Bảo vệ khỏi bồi hoàn do gian lận

Fraud Protect dành cho Shopify Payments bảo vệ những doanh nghiệp đủ điều kiện khỏi bồi hoàn do gian lận, giúp dễ dàng thực hiện đơn hàng một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Sau khi kích hoạt Fraud Protect, đơn hàng trực tuyến được xử lý qua Shopify Payments sẽ được phân tích và phân loại là "được bảo vệ" hoặc "không được bảo vệ". Bạn trả phí trên mỗi đơn hàng được bảo vệ và Shopify bảo đảm khoản thanh toán. Bạn không cần làm gì nếu có tiền bồi hoàn do gian lận cho đơn hàng được bảo vệ. Shopify hoàn lại cho bạn số tiền bồi hoàn và xử lý quy trình bồi hoàn giúp bạn.

Tính đủ điều kiện

Tính đủ điều kiện của doanh nghiệp

Chỉ các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí nhất định mới đủ điều kiện sử dụng Fraud Protect. Ví dụ: Doanh nghiệp của bạn phải có trụ sở tại Hoa Kỳ và phải sử dụng Shopify Payments. Nếu có mục Fraud Protect trên trang Shopify Payments trong trang quản trị Shopify, bạn đủ điều kiện để sử dụng Fraud Protect.

Tính đủ điều kiện của đơn hàng

Chỉ những đơn hàng trực tuyến được xử lý qua Shopify Payments mới đủ điều kiện để được bảo vệ qua Fraud Protect. Đơn hàng không đủ điều kiện - như đơn hàng qua PayPal hoặc điểm bán hàng - tiếp tục được xử lý theo cách chúng được xử lý trước khi bạn thiết lập Fraud Protect.

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng sau khi được Fraud Protect bảo vệ, đơn hàng sẽ bị đánh giá lại. Trong một số trường hợp, việc chỉnh sửa đơn hàng yêu cầu thêm thanh toán từ khách hàng có thể khiến trạng thái Chống gian lận của đơn hàng chuyển thành được bảo vệ một phần nếu có một phần của đơn hàng mới không được bảo vệ.

Hủy kích hoạt Fraud Protect

Sau khi thiết lập Fraud Protect, bạn có thể hủy kích hoạt bất cứ lúc nào.

Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
  2. Nhấp vào Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
  3. Cạnh Fraud Protect dành cho Shopify Payments, nhấp vào Hủy kích hoạt Fraud Protect.
  4. Nhấp vào Confirm deactivation (Xác nhận hủy kích hoạt).

Liên kết có liên quan

Để biết thêm thông tin về Fraud Protect, hãy tham khảo các bài viết sau:

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí