Quản lý đơn hàng rủi ro cao bằng Shopify Flow

Shopify Flow là nền tảng tự động hóa thương mại điện tử miễn phí cho phép bạn tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng Shopify cũng như trên các ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng Shopify Flow để tự động hóa các tác vụ nhất định trên trang quản trị Shopify, chẳng hạn quản lý đơn hàng rủi ro cao.

Nếu nhận được biểu ngữ trên trang quản trị Shopify về việc cài đặt Shopify Flow thì bạn có thể nhấp vào Cài đặt Flow và kích hoạt ngay quy trình làm việc tự động thu hồi thanh toán của các đơn hàng rủi ro thấp và rủi ro trung bình. Nếu không, bạn có thể cài đặt Shopify Flow từ Shopify App Store rồi sử dụng mẫu tạo sẵn hoặc tạo quy trình làm việc của riêng bạn.

Trước khi sử dụng Shopify Flow để quản lý đơn hàng rủi ro cao

Khi tạo hoặc chỉnh sửa quy trình làm việc quản lý đơn hàng rủi ro cao, đảm bảo bạn sử dụng yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng thay vì yếu tố kích hoạt Đã tạo đơn hàng. Lý do là quá trình phân tích gian lận cần chút thời gian để xử lý sau khi tạo đơn hàng. Quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng sẽ không chạy ngay sau khi tạo đơn hàng mà được kích hoạt khi hoàn tất quá trình phân tích gian lận trên đơn hàng.

Sau khi kích hoạt quy trình làm việc xác định có cần thu hồi thanh toán hay không, đảm bảo rằng tùy chọn ủy quyền và thu hồi thẻ tín dụng được đặt thành thu hồi thủ công trong cài đặt. Quy trình làm việc quản lý thu hồi thanh toán sẽ không hoạt động nếu đã kích hoạt tùy chọn thu hồi tự động.

Thiết lập quy trình làm việc trên Shopify Flow

Bạn có thể tự động hóa các tác vụ phổ biến thực hiện trong Shopify bằng cách tạo quy trình làm việc trong Shopify Flow bao gồm yếu tố kích hoạt, điều kiện và thao tác. Để quản lý đơn hàng rủi ro cao bằng Shopify Flow, bạn có thể thiết lập quy trình làm việc thường dùng. Ví dụ: Bạn có thể thu hồi thanh toán nếu đơn hàng không có rủi ro cao hoặc hủy và trả về kho các đơn hàng rủi ro cao. Các quy trình làm việc này hoạt động dựa vào thông tin từ phân tích gian lận của Shopify.

Thu hồi đơn hàng có rủi ro gian lận không cao

Quy trình làm việc này thu hồi thanh toán của các đơn hàng rủi ro và rủi ro trung bình, đồng thời tránh thu hồi thanh toán của đơn hàng rủi ro cao. Bạn có thể tự động cài đặt mẫu hoặc có thể cài đặt mẫu theo cách thủ công và tùy chỉnh mẫu trên trang quản trị Shopify bằng cách thực hiện các bước sau.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).

 5. Nhấp vào Duyệt xem mẫu.

 6. Chọn Rủi ro rồi chọn Thu hồi thanh toán nếu đơn hàng không có rủi ro gian lận cao.

 7. Nhấp vào Cài đặt.

 8. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn theo dõi đơn hàng chưa thực hiện, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong hộp Kiểm tra xem, nhấp vào chỉ báo + bên cạnh Nếu không.
  2. Nhấp vào Thao tác.
  3. Chọn một thao tác. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thao tác Thêm thẻ đơn hàng để thêm thẻ hoặc thao tác Gửi email nội bộ để tự gửi email cho bản thân hoặc nhân viên để thông báo khoản thanh toán chưa được thu hồi.
 9. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để lưu quy trình làm việc và bắt đầu sử dụng, nhấp vào Bật quy trình làm việc.
  • Để lưu quy trình làm việc mà không kích hoạt, nhấp vào Thoát.

Hủy và trả về kho các đơn hàng rủi ro cao

Quy trình làm việc này hủy đơn hàng rủi ro cao và trả về kho các mặt hàng trong đơn hàng. Quy trình này cũng thêm thẻ vào đơn hàng, thêm thẻ vào khách hàng đã đặt hàng và gửi email thông báo rằng đơn hàng đã bị hủy do có rủi ro cao. Bạn có thể tự động cài đặt mẫu hoặc có thể cài đặt mẫu theo cách thủ công và tùy chỉnh mẫu trên trang quản trị Shopify bằng cách thực hiện các bước sau.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Create workflow (Tạo quy trình làm việc).

 5. Nhấp vào Duyệt xem mẫu.

 6. Chọn Rủi ro rồi chọn Hủy và trả về kho đơn hàng rủi ro cao.

 7. Không bắt buộc: Để chỉnh sửa các thao tác mà quy trình làm việc thực hiện, nhấp vào thao tác bạn muốn thay đổi. Ví dụ: Để thay đổi nơi nhận của email, nhấp vào hộp Gửi email nội bộ rồi thay đổi your.email@example.com thành địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng.

 8. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để lưu quy trình làm việc và bắt đầu sử dụng, nhấp vào Bật quy trình làm việc.
  • Để lưu quy trình làm việc mà không kích hoạt, nhấp vào Thoát.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí