Chống gian lận

Chống gian lận là tính năng sử dụng thuật toán phát hiện gian lận nhằm phân tích rủi ro cho đơn hàng và cung cấp tiền bảo vệ bồi hoàn để trợ giúp doanh nghiệp.

Bạn có thể sử dụng tính năng chống gian lận để bảo vệ các đơn hàng đủ điều kiện khỏi tiền bồi hoàn do gian lận mà không tốn chi phí. Nếu đơn hàng được bảo vệ đủ điều kiện nhận được tiền bồi hoàn do gian lận, bạn sẽ được hoàn trả số tiền bồi hoàn và quy trình bồi hoàn sẽ được xử lý cho bạn.

Tìm hiểu thêm về Phòng tránh bồi hoàn và yêu cầu.

Tổng quan

Tính năng chống gian lận hiện trong giai đoạn truy cập sớm và chưa hỗ trợ tất cả các cửa hàng.

Chỉ một số đơn hàng đủ điều kiện nhận bảo vệ, ví dụ như đơn hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nếu đơn hàng có khoản thanh toán từng phần bằng phương thức thanh toán khác, phần đó của đơn hàng không được bảo vệ. Ví dụ: Các mặt hàng thanh toán bằng thẻ quà tặng không được bảo vệ.

Bạn cần kích hoạt tính năng chống gian lận cho mọi đơn hàng bạn muốn bảo vệ. Bạn nhận được toàn bộ chi phí cho bất kỳ khoản tiền bồi hoàn do gian lận nào. Các khoản tiền bồi hoàn do gian lận khác không được chi trả.

Nếu bạn chỉnh sửa đơn hàng, đơn hàng vẫn được bảo vệ nhưng tính năng chống gian lận chỉ áp dụng cho giá trị của các mặt hàng được thanh toán bằng phương thức thanh toán đủ điều kiện.

Bảo vệ đơn hàng

Bạn cần mã theo dõi để bảo vệ đơn hàng.

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Nhấp vào đơn hàng, rồi nhấp vào Protect order (Bảo vệ đơn hàng) trong mục Chống gian lận của đơn hàng. Nếu bạn không có mục Chống gian lận trên đơn hàng, đơn hàng sẽ không đủ điều kiện nhận bảo vệ chống gian lận.
  3. Nhập mã theo dõi của đơn hàng, sau đó xem kỹ Điều khoản dịch vụ chống gian lận.
  4. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí