Często zadawane pytania dotyczące Fraud Protect

Nie widzę sekcji Zapobieganie oszustwom w ustawieniach Shopify Payments. Jak aktywować opcję Fraud Protect?

Jeśli nie widzisz sekcji Zapobieganie oszustwom na stronie Shopify Payments w panelu administracyjnym Shopify, oznacza to, że Twoja firma nie kwalifikuje się obecnie do ochrony za pomocą funkcji Fraud Protect.

Które zamówienia są chronione?

Aby kwalifikować się do ochrony Fraud Protect, zamówienia muszą być złożone online i opłacone za pośrednictwem Shopify Payments. Po włączeniu opcji Fraud Protect zamówienia online przetwarzane przez Shopify Payments są analizowane i klasyfikowane jako „chronione” lub „niechronione”. Większość zamówień online przetwarzanych przez Shopify Payments jest chronionych, nie dotyczy to jednak zamówień z bardzo wysokim ryzykiem oszustwa.

Przykładem zamówień, które nie kwalifikują się do ochrony Fraud Protect, są zamówienia przetwarzane za pomocą PayPal oraz zamówienia punktu sprzedaży.

Które zamówienia nie są chronione?

Aby kwalifikować się do ochrony Fraud Protect, zamówienia muszą być złożone online i opłacone za pośrednictwem Shopify Payments. Po włączeniu opcji Fraud Protect zamówienia online przetwarzane przez Shopify Payments są analizowane i klasyfikowane jako „chronione” lub „niechronione”. W przypadku niewielkiej liczby zamówień istnieje bardzo wysokie ryzyko, że są one fałszywe, i nie są one chronione.

Zdezaktywowałem(-am) opcję Fraud Protect. Dlaczego w moich zamówieniach nadal znajduje się karta Fraud Protect?

Wszystkie chronione zamówienia złożone podczas gdy opcja Fraud Protect była aktywna, pozostają chronione nawet po jej dezaktywacji. Będziesz nadal widzieć filtr Status ochrony na stronie Zamówienia, ułatwiający wyszukanie zamówień analizowanych i objętych ochroną, gdy funkcja była aktywna.

Dokonane zostało fałszywe obciążenie zwrotne dotyczące chronionego zamówienia. Czy wymaga to ode mnie podjęcia jakichś kroków?

Nie, nie musisz nic robić. Shopify zwróci Ci natychmiast kwotę obciążenia zwrotnego i przejmie obsługę procesu dotyczącego sprawy spornej.

Gdy właściciel karty kredytowej zainicjuje sprawę sporną dotyczącą obciążenia zwrotnego, będzie musiał wskazać jego powód. Jeśli powód będzie nosił cechy oszustwa, ogólne lub nierozpoznane, a zamówienie będzie podlegać ochronie Fraud Protect, obciążenie zwrotne zostanie pokryte przez Fraud Protect.

Dokonane zostało obciążenie zwrotne dotyczące chronionego zamówienia, a kwota nie została zwrócona. Dlaczego?

Gdy właściciel karty kredytowej zainicjuje sprawę sporną dotyczącą obciążenia zwrotnego, będzie musiał wskazać jego powód. Fraud Protect nie chroni przed obciążeniami zwrotnymi wykonanymi z następujących powodów:

  • Duplikat: klient jest przekonany, że został przez Ciebie dwukrotnie obciążony kwotą za ten sam produkt lub usługę.
  • Anulowanie subskrypcji: klient jest przekonany, że został przez Ciebie obciążony kosztami subskrypcji po tym, jak została ona anulowana.
  • Nie otrzymano produktu: klient jest przekonany, że nie otrzymał zakupionego produktu lub usługi.
  • Nieakceptowalny produkt: klient otrzymał produkt, ale uważa, że był on wadliwy, uszkodzony lub niezgodny z opisem.
  • Nie przetworzono uznania: klient poinformował Cię, że zakupiony produkt został zwrócony lub że transakcja została anulowana, ale jeszcze nie nastąpił zwrot/uznanie.

Dowiedz się więcej o typach obciążeń zwrotnych, z jakimi możesz się spotkać w przypadku aktywowanej opcji Fraud Protect.

Czy zamówienia punktu sprzedaży mogą być chronione przez Fraud Protect?

Tylko zamówienia online przetwarzane przez Shopify Payments podlegają ochronie Fraud Protect. Oznacza to, że zamówienia punktu sprzedaży nie są chronione.

Czy Fraud Protect działa w przypadku zamówień PayPal?

Fraud Protect nie obejmuje zamówień PayPal. Jednakże zamówienia PayPal mogą podlegać Ochronie sprzedawców PayPal. W ramach Ochrony sprzedawców PayPal sprzedawcy są chronieni przed fałszywymi obciążeniami zwrotnymi. Jeśli Twoje zamówienie w Shopify nie podlega ochronie Fraud Protect, ponieważ płatność została przekazana za pośrednictwem PayPal, ale podlega Ochronie sprzedawców PayPal, zobaczysz następującą kartę:

Karta ochrony sprzedawców PayPal

Aby dowiedzieć się więcej o Ochronie sprzedawców PayPal, zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji Ochrona sprzedawców PayPal.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo