การยกเลิก การเก็บถาวร และการลบคำสั่งซื้อ

คุณสามารถยกเลิก เก็บถาวร และลบคำสั่งซื้อได้ การยกเลิกคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณจะหยุดคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ การเก็บคำสั่งซื้อถาวรหมายความว่าคุณจะปักธงกำกับคำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้คุณสามารถกรองได้จากรายการสินค้าค้างส่ง การลบคำสั่งซื้อหมายความว่าคุณจะลบคำสั่งซื้อดังกล่าวออกจากส่วน Shopify admin ของคุณ

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากเป็นคำสั่งซื้อที่มีการฉ้อโกง ลูกค้าขอยกเลิก หรือสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่พร้อมจำหน่าย คุณอาจต้องยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

 • คุณยังไม่ได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น
 • คุณได้รับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว แต่ยังไม่มีการจัดการสินค้า

หากยกเลิกคำสั่งซื้อที่จัดการแล้ว คุณจำเป็นต้องยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อใดๆ ด้วยตนเอง การยกเลิกการจัดการคำสั่งซื้อใน Shopify ไม่ได้หยุดการจัดการคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการอยู่

หากคุณได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อแล้ว จะสร้างการคืนเงินเต็มจำนวนให้เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณไม่สามารถสร้างการคืนเงินบางส่วนด้วยการยกเลิกคำสั่งซื้อได้

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่คุณเมื่อคุณดำเนินเรื่องการคืนเงิน

หลังจากที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่เติมสินค้าและการคืนเงินจะถูกเก็บไว้ในไทม์ไลน์ของคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณยกเลิกคำสั่งซื้อ ระบบจะเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็นคืนเงินแล้วหรือยกเลิกแล้ว หากยังไม่ได้จัดเก็บการชำระเงิน สถานะของการชำระเงินจะเป็นยกเลิกแล้ว หากมีการจัดเก็บการชำระเงินแล้ว สถานะของการชำระเงินจะเป็นคืนเงินแล้ว หากคุณคืนเงินคำสั่งซ์้อที่มีการจัดเก็บเงินแล้วแบบบางส่วน สถานะของการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นคืนเงินแล้วบางส่วน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

 3. คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 4. หากบันทึกการชำระเงินแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินจะปรากฏขึ้น

 5. หากคุณไม่ต้องการให้มีการคืนสินค้าที่คืนเงินกลับสต็อกของคุณ ให้เลิกทำเครื่องหมายที่คืนสินค้ากลับสต็อก

 6. เลือกเหตุผลในการยกเลิกจากเมนูดรอปดาวน์

 7. หากคุณไม่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามีการยกเลิก ให้ยกเลิกการเลือกส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

 8. คลิก ยกเลิกคำสั่งซื้อ

เก็บคำสั่งซื้อที่จัดการแล้วถาวร

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถเก็บถาวรคำสั่งซื้อที่ว่าเพื่อลบออกจากรายการสินค้าค้างส่ง การเก็บถาวรช่วยให้คุณสามารถติดตามสินค้าค้างส่งที่ยังไม่เสร็จสิ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีจำนวนสินค้าค้างส่งที่ถูกต้องใน Shopify การเก็บคำสั่งซื้อถาวรไม่เหมือนกับการยกเลิกคำสั่งซื้อ เมื่อคุณเก็บคำสั่งซื้อถาวร นั่นไม่ใช่การลบคำสั่งซื้อดังกล่าว คุณแค่ลบออกคำสั่งซื้อนั้นออกจากรายการสินค้าค้างส่งเท่านั้น

หากต้องการดูรายการคำสั่งซื้อที่เก็บถาวรทั้งหมด คุณสามารถใช้ตัวกรองกับรายการคำสั่งซื้อของคุณได้

คุณสามารถเปิดใช้การเก็บคำสั่งซื้อถาวรอัตโนมัติในส่วนการประมวลผลคำสั่งซื้อของการตั้งค่าการชำระเงินใน Shopify admin ของคุณได้ หากคุณต้องการให้ระบบเก็บถาวรคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

ตอนนี้คำสั่งซื้อของคุณจะแสดงสถานะเป็นเก็บถาวร

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อเก็บถาวรหรือยกเลิกถาวรคำสั่งซื้อหลายรายการได้อีกด้วย

ลบคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ถูกลบจะถูกลบออกจาก Shopify admin ของคุณและจะไม่ถูกติดตามในรายงานอีกต่อไป สามารถลบคำสั่งซื้อประเภทต่อไปนี้ได้เท่านั้น:

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะลบคำสั่งซื้อได้ จะต้องมีการเก็บถาวรหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คำสั่งซื้อที่ดำเนินการชำระเงินผ่าน Shopify POS หรือผ่านการชำระเงินออนไลน์ของคุณจะสามารถเก็บถาวร แต่จะไม่สามารถลบได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกที่คำสั่งซื้อที่เก็บถาวรหรือยกเลิก

 3. คลิก ลบคำสั่งซื้อนี้ ที่ด้านล่างของหน้านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี