การยกเลิก การเก็บถาวร และการลบคำสั่งซื้อ

คุณสามารถยกเลิก เก็บถาวร และลบคำสั่งซื้อได้ โดยการยกเลิกคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณจะยุติคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการอยู่ การเก็บถาวรคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณได้ดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วและต้องการนำคำสั่งซื้อดังกล่าวออกจากรายการสินค้าค้างส่ง การลบคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณจะนำคำสั่งซื้อออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นการบ่งบอกว่าคุณกำลังยับยั้งการประมวลผลคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าส่งคำขอการยกเลิกหรือคุณสงสัยว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการฉ้อโกง คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานหรือฝ่ายบริการจัดการสินค้าดำเนินงานสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวต่อได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากมีการสั่งซื้อสินค้าแต่รายการดังกล่าวไม่พร้อมจำหน่าย

คุณอาจต้องดำเนินการติดตามผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้าเมื่อคุณยกเลิก

การยกเลิกและการติดตามผลของคำสั่งซื้อ
สถานะของคำสั่งซื้อ การดำเนินการติดตามผล
ชําระเงินแล้วแต่สินค้ายังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณจะมีตัวเลือกในการขอคืนเงินสองตัวเลือกดังนี้:
 • คืนเงินเต็มจํานวน: หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะคืนเงินเต็มจํานวนโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น
 • คืนเงินในภายหลัง: หากเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะไม่คืนเงินโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถคืนเงินบางส่วนในระหว่างกระบวนการยกเลิกได้ ดังนั้นหากคุณต้องการคืนเงินเพียงบางส่วนหลังจากที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อหรือหากคุณต้องการตรวจสอบก่อนที่จะคืนเงิน โปรดเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการชำะเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตามคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ขอเงินคืนไว้แล้วเพื่อติดตามผล
หากคุณใช้บริการจัดการสินค้าจากภายนอก คุณอาจต้องติดตามผลด้วย หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อนี้แล้ว คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าได้
จัดการแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน การยกเลิกการสั่งซื้อจะป้องกันไม่ให้คุณเก็บเงินที่ลูกค้าชำระ หากต้องการให้ลูกค้าส่งสินค้าคืน ให้ใช้กระบวนการคืนสินค้า
ยังไม่ได้ชําระเงินและสินค้ายังไม่ได้รับการจัดการ เก็บถาวรคำสั่งซื้อดังกล่าวหากระบบไม่ได้เก็บถาวรโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เติมสินค้าและการคืนเงินจะถูกเก็บไว้ในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ สถานะของการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็นดังต่อไปนี้:

 • หากระบบยังไม่ได้จัดเก็บการชำระเงินดังกล่าว สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกแล้ว
 • หากการชำระเงินดังกล่าวได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น “คืนเงินแล้ว

หลังจากนั้น หากคุณคืนเงินบางส่วนให้กับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น “คืนเงินแล้วบางส่วน

หากคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอดำเนินการชำระเงิน คุณอาจไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่หมายเลขของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

 3. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 4. จัดการคืนเงินให้กับการชำระเงิน:

 • หากต้องการคืนเงินเต็มจำนวนทันที ให้ใช้ค่าคืนเงิน $ ตามที่ระบบได้เลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น
 • หากต้องการคืนเงินในภายหลังแบบเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วน ให้เลือกคืนเงินในภายหลัง
 1. หากคุณไม่ต้องการให้มีการคืนสินค้าที่คืนเงินกลับสต็อกของคุณ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่คืนสินค้ากลับสต็อก

 2. เลือกเหตุผลในการยกเลิกจากเมนูดรอปดาวน์

 3. หากคุณไม่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการยกเลิก ให้ยกเลิกการเลือกส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 4. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

เก็บคำสั่งซื้อถาวรด้วยตนเอง

ระบบจะจัดเก็บคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแบบถาวรโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถจัดเก็บคำสั่งซื้อแบบถาวรด้วยตนเองได้หากต้องการ หากคุณปิดใช้งานการจัดเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถทำให้มุมมองสินค้าค้างส่งของคุณเป็นระเบียบได้โดยการจัดเก็บคำสั่งซื้อแบบถาวรด้วยตนเอง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะเก็บคำสั่งซื้อต่อไปนี้ถาวรโดยอัตโนมัติ:

 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการชำระเงินและจัดการแล้ว
 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนแล้ว
 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการคืนเงินหรือจัดการแล้วบางส่วนแล้วและไม่มียอดคงค้าง

คำสั่งซื้อที่จัดเก็บแบบถาวรแล้วจะปรากฏในมุมมองคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

ขั้นตอน:

สถานะคำสั่งซื้อคือ “เก็บถาวรแล้ว

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเก็บถาวรหรือยกเลิกถาวรคำสั่งซื้อหลายรายการได้อีกด้วย

ลบคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ถูกลบจะถูกลบออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและจะไม่ถูกติดตามในรายงานอีกต่อไป สามารถลบคำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้ได้เท่านั้น:

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะลบคำสั่งซื้อได้ จะต้องมีสถานะเป็น “เก็บถาวรแล้ว” หรือ “ยกเลิกแล้ว” คำสั่งซื้อที่ดำเนินการชำระเงินผ่าน Shopify POS หรือผ่านการชำระเงินออนไลน์ของคุณสามารถเก็บถาวรได้ แต่จะไม่สามารถลบได้

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อแต่ไม่ได้ใช้งาน ให้ยกเลิกใบจ่าหน้าก่อนที่จะลบคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่เก็บถาวรหรือยกเลิก

 3. คลิก ลบคำสั่งซื้อนี้ ที่ด้านล่างของหน้านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี