Anulowanie, archiwizowanie i usuwanie zamówień

Możesz anulować, archiwizować i usuwać zamówienia. Anulowanie zamówienia oznacza, że zatrzymujesz zamówienie, które jest w toku. Archiwizacja zamówienia oznacza, że zaznaczasz gotowe zamówienie w taki sposób, aby można je było filtrować z listy otwartych zamówień. Usunięcie zamówienia oznacza usunięcie go z panelu administracyjnego Shopify.

Anuluj zamówienie

Jeśli zamówienie jest fałszywe, klient żąda anulowania lub pozycja została zamówiona i jest niedostępna, może być konieczne anulowanie zamówienia.

Zamówienia można anulować tylko w następujących sytuacjach:

 • Nie otrzymałeś(-aś) płatności za zamówienie.
 • Otrzymałeś(-aś) płatność za zamówienie, ale żadne pozycje nie zostały zrealizowane.

Jeśli anulujesz zrealizowane zamówienie, musisz ręcznie anulować wszelkie realizacje. Anulowanie realizacji w Shopify nie zatrzymuje procesu realizacji, który jest w toku.

Jeśli pobrano płatność za zamówienie, w przypadku anulowania zamówienia zostanie wykonany pełny zwrot. Nie możesz wykonać częściowego zwrotu w przypadku anulowania zamówienia.

Po anulowaniu zamówienia informacje o tym, jakie pozycje są zwracane do magazynu i dla jakich zwrócono koszty, są zapisywane na osi czasu zamówienia.

Po anulowaniu zamówienia status płatności zmienia się na Zwrócona lub Unieważniona. Jeśli płatność nie została zarejestrowana, ma ona status Unieważniona. Jeśli płatność została zarejestrowana, jej status zmienia się na Zwrócona. Jeśli częściowo zwrócisz zamówienie za pomocą zarejestrowanej płatności, jego status zmieni się na Częściowo zwrócone.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie, które chcesz anulować.

 3. Kliknij Więcej czynności > Anuluj zamówienie.

 4. Jeśli płatność została zarejestrowana, wyświetlane są szczegóły dotyczące zwrotu kosztów.

 5. Jeśli nie chcesz, aby zwrócone towary zostały zwrócone do magazynu, usuń zaznaczenie opcji Zwróć pozycje do magazynu.

 6. Wybierz powód anulowania z menu rozwijanego.

 7. Jeśli nie chcesz powiadomić klienta o anulowaniu, odznacz opcję Wyślij powiadomienie do klienta.

 8. Kliknij Anuluj zamówienie.

Archiwizuj zrealizowane zamówienie

Po zrealizowaniu zamówienia możesz je zarchiwizować, aby usunąć je z listy otwartych zamówień. Archiwizacja pozwala śledzić otwarte zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane i upewnić się, że masz odpowiednią liczbę otwartych zamówień w Shopify. Archiwizacja zamówienia to nie to samo co anulowanie zamówienia. Kiedy archiwizujesz zamówienie, nie usuwasz go. Usuwasz je z listy otwartych zamówień.

Aby zobaczyć pełną listę zarchiwizowanych zamówień, możesz zastosować filtr do listy zamówień.

Możesz włączyć opcję Automatycznie archiwizuj zamówienie w sekcji Przetwarzanie zamówienia w ustawieniach realizacji zakupu w panelu administracyjnym Shopify, jeśli chcesz, aby wszystkie zamówienia były archiwizowane automatycznie.

Kroki:

Twoje zamówienie jest teraz wyświetlane jako zarchiwizowane.

Możesz również wykonać czynność zbiorczą, aby zarchiwizować lub cofnąć archiwizację wielu zamówień.

Usuń zamówienie

Usunięte zamówienia są usuwane z panelu administracyjnego Shopify i nie są już śledzone w raportach. Można usunąć tylko następujące typy zamówień:

 • zamówienia opłacone za pomocą ręcznej metody płatności
 • zamówienia, które zostały najpierw utworzone w wersji roboczej, a następnie zostały zaznaczone jako opłacone
 • zamówienia, które zostały zaimportowane poprzez Shopify API
 • zamówienia testowe

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zarchiwizowane lub anulowane zamówienie.

 3. Kliknij Usuń to zamówienie na dole strony.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo