คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Fraud Protect

หมายเหตุ: Fraud Protect มีให้ใช้งานสำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกา

ฉันไม่เห็นส่วนการป้องกันการทุจริตในการตั้งค่า Shopify Payments ของฉัน ฉันจะเปิดใช้งานการป้องกันการทุจริตได้อย่างไร

หากคุณไม่เห็นส่วนการป้องกันการทุจริตในหน้าShopify Paymentsในส่วน Shopify admin ของคุณ หมายความว่าธุรกิจของคุณยังไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Fraud Protect ในขณะนี้

คำสั่งซื้อใดที่ได้รับการคุ้มครอง

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการใช้ Fraud Protect คำสั่งซื้อต้องดำเนินการออนไลน์หรือชำระเงินผ่าน Shopify Payments เมื่อเปิดใช้งาน Fraud Protect คำสั่งซื้อของ Shopify Payments แบบออนไลน์จะถูกวิเคราะห์และจำแนกเป็น "ได้รับการคุ้มครอง" หรือ "ไม่ได้รับการคุ้มครอง" คำสั่งซื้อของ Shopify Payments ออนไลน์ส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครอง แต่คำสั่งซื้อที่มีความเสี่ยงในการหลอกลวงสูงมากจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

ตัวอย่างของคำสั่งซื้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับ Fraud Protect คือคำสั่งซื้อของ PayPal และคำสั่งซื้อจาก Point of Sale

คำสั่งซื้อใดไม่ได้รับการคุ้มครอง

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการใช้ Fraud Protect คำสั่งซื้อจะต้องออนไลน์และชำระเงินผ่าน Shopify Payments เมื่อเปิดใช้งาน Fraud Protect จะมีการวิเคราะห์และจำแนกคำสั่งซื้อของ Shopify Payments แบบออนไลน์เป็น "ได้รับการคุ้มครอง" หรือ "ไม่ได้รับการคุ้มครอง" คำสั่งซื้อจำนวนน้อยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกหลอกลวงและไม่ได้รับการคุ้มครอง

ฉันปิดใช้งาน Fraud Protect ทำไมฉันยังเห็นการ์ด Fraud Protect บนคำสั่งซื้อของฉัน

คำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดที่ดำเนินการขณะที่เปิดใช้งาน Fraud Protect ยังคงได้รับการคุ้มครองต่อไป แม้ว่าคุณจะปิดใช้งาน Fraud Protect แล้ว คุณจะเห็นตัวกรองสถานะการคุ้มครองบนหน้าคำสั่งซื้อต่อไป เพื่อช่วยให้คุณหาคำสั่งซื้อที่ถูกวิเคราะห์และคุ้มครองเมื่อใช้งานฟีเจอร์

ฉันถูกปฏิเสธการชำระเงินจากการฉ้อโกงบนคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครอง ฉันต้องทำอะไรหรือไม่

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใด Shopify จะคืนยอดเงินที่ถูกปฏิเสธการชำระเงินให้แก่คุณทันทีและจัดการกับข้อพิพาท

เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตเริ่มข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงิน พวกเขาต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธการชำระเงินนั้น หากสาเหตุคือการหลอกลวง เป็นเรื่องทั่วไป หรือตรวจไม่พบ และคำสั่งซื้อได้รับการคุ้มครองโดย Fraud Protect การปฏิเสธการชำระเงินจะได้รับความคุ้มครองจาก Fraud Protect

ฉันถูกการปฏิเสธการชำระเงินบนคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับชำระเงินจำนวนนั้นคืน เพราะเหตุใด

เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตเริ่มข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงิน พวกเขาต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธการชำระเงินนั้น Fraud Protect ไม่คุ้มครองการปฏิเสธการชำระเงินที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • การทำซ้ำ: ลูกค้าเชื่อว่าคุณเรียกเก็บเงินสินค้าหรือบริการเดียวกันสองครั้ง
  • การสมัครใช้งานที่ยกเลิก: ลูกค้าเชื่อว่าคุณเรียกเก็บค่าสมัครใช้งานหลังจากที่น่าจะยกเลิกแล้ว
  • สินค้าที่ไม่ได้รับ: ลูกค้าเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่พวกเขาดำเนินการซื้อ
  • สินค้าที่ไม่สามารถยอมรับได้: ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าที่ได้รับมีตำหนิ ได้รับความเสียหาย หรือไม่ตรงตามคำอธิบาย
  • เครดิตไม่ได้รับการประมวลผล: ลูกค้าแจ้งคุณว่าสินค้าที่ทำการซื้อถูกส่งคืนหรือการทำธุรกรรมกับคุณถูกยกเลิก แต่คุณยังไม่ได้คืนเงินหรือเครดิตให้แก่ลูกค้า

ดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการปฏิเสธการชำระเงินที่คุณอาจพบขณะที่เปิดใช้งาน Fraud Protect

คำสั่งซื้อจาก Point of Sale สามารถรับความคุ้มครองจาก Fraud Protect ได้หรือไม่

คำสั่งซื้อที่ดำเนินการออนไลน์ผ่าน Shopify Payments เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจาก Fraud Protect ซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อจากการขายหน้าร้านจะไม่ได้รับการคุ้มครอง

Fraud Protect ทำงานร่วมกับคำสั่งซื้อของ PayPal หรือไม่

Fraud Protect ไม่ครอบคลุมคำสั่งซื้อของ PayPal อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อของ PayPal อาจมีสิทธิ์ใช้ PayPal Seller Protection PayPal Seller Protection สามารถคุ้มครองผู้ขายจากการปฏิเสธการชำระเงินจากการฉ้อโกง หากคำสั่งซื้อของคุณใน Shopify ไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Fraud Protect เนื่องจากได้รับการชำระเงินผ่าน PayPal แต่มีสิทธิ์ใช้งาน PayPal Seller Protection โปรดดูการ์ดนี้:

การ์ด PayPal Seller Protection

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PayPal Seller Protection โปรดดูที่ PayPal Seller Protection

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี