Anulowanie, archiwizowanie i usuwanie zamówień

Możesz anulować, archiwizować i usuwać zamówienia. Anulowanie zamówienia oznacza, że wstrzymujesz zamówienie, które jest w toku. Archiwizacja zamówienia oznacza, że zakończyłeś(-aś) pracę z zamówieniem i chcesz je usunąć z listy otwartych zamówienień. Usunięcie zamówienia oznacza usunięcie go z panelu administracyjnego Shopify.

Anuluj zamówienie

Anulowanie zamówienia oznacza wstrzymanie przetwarzania zamówienia. Na przykład, jeśli klient zażąda anulowania zamówienia lub podejrzewasz, że zamówienie jest fałszywe, możesz anulować zamówienie, aby zapobiec kontynuowaniu pracy nad zamówieniem przez personel lub usługi realizacji. Zamówienie można również anulować, jeśli zamówiona pozycja nie jest dostępna.

W zależności od statusu zamówienia po jego anulowaniu może być konieczne wykonanie kolejnych czynności.

Anulowanie zamówienia i kolejne czynności
Status zamówienia Kolejne czynności
Opłacone, ale pozycje nie zostały zrealizowane Po anulowaniu zamówienia dostępne są dwie opcje zwrotu kosztów:
 • Zwrot pełnej kwoty: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, nastąpi automatyczny pełny zwrot kosztów. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.
 • Zwrot kosztów w późniejszym czasie: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, zwrot kosztów nie będzie dokonywany automatycznie. Nie można dokonać częściowego zwrotu podczas procesu anulowania, więc wybierz tę opcję, jeśli chcesz dokonać częściowego zwrotu po anulowaniu zamówienia lub jeśli chcesz zbadać przypadek danego zamówienia przed dokonaniem zwrotu. Aby uniknąć obciążeń zwrotnych, prześledź zamówienia, których koszty nie zostały zwrócone, pod kątem konieczności podjęcia kolejnych czynności.
Jeśli korzystasz z usługi realizacji firmy zewnętrznej, może być konieczne wykonanie kolejnych czynności. Jeśli zakupiłeś(-aś) etykietę wysyłkową dla tego zamówienia, możesz ją unieważnić.
Zrealizowane, ale bez pobrania płatności Anulowanie zamówienia uniemożliwia pobranie płatności. Aby towary zostały zwrócone, użyj procesu zwrotów.
Nieopłacone i niezrealizowane Archiwizuj zamówienie, jeśli nie zostało ono automatycznie zarchiwizowane.

Po anulowaniu zamówienia informacje o tym, jakie pozycje są zwracane do magazynu i dla jakich zwrócono koszty, są zapisywane na osi czasu zamówienia.

Po anulowaniu zamówienia status płatności zmienia się w następujący sposób:

 • Jeśli płatność nie została zarejestrowana, status płatności zmieni się na Unieważniona.
 • Jeśli płatność została całkowicie zwrócona, status płatności zmieni się na Zwrócona.

Jeśli w późniejszym czasie dokonasz częściowego zwrotu kosztów anulowanego zamówienia, status płatności zmieni się na Częściowo zwrócona.

Jeśli zamówienie ma status Płatność oczekująca, możesz nie być w stanie go anulować. Dowiedz się więcej o zamówieniach z oczekującymi płatnościami.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij numer zamówienia, które chcesz anulować.

 3. Kliknij Więcej czynności > Anuluj zamówienie.

 4. Zarządzaj zwrotami płatności:

 • Aby dokonać teraz pełnego zwrotu kosztów, pozostaw zaznaczoną domyślną wartość Zwróć koszty.
 • Aby dokonać pełnego lub częściowego zwrotu kosztów w późniejszym czasie, wybierz opcję Zwróć koszty później.
 1. Jeśli nie chcesz, aby zwrócone towary zostały zwrócone do magazynu, usuń zaznaczenie opcji Zwróć pozycje do magazynu.

 2. Wybierz powód anulowania z menu rozwijanego.

 3. Jeśli nie chcesz powiadomić klienta o anulowaniu, odznacz opcję Wyślij powiadomienie do klienta.

 4. Kliknij Anuluj zamówienie.

Archiwizuj zamówienia ręcznie

Większość zrealizowanych przez Ciebie zamówień jest archiwizowana automatycznie, ale w razie potrzeby możesz je zarchiwizować ręcznie. Jeśli wyłączysz automatyczną archiwizację, będziesz mieć możliwość utrzymania przejrzystego wglądu w otwarte zamówienia dzięki ręcznej archiwizacji zamówień.

Domyślnie następujące zamówienia archiwizowane są automatycznie:

 • zamówienia opłacone i zrealizowane
 • zamówienia, których koszt został w pełni zwrócony
 • zamówienia, które zostały częściowo zrefundowane, zrealizowane i nie mają salda należności

Zarchiwizowane zamówienia są wyświetlane w widoku Zamknięte zamówienia.

Kroki:

Zamówienie otrzymuje status Zarchiwizowane.

Możesz również wykonać czynność zbiorczą, aby zarchiwizować wiele zamówień lub cofnąć ich archiwizację.

Usuń zamówienie

Usunięte zamówienia są usuwane z panelu administracyjnego Shopify i nie są już śledzone w raportach. Można usunąć tylko następujące typy zamówień:

 • zamówienia opłacone za pomocą ręcznej metody płatności
 • zamówienia, które zostały najpierw utworzone w wersji roboczej, a następnie zostały zaznaczone jako opłacone
 • zamówienia, które zostały zaimportowane poprzez Shopify API
 • zamówienia testowe

Jeśli zakupiłeś(-aś) etykietę wysyłkową dla zamówienia, ale jej nie używasz, unieważnij ją przed usunięciem zamówienia.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zarchiwizowane lub anulowane zamówienie.

 3. Kliknij Usuń to zamówienie na dole strony.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo