Eksempler på arbeidsflyter

Se gjennom noen eksempler på arbeidsflyter som kan brukes i Shopify Flow.

Kunder

Kundearbeidsflyter kan hjelpe deg med å legge til tagger for kundene når kunden opprettes, når de oppretter en bestilling, eller når du kansellerer en bestilling. Du kan tagge kunder basert på karakteristikker, som postnummer, e-postadresse og bestillingshistorikk.

Maleksempler:

Innfrielse

Arbeidsflyter for oppfyllelse kan hjelpe deg med å administrere oppfylling av bestillinger basert på lokalisasjon eller bestillingsdetaljer. Du kan for eksempel bruke Flow til å midlertidig stanse oppfyllelse basert på bestillingens risikonivå, forberede utkast til fraktetiketter eller motta varsler om store bestillingsantall.

Maleksempler:

Lagerbeholdning og varer

Arbeidsflyter for lagerbeholdning og salgsarbeid kan hjelpe deg med å administrere lagerbeholdningen og styre hvordan produktene vises for kundene. Du kan for eksempel bruke arbeidsflytsamlinger til å opprette en samling av produkter med lave lagernivåer, standardisere produkttagger eller motta varsler når en produktvariant er utsolgt.

Arbeidsflyter for lagerbeholdning og salgsarbeid bruker følgende betingelser og handlinger:

  • utløseren Lagerbeholdning endret, som sporer endringer i lagerantall
  • betingelsene Lagerantall for produktvariant og Tidligere lagerantall for produktvariant, som sikrer at arbeidsflyten bare kjører første gang betingelsene oppfylles

Når du oppretter denne typen arbeidsflyt, må betingelsen kontrollere både antallet før og etter lagerantallet endrer seg. For å bli varslet når lagerantallet for en variant er mindre enn 5, må du for eksempel sette Lagerantall for produktvariant til 5, og sette Tidligere lagerantall for produktvariant til mindre enn 5. Det er 7 t-skjorter i butikken, og Jose bestillinger 2 t-skjorter. Lagerantallet er nå 5, så en gjenbestillings-e-post sendes. Senere bestiller Karim 1 t-skjorte. Lagerantallet er nå 4, men ingen gjenbestillings-e-post sendes. Hvis du bare kontrollerer det gjeldende lagerantallet, sendes gjenbestillings-e-posten hver gang produktet bestilles inntil produktet er fylt opp på lager.

Maleksempler:

Lojalitet

Lojalitetsarbeidsflyter kan hjelpe deg med å spore rabattkoder og belønne kundene for deres støtte. Mange lojalitetsapper har Flow-tilkoblinger du kan bruke til å belønne kundene basert på forbruk og aktivitet i butikken. Du kan for eksempel gi en kunde lojalitetspoeng for å bestille et bestemt produkt, skrive en positiv omtale, eller legge til fødselsdagstagger til kundene.

Maleksempler:

Bestillinger

Arbeidsflyter for bestillinger kan hjelpe deg med å tagge en bestilling, varsle personalet når du mottar bestillinger som krever spesiell oppmerksomhet, eller sender opplysninger til en app. I arbeidsflyten kan du opprette betingelser basert på egenskapene til bestillingen eller kunden som har gjort bestillingen.

Maleksempler:

Hvis du oppfyller bestillingene automatisk, kan du også få Flow til å arkivere disse bestillingene.

Risiko

Arbeidsflyter for risiko kan hjelpe deg med å administrere bestillinger med høy risiko. Du kan for eksempel bruke Flow til å varsle deg når du mottar en bestilling med høy risiko. I arbeidsflyten kan du bruke utløseren Bestillingsrisiko analysert for å kontrollere risikonivået for en bestilling. Denne utløseren bruker resultatene fra Shopifys risikoanalyse. Risikoresultatene fra tredjepartsapper brukes ikke.

Når du mottar en høyrisikobestilling, kan du velge å la Flow gjøre følgende oppgaver:

  • Merk bestillingen slik at den kan behandles senere og informer personalet eller send bestillingsinformasjonen til en app.
  • Forhindre betalingen fra å bli behandlet hvis butikken er konfigurert for å sende beløp til godkjenning manuelt.
  • Kanseller bestillingen hvis det er satt opp en manuell oppfylling av bestillingen.

Hvis butikken din er satt opp for manuell innhenting avbetalinger kan du bruke Flow for å forhindre innhenting av bestillinger med høy risiko. Opprett en arbeidsflyt som sjekker bestillingens risikonivå og bare innhenter betaling dersom risikoen er lav eller middels. I arbeidsflyten kan du bruke Innhent betaling-handlingen for å innhente betalingen.

Hvis butikken automatisk sender beløp til godkjenning og manuelt oppfyller bestillinger, kan du bruke Flow til å kansellere bestillingen. Du kan ikke forhindre at beløpet sendes til godkjenning i dette tilfellet. Bruk handlingen Kanseller bestilling i arbeidsflyten for å kansellere bestillingen.

Du kan også kansellere bestillinger basert på andre kriterier, som e-postadressen eller IP-adressen til kunden.

For å spore bestillinger som Flow kansellerer, kan du legge til handlinger som gjør følgende:

  • Merk de kansellerte bestillingene.
  • Send en melding eller loggfør problemet til en app, for eksempel Google Sheet eller Trello.

Maleksempler:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis