadzane są zmiany dokonane podczas każdej edycji. W przypadku niezgodności zmian do zamówienia zostaną wprowadzone zmiany z najnowszej edycji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo