Ochrona przed fałszywymi obciążeniami zwrotnymi

Opcja Fraud Protect dla Shopify Payments chroni kwalifikujące się firmy przed fałszywymi obciążeniami zwrotnymi, ułatwiając szybką i bezpieczną realizację zamówień. Po aktywacji opcji Fraud Protect zamówienia online przetwarzane przez Shopify Payments są analizowane i klasyfikowane jako „chronione” lub „niechronione”. Za każde chronione zamówienie uiszczasz opłatę, a Shopify gwarantuje dokonanie płatności. Nie musisz nic robić, jeśli na chronionym zamówieniu występuje fałszywe obciążenie zwrotne. Shopify zwróci Ci kwotę obciążenia zwrotnego i zajmie się za Ciebie procesem obciążenia zwrotnego.

Kwalifikowalność

Kwalifikowalność firmy

Tylko firmy spełniające określone kryteria kwalifikują się do ochrony za pomocą funkcji Fraud Protect. Na przykład Twoja firma musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych i musi korzystać z usługi Shopify Payments. Jeśli widzisz sekcję Fraud Protect na stronie Shopify Payments w panelu administracyjnym Shopify, kwalifikujesz się do ochrony za pomocą funkcji Fraud Protect.

Kwalifikowalność zamówienia

Tylko zamówienia online przetwarzane przez Shopify Payments podlegają ochronie Fraud Protect. Zamówienia, które się nie kwalifikują — takie jak PayPal lub zamówienia punktu sprzedaży — są przetwarzane w taki sam sposób, jak przed skonfigurowaniem Fraud Protect.

Jeśli zmienisz zamówienie po zabezpieczeniu go przez Fraud Protect, zamówienie zostanie ocenione ponownie. W niektórych przypadkach edycja zamówienia wymagająca dodatkowej płatności od klienta może spowodować, że status Fraud Protect dla zamówienia zmieni się na częściowo chroniony, jeśli jakakolwiek część nowego zamówienia nie będzie chroniona.

Dezaktywuj opcję Fraud Protect

Po skonfigurowaniu opcji Fraud Protect możesz ją dezaktywować w dowolnym momencie.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia.
  2. Kliknij Dostawcy płatności.
  3. Obok Fraud Protect dla Shopify Payments, kliknij Dezaktywuj Fraud Protect.
  4. Kliknij Potwierdź dezaktywację.

Powiązane linki

Aby uzyskać więcej informacji na temat Fraud Protect, zapoznaj się z następującymi artykułami:

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo