Câu hỏi thường gặp về Fraud Protect

Tôi không có mục Ngăn chặn gian lận trong cài đặt Shopify Payments. Tôi có thể kích hoạt Fraud Protect bằng cách nào?

Nếu bạn không có mục Ngăn chặn gian lận trên trang Shopify Payments trong trang quản trị Shopify thì doanh nghiệp của bạn hiện chưa đủ điều kiện sử dụng Fraud Protect.

Những đơn hàng nào được bảo vệ?

Để đủ điều kiện đối với Fraud Protect, đơn hàng phải là đơn hàng trực tuyến và được thanh toán qua Shopify Payments. Khi kích hoạt Fraud Protect, đơn hàng Shopify Payments trực tuyến được phân tích và phân loại là "được bảo vệ" hoặc "không được bảo vệ". Hầu hết đơn hàng Shopify Payments trực tuyến đều được bảo vệ nhưng những đơn hàng có mức rủi ro gian lận rất cao không được bảo vệ.

Ví dụ về đơn hàng không đủ điều kiện đối với Fraud Protect là những đơn hàng qua PayPal và điểm bán hàng.

Những đơn hàng nào không được bảo vệ?

Để đủ điều kiện đối với Fraud Protect, đơn hàng phải là đơn hàng trực tuyến và được thanh toán qua Shopify Payments. Khi kích hoạt Fraud Protect, đơn hàng Shopify Payments trực tuyến được phân tích và phân loại là "được bảo vệ" hoặc "không được bảo vệ". Một số ít đơn hàng có mức rủi ro gian lận rất cao không được bảo vệ.

Tôi đã hủy kích hoạt Fraud Protect. Tại sao tôi vẫn có thẻ Fraud Protect trên đơn hàng?

Tất cả những đơn hàng được bảo vệ đã đặt khi Fraud Protect hoạt động tiếp tục được bảo vệ ngay cả sau khi bạn hủy kích hoạt Fraud Protect. Bạn sẽ vẫn nhìn thấy bộ lọc Trạng thái bảo vệ trên trang Đơn hàng để giúp bạn tìm những đơn hàng đã được phân tích và bảo vệ khi tính năng này hoạt động.

Tôi nhận được tiền bồi hoàn do gian lận cho đơn hàng được bảo vệ. Tôi có cần làm gì không?

Không, bạn không cần làm gì cả. Shopify sẽ ngay lập tức hoàn lại cho bạn số tiền bồi hoàn và xử lý quy trình khiếu nại.

Khi chủ thẻ tín dụng yêu cầu bồi hoàn, họ phải nêu rõ lý do bồi hoàn. Nếu lý do là gian lận, chung chung hoặc không nhận ra và đơn hàng được Fraud Protect bảo vệ, tiền bồi hoàn sẽ do Fraud Protect chi trả.

Tôi được bồi hoàn trên đơn hàng được bảo vệ và chưa nhận được tiền hoàn lại. Tại sao?

Khi chủ thẻ tín dụng yêu cầu bồi hoàn, họ phải nêu rõ lý do bồi hoàn. Fraud Protect không bảo vệ trước yêu cầu bồi hoàn vì những lý do sau đây:

  • Trùng lặp: khách hàng cho rằng bạn đã tính phí họ hai lần cho cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Đã hủy gói đăng ký: khách hàng cho rằng bạn đã tính phí họ gói đăng ký sau khi họ đã hủy.
  • Chưa nhận được sản phẩm: khách hàng cho biết chưa nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ họ đã mua.
  • Sản phẩm không chấp nhận được: khách hàng đã nhận được sản phẩm nhưng sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc hoặc không như mô tả.
  • Chưa được xử lý ghi có: khách hàng thông báo cho bạn rằng sản phẩm đã mua bị trả lại hoặc giao dịch với bạn bị hủy nhưng bạn chưa hoàn tiền hoặc tín dụng cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm về loại yêu cầu bồi hoàn bạn có thể gặp phải khi kích hoạt Fraud Protect.

Đơn hàng qua điểm bán hàng có được Fraud Protect bảo vệ không?

Chỉ những đơn hàng trực tuyến được xử lý qua Shopify Payments mới đủ điều kiện để được bảo vệ qua Fraud Protect. Điều này có nghĩa là những đơn hàng qua điểm bán hàng không được bảo vệ.

Fraud Protect có hỗ trợ Đơn hàng qua PayPal không?

Fraud Protect không áp dụng cho đơn hàng qua PayPal. Tuy nhiên, đơn hàng qua PayPal có thể đủ điều kiện hưởng Chính sách bảo vệ người bán của PayPal. Chính sách bảo vệ người bán của PayPal có thể bảo vệ thương nhân khỏi các khoản tiền bồi hoàn do gian lận. Nếu đơn hàng trên Shopify không đủ điều kiện sử dụng Fraud Protect vì nhận thanh toán qua PayPal nhưng đủ điều kiện áp dụng Chính sách bảo vệ người bán của PayPal, bạn sẽ có thẻ này:

Thẻ bảo vệ người bán của PayPal

Để tìm hiểu thêm về Chính sách bảo vệ người bán của PayPal, hãy xem Chính sách bảo vệ người bán của PayPal.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí