การจัดการคำสั่งซื้อด้วย Fraud Protect

เมื่อคุณจัดการคำสั่งซื้อ คุณสามารถระบุว่าคำสั่งซื้อใดได้รับการคุ้มครองด้วยสามวิธีนี้ คุณสามารถหาฟอร์มคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองที่จะจัดการจากหน้าหลัก กรองหน้าคำสั่งซื้อตามสถานะการป้องกันการฉ้อโกง หรือดูสถานะการป้องกันการฉ้อโกงบนหน้าคำสั่งซื้อแต่ละรายการ

หาคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองจากหน้าหลัก

เมื่อเปิดใช้งาน Fraud Protect งานใหม่จะแสดงบนหน้าหลักของคุณ:

งานหน้าหลักของ Fraud Protect

การคลิก คำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองที่จะจัดการ จะพาคุณไปยังมุมมองที่กรองแล้วของหน้าคำสั่งซื้อของคุณที่แสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการซึ่งได้รับการคุ้มครองโดย Fraud Protect

การคลิก คำสั่งซื้อที่จะตรวจสอบ จะพาคุณไปยังมุมมองที่กรองแล้วของหน้าคำสั่งซื้อของคุณที่แสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งรวมคำสั่งซื้อต่างๆ ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเนื่องจากความเสี่ยงการหลอกลวงสูง รวมถึงคำสั่งซื้อที่ดำเนินการก่อนที่คุณจะเปิดใช้งาน Fraud Protect และคำสั่งซื้อที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ Fraud Protect

กรองคำสั่งซื้อตามสถานะการคุ้มครอง

หากต้องการหาคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งยังไม่ได้จัดการบนหน้าคำสั่งซื้อ:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก "คำสั่งซื้อ"
 2. ใช้ตัวกรองสำหรับสถานะการป้องกันการฉ้อโกง:

  1. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม
  2. คลิกที่สถานะการคุ้มครอง
  3. เลือกได้รับการป้องกันจากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น
 3. ใช้ตัวกรองสำหรับสถานะการจัดการคำสั่งซื้อ:

  1. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม
  2. คลิกที่สถานะการจัดส่งสินค้าแบบครบวงจร
  3. เลือกยังไม่ได้จัดการจากนั้นคลิกที่เสร็จสิ้น

คุณสามารถรวมตัวกรองอื่นๆ เข้าด้วยกัน เช่น สถานะการชำระเงิน เพื่อสร้างการค้นหาแบบกำหนดเองเพื่อทำให้การจัดการคำสั่งซื้อง่ายขึ้น

ตัวอย่างของการใช้ตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อทำให้การจัดการคำสั่งซื้อง่ายขึ้น

ในตัวอย่างนี้ เจนได้เปิดใช้งาน Fraud Protect สำหรับร้านค้าของตกแต่งบ้านของตน เธอต้องการจัดการคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองและตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดอย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น เธอจึงสร้างการค้นหาแบบกำหนดเองขึ้นมาสองแบบบนหน้าคำสั่งซื้อโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify เจนคลิก คำสั่งซื้อ
 2. เธอกรองคำสั่งซื้อของเธอให้แสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีสถานะการจัดการเป็นยังไม่จัดการ
 3. เธอใช้ตัวกรองสถานะการคุ้มครองซึ่งทำให้รายการคำสั่งซื้อที่ยังไม่จัดการแคบลงเพื่อให้แสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองเท่านั้น
 4. เธอต้องการบันทึกการค้นหาแบบกำหนดเอง เธอจึงคลิกที่บันทึกตัวกรองและตั้งชื่อตัวกรองว่า “คำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองที่ต้องจัดการ”
 5. เจนทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีกครั้ง แต่คราวนี้เธอตั้งสถานะการคุ้มครองเป็น “ไม่มีการป้องกัน” และตั้งชื่อฟิลเตอร์ว่า “คำสั่งซื้อที่ไม่ได้ป้องกันที่ต้องตรวจสอบ”

ขณะนี้เจนมีสองการค้นหาแบบกำหนดเองที่ทำให้ขั้นตอนการจัดการคำสั่งซื้อของเธอง่ายขึ้น

ดูสถานะการป้องกันการฉ้อโกงของคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูสถานะการป้องกันการฉ้อโกงบนหน้าคำสั่งซื้อแต่ละรายการได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก "คำสั่งซื้อ"
 2. คลิกเลขคำสั่งซื้อของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการตรวจสอบ
 3. หาการ์ด Fraud Protect

คำสั่งซื้ออาจได้รับการคุ้มครอง, ไม่ได้รับการคุ้มครอง, รอดำเนินการสถานะป้องกันการฉ้อโกง หรือไม่มีสิทธิ์ โดยตัวบ่งชี้ต่อไปนี้จะแสดงอยู่บนหน้าคำสั่งซื้อตามสถานะของคำสั่งซื้อ:

คำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครอง

หากคำสั่งซื้อได้รับการคุ้มครอง การ์ด Fraud Protect จะระบุว่า “คำสั่งซื้อนี้ได้รับการคุ้มครองจากการฉ้อโกง” คำสั่งซื้อนี้ได้รับการคุ้มครอง ดังนั้นคุณสามารถจัดการได้อย่างมั่นใจ หากคำสั่งซื้อนี้มีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง คุณก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ Shopify จะคืนเงินไปยังบัญชีของคุณและจัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงินให้คุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หากคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองมีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง

คำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

บนคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง แบนเนอร์คำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจะแสดง และการ์ด Fraud Protect จะระบุว่า “คำสั่งซื้อนี้ไม่สามารถได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากระดับความเสี่ยงสูงเกินไป”

ตรวจสอบคำสั่งซื้อนี้อย่างละเอียด และยกเลิกหรือจัดการคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยเป็นผู้รับความเสี่ยงเอง หากคำสั่งซื้อนี้มีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง คุณจะไม่ได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หากคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการคุ้มครองมีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง

สถานะการป้องกันการฉ้อโกงกำลังรอดำเนินการ

เมื่อลูกค้าสั่งคำสั่งซื้อในร้านค้าของคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะรู้ได้ทันทีว่าคำสั่งซื้อนั้นจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ ในบางกรณี ระบบอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คำสั่งซื้อนั้นจะเกิดการฉ้อโกงขึ้น หากสถานะการป้องกันการฉ้อโกงของคำสั่งซื้ออยู่ในระหว่างรอดำเนินการ ระบบจะแสดงแบนเนอร์รอดำเนินการพร้อมการ์ด Fraud Protect ที่เขียนว่า “สถานะการป้องกันการฉ้อโกงของคำสั่งซื้อนี้อยู่ในระหว่างรอดำเนินการ”

ในขั้นตอนนี้ ระบบจะยังไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อนี้ ให้รอจนกว่าการวิเคราะห์การหลอกลวงจะเสร็จสิ้นและคำสั่งซื้อได้รับการจัดประเภทว่าเป็น “ได้รับการคุ้มครอง” หรือ “ไม่ได้รับการคุ้มครอง” เพื่อตัดสินใจว่าจะจัดส่งคำสั่งซื้อนี้หรือไม่ คุณสามารถลองรีเฟรชหน้านี้เพื่อตรวจสอบว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

คำสั่งซื้อที่ไม่มีสิทธิ์

จะไม่มีเครื่องหมาย Fraud Protect อยู่บนคำสั่งซื้อที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Fraud Protect ทั้งนี้ คุณจะมีเครื่องหมายการวิเคราะห์การฉ้อโกงซึ่งจะบอกคุณว่าคำสั่งซื้อนั้นไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Fraud Protect และระบุระดับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อดังกล่าวว่ามีระดับต่ำ ปานกลาง หรือสูงแทน คำสั่งซื้อที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Fraud Protect เช่น คำสั่งซื้อของ PayPal หรือคำสั่งซื้อจาก Point of Sale ซึ่งสามารถประมวลผลโดยใช้วิธีเดียวกันกับก่อนที่คุณจะตั้งค่า Fraud Protect ได้

เนื่องจากคำสั่งซื้อนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง หากคุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อและมีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง คุณจะไม่ได้รับจำนวนเงินการเรียกคืนยอดเงินโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี