Eksempler på arbeidsflyter

Malbiblioteket i Shopify Flow inneholder hundrevis av eksempler som viser hvordan du bruker Flow. Følgende er noen eksempelmaler for å hjelpe deg i gang.

Kjøpsopplevelse

Arbeidsflyter for kjøpsopplevelse kan legge til tagger i kundebestillinger for å gjøre det enklere å finne ut mer om opplevelsen deres ved å kjøpe fra butikken din.

Maleksempler:

Kunder

Kundearbeidsflyter kan hjelpe deg med å legge til tagger for kundene når kunden opprettes, når de oppretter en bestilling, eller når du kansellerer en bestilling. Du kan tagge kunder basert på karakteristikker, som postnummer, e-postadresse og bestillingshistorikk.

Maleksempler:

Innfrielse

Arbeidsflyter for oppfyllelse kan hjelpe deg med å administrere oppfylling av bestillinger basert på lokalisasjon eller bestillingsdetaljer. Du kan for eksempel bruke Flow til å midlertidig stanse oppfyllelse basert på bestillingens risikonivå, forberede utkast til fraktetiketter eller motta varsler om store bestillingsantall.

Maleksempler:

Lagerbeholdning og varer

Arbeidsflyter for lagerbeholdning og vareanskaffelse kan gjøre det enklere å administrere lagerbeholdningen, og kontrollere hvordan produkter vises for kunder. Du kan for eksempel bruke arbeidsflyter for samlinger til å opprette en samling med produkter med lav lagerbeholdning, standardisere produkttagger eller få varsler når en produktvariant er utsolgt.

Arbeidsflyter for lagerbeholdning og salgsarbeid bruker følgende betingelser og handlinger:

  • utløseren Lagerbeholdning endret, som sporer endringer i lagerantall
  • betingelsene Lagerantall for produktvariant og Tidligere lagerantall for produktvariant, som sikrer at arbeidsflyten bare kjører første gang betingelsene oppfylles

Når du oppretter denne typen arbeidsflyt, må betingelsen kontrollere både antallet før og etter lagerantallet endrer seg. For å bli varslet når lagerantallet for en variant er mindre enn 5, må du for eksempel sette Lagerantall for produktvariant til 5, og sette Tidligere lagerantall for produktvariant til mindre enn 5. Det er 7 t-skjorter i butikken, og Jose bestillinger 2 t-skjorter. Lagerantallet er nå 5, så en gjenbestillings-e-post sendes. Senere bestiller Karim 1 t-skjorte. Lagerantallet er nå 4, men ingen gjenbestillings-e-post sendes. Hvis du bare kontrollerer det gjeldende lagerantallet, sendes gjenbestillings-e-posten hver gang produktet bestilles inntil produktet er fylt opp på lager.

Maleksempler:

Lojalitet

Lojalitetsarbeidsflyter kan hjelpe deg med å spore rabattkoder og belønne kundene for deres støtte. Mange lojalitetsapper har Flow-tilkoblinger du kan bruke til å belønne kundene basert på forbruk og aktivitet i butikken. Du kan for eksempel gi en kunde lojalitetspoeng for å bestille et bestemt produkt, skrive en positiv omtale, eller legge til fødselsdagstagger til kundene.

Maleksempler:

Bestillinger

Arbeidsflyter for bestillinger kan hjelpe deg med å tagge en bestilling, varsle personalet når du mottar bestillinger som krever spesiell oppmerksomhet, eller sender opplysninger til en app. I arbeidsflyten kan du opprette betingelser basert på egenskapene til bestillingen eller kunden som har gjort bestillingen.

Maleksempler:

Hvis du oppfyller bestillingene automatisk, kan du også få Flow til å arkivere disse bestillingene.

Kampanjer

Arbeidsflyter for kampanjer kan gjøre det enklere å administrere bestillinger med rabatter. Du kan for eksempel bruke Flow til å identifisere bestillinger med uvanlig store rabatter.

Maleksempler:

Risiko

Arbeidsflyter for risiko gjør det enklere å administrere høyrisikobestillinger. Du kan for eksempel bruke Flow til å varsle deg når du mottar en høyrisikobestilling. Bruk utløseren Bestillingsrisiko analysert i arbeidsflyten for å kontrollere risikonivået til en bestilling. Denne utløseren bruker resultater fra Shopifys risikoanalyse. Risikoresultater fra tredjepartsapper brukes ikke.

Når du mottar en høyrisikobestilling, kan du velge å la Flow gjøre følgende oppgaver:

  • Merk bestillingen slik at den kan behandles senere og informer personalet eller send bestillingsinformasjonen til en app.
  • Forhindre betalingen fra å bli behandlet hvis butikken er konfigurert for å sende beløp til godkjenning manuelt.
  • Kanseller bestillingen hvis det er satt opp en manuell oppfylling av bestillingen.

Hvis butikken din er satt opp for manuell innhenting avbetalinger kan du bruke Flow for å forhindre innhenting av bestillinger med høy risiko. Opprett en arbeidsflyt som sjekker bestillingens risikonivå og bare innhenter betaling dersom risikoen er lav eller middels. I arbeidsflyten kan du bruke Innhent betaling-handlingen for å innhente betalingen.

Hvis butikken automatisk sender beløp til godkjenning og manuelt oppfyller bestillinger, kan du bruke Flow til å kansellere bestillingen. Du kan ikke forhindre at beløpet sendes til godkjenning i dette tilfellet. Bruk handlingen Kanseller bestilling i arbeidsflyten for å kansellere bestillingen.

Du kan også kansellere bestillinger basert på andre kriterier, som e-postadressen eller IP-adressen til kunden.

For å spore bestillinger som kanselleres av Flow kan du legge til handlinger i en arbeidsflyt, som kan gjøre følgende:

Maleksempler:

B2B

B2B-arbeidsflyter gjør det enklere å oppdatere konfigurasjon av bedriftslokalisasjoner, som kataloger og betalingsvilkår, automatisere interne og eksterne varslinger og administrere B2B-bestillinger.

Maleksempler:

Betalingspåminnelser

Arbeidsflyter for betalingspåminnelser gjør det enklere å automatisere kommunikasjonen med kunden når en planlagt betaling ikke er registrert eller har forfalt.

Maleksempler:

Flow

Flow-arbeidsflyter gjør det enklere å utnytte Flow best mulig, og kan varsle deg om problemer med eksisterende arbeidsflyter.

Maleksempler:

Collabs

Driv flere samarbeidspartnersalg med mindre innsats. Bruk Shopify Collabs-appen til å automatisere repetitive samarbeidsprogramoppgaver med ferdige Shopify Flow-maler.

Maleksempler:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis