Administrere arbeidsflyter i Shopify Flow

Arbeidsflyter kan dupliseres, importeres, slettes eller eksporteres for å dele dem med andre forhandlere eller lagre en sikkerhetskopi.

Dupliser en arbeidsflyt

Arbeidsflyter kan dupliseres inne i butikken for å opprette en sikkerhetskopi eller for å redigere en eksisterende arbeidsflyt.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på ... ved siden av arbeidsflyten du ønsker å duplisere.

 5. Klikk på Dupliser arbeidsflyt.

 6. Angi et nytt navn for kopien.

 7. Klikk på Dupliser arbeidsflyt.

Kopier en arbeidsflyt til en annen butikk

Hvis butikken har Shopify Plus-abonnementet kan du kopiere arbeidsflyter mellom butikker i organisasjonen. Du kan bare kopiere en arbeidsflyt hvis du har Shopify Flow-appens app- og kanaltillatelse.

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på ... ved siden av arbeidsflyten du ønsker å kopiere.

 5. Klikk på Kopier til en annen butikk. Et nytt vindu åpnes der du kan søke etter og velge butikker du vil kopiere til. Bare butikker du har Shopify Flow-apptillatelser for vises.

 6. Velg butikkene denne arbeidsflyten skal kopieres til.

 7. Klikk Kopier arbeidsflyt.

Eksportere en arbeidsflyt

Arbeidsflyter kan eksporteres for å deles med andre forhandlere eller for å opprette en sikkerhetskopi. Før du eksporterer en arbeidsflyt som skal deles med andre må du sikre at du fjerner identifiserende eller sensitiv informasjon, som e-postadresser eller annen kontaktinformasjon. Arbeidsflyten eksporteres som en .flow-fil gjennom nettleseren.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Velg arbeidsflytene som skal eksporteres.

 5. Klikk på Eksporter arbeidsflyter.

Importer en arbeidsflyt

Arbeidsflyter kan importeres fra andre forhandlere eller fra en sikkerhetskopi. Før du aktiverer en arbeidsflyt som ikke er opprettet av organisasjonen må du gå gjennom den for å sikre følgende:

 • E-post- og meldingsadresser er endret til riktige destinasjoner.
 • Meldingsteksten samsvarer med stil og tone for bedriften.
 • Handlinger som bruker meldingstjenester som ikke brukes av organisasjonen erstattes med handlinger som sender en e-post.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Import.

 5. Klikk på Legg til filer eller dra en .flow-fil fra skrivebordet til boksen Importer arbeidsflyt.

 6. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis arbeidsflyter for å gå gjennom arbeidsflyter før de importeres.

 7. Klikk på Import.

Slett en arbeidsflyt

Du kan slette arbeidsflyter du ikke lenger trenger. Slettede arbeidsflyter kan ikke gjenopprettes. Hvis du tror du kan trenge en kopi av en arbeidsflyt i fremtiden, må du eksportere en kopi før du sletter arbeidsflyten.

Bare inaktive arbeidsflyter kan slettes. Hvis du vil slette en aktiv arbeidsflyt må du først deaktivere den ved å klikke på arbeidsflyten og klikke på Deaktiver.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Velg arbeidsflytene som skal slettes.

 5. Klikk på Slett arbeidsflyter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis