การแก้ไขรายการคำสั่งซื้อ

หลังจากทำการสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้โดยการเพิ่มสินค้า ลบสินค้า และปรับจำนวนสินค้า

แก้ไขคำสั่งซื้อได้หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสินค้า หรือหากคุณต้องการเพิ่มหรือลบสินค้าออก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจต้องการเปลี่ยนขนาดหรือสีของสินค้าในคำสั่งซื้อ

หากต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อ คุณต้องเป็นเจ้าของร้านค้าหรือมีสิทธิ์อนุญาตแก้ไขคำสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคำสั่งซื้อจะได้รับการอัปเดตเมื่อมีการแก้ไขคำสั่งซื้อ หากค่าใช้จ่ายของคำสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไป คุณต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือคืนเงินส่วนต่างให้ลูกค้า

การตัดสินใจที่จะแก้ไขคำสั่งซื้อ

ก่อนที่คุณจะเริ่มแก้ไขคำสั่งซื้อ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นไปได้และตัดสินใจว่าคุณต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณหรือไม่ การแก้ไขคำสั่งซื้ออาจส่งผลต่อด้านต่อไปนี้ในร้านค้าของคุณ:

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อทดสอบเพื่อดูว่าการแก้ไขคำสั่งซื้อทำงานร่วมกับร้านค้าของคุณหรือไม่

แอป

คำสั่งซื้อที่สร้างโดยแอปไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือแก้ไขโดยใช้แอปอื่นๆ ได้ เฉพาะแอปที่สร้างคำสั่งซื้อเท่านั้นที่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้ แต่ถ้าหากแอปสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อในภายหลัง คุณก็สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify และแก้ไขโดยใช้แอปอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ แอปบางแอปอาจไม่รู้จักการแก้ไขคำสั่งซื้อ ข้อมูลในแอปของคุณจึงอาจไม่ถูกต้องหลังจากที่แก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว

การแก้ไขคำสั่งซื้ออาจส่งผลต่อแอปการจัดการคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อเพื่อลบสินค้าบางรายการออก แอปการจัดการคำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ลบรายการนั้นออก และคุณอาจจัดส่งสินค้าที่ถูกลบออกจากคำสั่งซื้อและไม่ได้รับการชำระเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณสามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปเพื่อยืนยันว่าแอปเหล่านี้จำเป็นต้องอัปเดตหรือไม่

ผู้พัฒนาแอปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการแก้ไขคำสั่งซื้อโดยใช้ GraphQL

ส่วนลด

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการด้วยตนเองได้ส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อบางรายการจะถูกคำนวณใหม่หลังจากแก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว

การแก้ไขส่วนลดด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มส่วนลดด้วยตนเองให้กับสินค้าเฉพาะรายการที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ หรืออัปเดตหรือลบส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อได้

ไม่สามารถเพิ่ม ลบ หรืออัปเดตส่วนลดตามระดับคำสั่งซื้อได้ นอกจากนี้ ไม่สามารถแก้ไขประเภทส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการต่อไปนี้ได้:

  • รหัสส่วนลด
  • ส่วนลดสคริปต์
  • ส่วนลดอัตโนมัติ

การคำนวณส่วนลดใหม่

ระบบจะไม่คำนวณส่วนลดบางประเภทใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณแก้ไขคำสั่งซื้อ ดังนั้นให้ตรวจสอบยอดรวมของคำสั่งซื้อที่มีส่วนลดอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าของคุณจะชำระเงินเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

ประเภทส่วนลดต่อไปนี้จะถูกคำนวณใหม่เมื่อมีการแก้ไขคำสั่งซื้อ:

  • เปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อทั้งหมด — ส่วนลดเหล่านี้จะถูกคำนวณใหม่เมื่อคุณเพิ่มสินค้าใหม่หรือเปลี่ยนจำนวนสินค้า
  • รหัสส่วนลดที่มีจำนวนคงที่ที่ใช้กับสินค้าหรือคอลเลกชันบางรายการ — ส่วนลดเหล่านี้จะถูกคำนวณใหม่เมื่อคุณปรับจำนวนสินค้าที่มีการใช้ส่วนลดแล้ว โดยส่วนลดประเภทนี้จะถูกคำนวณใหม่หากรหัสส่วนลดนั้นสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อคำสั่งซื้อเท่านั้น

การจัดส่ง

วิธีจัดส่งและอัตราจะไม่ถูกคำนวณใหม่เมื่อคุณแก้ไขคำสั่งซื้อ หากคุณเปลี่ยนหรือเพิ่มสินค้าไปยังคำสั่งซื้อและน้ำหนักหรือขนาดของคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่ง

ไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่ใช้วิธีจัดส่งแบบจัดส่งในพื้นที่ได้

บริการจัดการคำสั่งซื้อ

ติดต่อบริการจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจรของคุณเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถแก้ไขรายการที่จัดการแล้วได้หรือไม่

หากบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณไม่ทำงานกับการแก้ไขคำสั่งซื้อให้แก้ไขสินค้าอาจทำให้คำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับหรือไม่เสร็จสิ้น

หากบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณทำงานร่วมกับการแก้ไขคำสั่งซื้อสินค้าใหม่หรือจำนวนใหม่ที่เพิ่มไปยังคำสั่งซื้อจะกลายเป็นสินค้าใหม่เพื่อจัดการ สินค้าที่ถูกลบออกจากคำสั่งซื้อไม่ได้จัดการรายการอีกต่อไป

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

หากคุณเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหลังจากที่แก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว ตัวชี้วัดการวิเคราะห์การหลอกลวงของคำสั่งซื้อและสถานะการป้องกันการฉ้อโกงสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การชำระเงินแบบเร่งด่วน

หากคุณต้องการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหลังจากที่คุณแก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะไม่มีการชำระเงินแบบเร่งด่วนให้เลือกในขั้นตอนการชำระเงินใหม่ การชำระเงินนี้มีผลต่อการชำระเงินแบบอื่นๆ เช่น Apple Pay

สกุลเงินในพื้นที่

หากสกุลเงินในการสั่งซื้อไม่ใช่สกุลเงินเริ่มต้นของร้านค้า คุณจะไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้ เว้นแต่ว่าคุณจะใช้ฟีเจอร์ B2B ของ Shopify

หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อแบบ B2B หลังจากชําระเงินแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนของสินค้าที่ถูกเพิ่ม นำออก หรือถูกแก้ไขอาจแตกต่างจากอัตราที่ใช้ในการสั่งซื้อไปก่อนหน้านี้ระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ทำการแก้ไขรายการสินค้าที่ถูกแก้ไข

สำหลับคำสั่งซื้อที่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าว จากนั้นจึงสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินโดยใช้ตลาดที่ต้องการ แล้วส่งอีเมลใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า

ตัววิเคราะห์ข้อมูล

หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อหลังจากวันที่มีการสั่งซื้อ การแก้ไขดังกล่าวจะแสดงเป็นคำสั่งซื้อแยกต่างหากในรายงานของคุณโดยรายงานจะแสดงคำสั่งซื้อที่มีการแก้ไขเหมือนกับว่าเป็นคำสั่งซื้อใหม่แม้ว่าจะยังไม่ได้สร้างคำสั่งซื้อใหม่ก็ตาม

รายงานที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

แก้ไขคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบและอัปเดตคำสั่งซื้อที่แก้ไขแล้ว

เมื่อคุณแก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยอดรวมที่อัปเดตแล้วอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ต้นทุนทั้งหมดของคำสั่งซื้ออาจเพิ่มหรือลดลงเนื่องจากจำนวนที่ลูกค้าของคุณชำระเงินในขั้นตอนการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับการแก้ไขที่คุณดำเนินการ

เมื่อคุณแก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

หลังจากที่คุณแก้ไขคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถปรับแต่งใบแจ้งหนี้หรือการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังลูกค้าได้โดยการแก้ไขเทมเพลต

เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเนื่องจากยอดรวมคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

หากค่าใช้จ่ายของคำสั่งซื้อที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น คุณจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกค้าของคุณ ข้อมูลสรุปจะระบุว่ามีจำนวนเงินที่จะต้องเรียกเก็บเพิ่มหรือไม่

คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่มีลิงก์ไปยังหน้าการชำระเงินไปให้ลูกค้าของคุณได้ หรือคุณสามารถรับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นได้

การคืนเงินที่ชำระเนื่องจากยอดรวมคำสั่งซื้อลดลง

หากค่าใช้จ่ายของคำสั่งซื้อที่ถูกแก้ไขลดลง คุณจำเป็นต้องอัปเดตคำสั่งซื้อและดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าของคุณ ข้อมูลสรุปจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องคืนเงิน

แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับยอดรวมคำสั่งซื้อ

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของคำสั่งซื้อ คุณก็ไม่จำเป็นต้องคืนเงินหรือเก็บการชำระเงิน ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ลูกค้าของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการส่งการแจ้งเตือนลูกค้าของคุณ ให้ยกเลิกการเลือกการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

คลิกอัปเดตคำสั่งซื้อเพื่อยืนยันการแก้ไขคำสั่งซื้อ

การแก้ไขคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

ทำไมฉันจึงไม่มีตัวเลือกในการแก้ไขคำสั่งซื้อ

คุณอาจไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้:

  • คุณไม่มีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขคำสั่งซื้อ
  • มีการสั่งซื้อด้วยสกุลเงินที่ต่างจากสกุลเงินของร้านค้าของคุณ หากร้านค้าของคุณขายสินค้าโดยรับหลายสกุลเงิน คุณจะแก้ไขได้เฉพาะคำสั่งซื้อในสกุลเงินของร้านค้าของคุณเท่านั้น แม้คุณจะไม่สามารถแก้ไขการสั่งซื้อได้ แต่คุณสามารถคืนเงินให้คำสั่งซื้อนั้นแล้วสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแทนได้
  • แอปได้สร้างคำสั่งซื้อแล้ว เฉพาะแอปที่สร้างคำสั่งซื้อเท่านั้นที่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อได้
  • คุณไม่สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อที่มีค่าบริการอากรและภาษี เช่น คำสั่งซื้อ Delivered Duty Paid (DDP)

ฉันสามารถจำกัดสิทธิ์อนุญาตของพนักงานในการแก้ไขคำสั่งซื้อได้หรือไม่

ได้ พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขคำสั่งซื้อ คุณสามารถปิดใช้สิทธิ์อนุญาตในการแก้ไขคำสั่งซื้อของพนักงานที่คุณไม่ต้องการให้แก้ไขคำสั่งซื้อได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานเริ่มดำเนินการแก้ไขคำสั่งซื้อขณะที่พนักงานคนอื่นกำลังแก้ไขคำสั่งซื้อเดียวกันอยู่

พนักงานหลายคนสามารถทำการแก้ไขและอัปเดตคำสั่งซื้อได้ในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะมีผลกับคำสั่งซื้อ หากเกิดการแก้ไขที่ขัดแย้งกัน การแก้ไขล่าสุดจะมีผลกับคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี