Håndtere høyrisikobestillinger med Shopify Flow

Shopify Flow er en gratis automasjonsplattform for e-handel som lar deg automatisere oppgaver og prosesser i Shopify-butikken og på tvers av apper. Du kan bruke Shopify Flow til å automatisere visse oppgaver i Shopify-administrator, som håndtering av høyrisikobestillinger.

Hvis du ser et banner i Shopify-administrator om å installere Shopify Flow kan du klikke på Installer Flow og umiddelbart aktivere en arbeidsflyt som innhenter betalinger på bestillinger med lav og middels risiko automatisk. Hvis ikke kan du installere Shopify Flow fra Shopify App Store og bruke en forhåndslaget mal eller opprette din egen arbeidsflyt.

Før du bruker Shopify Flow til å håndtere høyrisikobestillinger

Når du oppretter eller redigerer en arbeidsflyt for å håndtere høyrisikobestillinger må du sikre at du bruker utløseren Bestillingsrisiko analysert, og ikke utløseren Bestilling opprettet. Det er fordi det tar litt tid å behandle svindelanalysen etter at en bestilling er opprettet. Arbeidsflyter som starter med Bestillingsrisiko analysert kjører ikke umiddelbart etter at en bestilling er opprettet, men utløses i stedet når svindelanalysen av bestillingen er fullført.

Når du har aktivert en arbeidsflyt som avgjør om betalingen skal innhentes må du sikre at kredittkortautorisering og -innhenting er angitt til manuell innhenting i innstillingene. Arbeidsflyter som administrerer innhenting av betalinger fungerer ikke hvis automatisk innhenting er aktivert.

Konfigurere Shopify Flow-arbeidsflyter

Du kan automatisere vanlige oppgaver i Shopify ved å opprette arbeidsflyter i Shopify Flow med utløsere, betingelser og handlinger. For å bruke Shopify Flow til å håndtere høyrisikobestillinger kan du konfigurere vanlige arbeidsflyter. Du kan for eksempel innhente betaling hvis bestillingen ikke har høy risiko, eller kansellere og tilbakeføre høyrisikobestillinger til lager. Disse arbeidsflytene fungerer basert på informasjon fra Shopifys svindelanalyse.

Innhent en bestilling som ikke har høy risiko for svindel

Denne arbeidsflyten innhenter betalinger for bestillinger med lav og middels risiko, og unngår å innhente betalinger for høyrisikobestillinger. Du kan installere malen automatisk, eller du kan manuelt installere malen og tilpasse den i Shopify-administrator ved å gjennomføre følgende trinn.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk på Bla gjennom maler.

 6. Velg Risiko, og velg deretter Innhent betaling hvis bestillingen ikke har høy risiko.

 7. Klikk på Installer.

 8. Valgfritt: Hvis du ønsker å spore bestillinger som ikke er oppfylt kan du gjøre følgende:

  1. Klikk på +-indikatoren ved siden av Ellers i boksen Kontroller om.
  2. Klikk på Handling.
  3. Velg en handling. Du kan for eksempel bruke handlingen Legg til bestillingstagger for å legge til en tagg, eller handlingen Send en intern e-postmelding for å sende en e-postmelding til deg selv eller personalet for å indikere at betalingen ikke er innhentet.
 9. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Aktiver arbeidsflyt for å lagre arbeidsflyten og begynne å bruke den.
  • Klikk på Avslutt for å lagre arbeidsflyten uten å aktivere den.

Kanseller og tilbakefør bestillinger med høy risiko

Denne arbeidsflyten kansellerer høyrisikobestillinger og tilbakefører varene i bestillingen til lager. Den legger også til en tagg i bestillingen, legger til en tagg for kunden som la inn bestillingen og sender en e-postmelding som indikerer at bestillingen er kansellert på grunn av høy risiko. Du kan installere malen automatisk, eller du kan installere malen manuelt og tilpasse den i Shopify-administrator ved å gjennomføre følgende trinn.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk på Bla gjennom maler.

 6. Velg Risiko, og velg deretter Kanseller og tilbakefør høyrisikobestillinger til lager.

 7. Valgfritt: Klikk på handlingen du vil endre for å redigere handlingene som utføres av arbeidsflyten. Hvis du for eksempel ønsker å endre destinasjonen for e-postmeldingen klikker du i boksen Send intern e-post, og endrer your.email@example.com til e-postadressen du ønsker å bruke.

 8. Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Aktiver arbeidsflyt for å lagre arbeidsflyten og begynne å bruke den.
  • Klikk på Avslutt for å lagre arbeidsflyten uten å aktivere den.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis