การยกเลิก การเก็บถาวร และการลบคำสั่งซื้อ

คุณสามารถยกเลิก เก็บถาวร และลบคำสั่งซื้อได้ โดยการยกเลิกคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณจะยุติคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการอยู่ การเก็บถาวรคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณได้ดำเนินการคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วและต้องการนำคำสั่งซื้อดังกล่าวออกจากรายการสินค้าค้างส่ง การลบคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณจะนำคำสั่งซื้อออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นการบ่งบอกว่าคุณกำลังยับยั้งการประมวลผลคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าส่งคำขอการยกเลิกหรือคุณสงสัยว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการฉ้อโกง คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานหรือฝ่ายบริการจัดการสินค้าดำเนินงานสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวต่อได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หากมีการสั่งซื้อสินค้าแต่รายการดังกล่าวไม่พร้อมจำหน่าย

คุณอาจต้องดำเนินการติดตามผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้าเมื่อคุณยกเลิก

การยกเลิกและการติดตามผลของคำสั่งซื้อ
สถานะของคำสั่งซื้อ การดำเนินการติดตามผล
ชําระเงินแล้วแต่สินค้ายังไม่ได้รับการจัดการ เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณจะมีตัวเลือกในการขอคืนเงินสองตัวเลือกดังนี้:
 • คืนเงินเต็มจำนวนตอนนี้: ลูกค้าของคุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
 • คืนเงินในภายหลัง: ระบบจะไม่คืนเงินให้ลูกค้าของคุณเมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณไม่สามารถคืนเงินบางส่วนในระหว่างกระบวนการยกเลิกได้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกนี้เพื่อคืนเงินบางส่วนในภายหลัง หรือตรวจสอบก่อนที่จะคืนเงินได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกคืนยอดเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตามคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ขอคืนเงินไว้เพื่อติดตามผล
หากคุณใช้บริการจัดการสินค้าจากภายนอก คุณอาจต้องติดตามผลด้วย หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อนี้แล้ว คุณสามารถยกเลิกใบจ่าหน้าได้
จัดการแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน การยกเลิกการสั่งซื้อจะป้องกันไม่ให้คุณเก็บเงินที่ลูกค้าชำระ หากต้องการให้ลูกค้าส่งสินค้าคืน ให้ใช้กระบวนการคืนสินค้า
ยังไม่ได้ชําระเงินและสินค้ายังไม่ได้รับการจัดการ เก็บถาวรคำสั่งซื้อดังกล่าวหากระบบไม่ได้เก็บถาวรโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เติมสินค้าและการคืนเงินจะถูกเก็บไว้ในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ สถานะของการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็นดังต่อไปนี้:

 • หากระบบยังไม่ได้จัดเก็บการชำระเงินดังกล่าว สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น “ยกเลิกแล้ว
 • หากการชำระเงินดังกล่าวได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น “คืนเงินแล้ว

หลังจากนั้น หากคุณคืนเงินบางส่วนให้กับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น “คืนเงินแล้วบางส่วน

หากคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะรอดำเนินการชำระเงิน คุณอาจไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการชำระเงิน

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

 3. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 4. ในส่วนการคืนเงินจากการชำระเงิน ให้เลือกว่าคุณต้องการคืนเงินจากการชำระเงินด้วยวิธีใด:

  • หากต้องการคืนเงินเต็มจำนวนในตอนนี้ ให้เลือกตอนนี้
  • หากต้องการคืนเงินในภายหลัง ให้เลือกภายหลัง
 5. ในเมนูดรอปดาวน์เหตุผลในการยกเลิก ให้เลือกเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 6. ตัวเลือกเสริม: ในช่องบันทึกพนักงาน ให้ป้อนหมายเหตุภายในเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการส่งคืนสินค้าที่คืนเงินไปยังคลังสินค้า ให้เลือกคืนสินค้ากลับสต็อก

 8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งลูกค้าให้ทราบเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้เลือก “ส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 9. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

เก็บคำสั่งซื้อถาวรด้วยตนเอง

ระบบจะจัดเก็บคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ที่คุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแบบถาวรโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถจัดเก็บคำสั่งซื้อแบบถาวรด้วยตนเองได้หากต้องการ หากคุณปิดใช้งานการจัดเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถทำให้มุมมองสินค้าค้างส่งของคุณเป็นระเบียบได้โดยการจัดเก็บคำสั่งซื้อแบบถาวรด้วยตนเอง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะเก็บคำสั่งซื้อต่อไปนี้ถาวรโดยอัตโนมัติ:

 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการชำระเงินและจัดการแล้ว
 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนแล้ว
 • คำสั่งซื้อที่ได้รับการคืนเงินหรือจัดการแล้วบางส่วนแล้วและไม่มียอดคงค้าง

คำสั่งซื้อที่จัดเก็บแบบถาวรแล้วจะปรากฏในมุมมองคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

ขั้นตอน:

สถานะคำสั่งซื้อคือ “เก็บถาวรแล้ว

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเก็บถาวรหรือยกเลิกถาวรคำสั่งซื้อหลายรายการได้อีกด้วย

ลบคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ถูกลบจะถูกนำออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณและจะไม่ถูกติดตามในรายงานอีกต่อไป ซึ่งคุณสามารถลบได้เฉพาะคำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้เท่านั้น

ก่อนที่คุณจะลบคำสั่งซื้อได้ คำสั่งซื้อดังกล่าวจะต้องมีสถานะเก็บถาวรแล้วหรือยกเลิกแล้ว คำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรของขวัญนั้นสามารถเก็บถาวรได้ แต่ไม่สามารถลบได้

หากคุณซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อแต่ไม่ได้ใช้งาน ให้ยกเลิกใบจ่าหน้าก่อนที่จะลบคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่เก็บถาวรหรือยกเลิก

 3. คลิก “ลบคำสั่งซื้อ” จากนั้นคลิก “ลบคำสั่งซื้อ” เพื่อยืนยัน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี