Administrere arbeidsflyter i Shopify Flow

Arbeidsflyter kan dupliseres, importeres, slettes eller eksporteres for å dele dem med andre forhandlere eller lagre en sikkerhetskopi.

Dupliser en arbeidsflyt

Arbeidsflyter kan dupliseres inne i butikken for å opprette en sikkerhetskopi eller for å redigere en eksisterende arbeidsflyt.

Steg:

 1. Gå til Apper > Flow fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på arbeidsflyten du ønsker å duplisere.
 3. Klikk på Flere handlinger > Dupliser arbeidsflyt.
 4. Angi et nytt navn for kopien.
 5. Klikk på Dupliser.

Kopier en arbeidsflyt til en annen butikk

Hvis butikken har Shopify Plus-abonnementet kan du kopiere arbeidsflyter mellom butikker i organisasjonen. Du kan bare kopiere en arbeidsflyt hvis du har Shopify Flow-appens app- og kanaltillatelse.

 1. Gå til Apper > Flow fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på ... ved siden av arbeidsflyten du ønsker å kopiere.
 3. Klikk på Flere handlinger > Kopier til en annen butikk. Et nytt vindu åpnes der du kan søke etter og velge butikker du vil kopiere til. Bare butikker du har Shopify Flow-apptillatelser for vises.
 4. Velg butikkene denne arbeidsflyten skal kopieres til.
 5. Klikk Kopier arbeidsflyt.

Eksporter en arbeidsflyt

Arbeidsflyter kan eksporteres for å deles med andre forhandlere eller for å opprette en sikkerhetskopi. Før du eksporterer en arbeidsflyt som skal deles med andre må du sikre at du fjerner identifiserende eller sensitiv informasjon, som e-postadresser eller annen kontaktinformasjon. Arbeidsflyten eksporteres som en .flow-fil gjennom nettleseren.

Steg:

 1. Gå til Apper > Flow fra Shopify-administratoren.
 2. Velg arbeidsflytene som skal eksporteres.
 3. Klikk på Flere handlinger > Eksporter.

Importer en arbeidsflyt

Arbeidsflyter kan importeres fra andre forhandlere eller fra en sikkerhetskopi. Før du aktiverer en arbeidsflyt som ikke er opprettet av organisasjonen må du gå gjennom den for å sikre følgende:

 • E-post- og meldingsadresser er endret til riktige destinasjoner.
 • Meldingsteksten samsvarer med stil og tone for bedriften.
 • Handlinger som bruker meldingstjenester som ikke brukes av organisasjonen erstattes med handlinger som sender en e-post.

Steg:

 1. Gå til Apper > Flow fra Shopify-administratoren.
 2. Klikk på Import.
 3. Klikk på Legg til filer eller dra en .flow-fil fra skrivebordet til boksen Importer arbeidsflyt.
 4. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvis arbeidsflyter for å gå gjennom arbeidsflyter før de importeres.
 5. Klikk på Import.

Slett en arbeidsflyt

Du kan slette arbeidsflyter du ikke lenger trenger. Slettede arbeidsflyter kan ikke gjenopprettes. Hvis du tror du kan trenge en kopi av en arbeidsflyt i fremtiden, må du eksportere en kopi før du sletter arbeidsflyten.

Bare inaktive arbeidsflyter kan slettes. Hvis du vil slette en aktiv arbeidsflyt må du først deaktivere den ved å klikke på arbeidsflyten og klikke på Deaktiver.

Steg:

 1. Gå til Apper > Flow fra Shopify-administratoren.
 2. Velg arbeidsflytene som skal slettes.
 3. Klikk på Flere handlinger > Slett.

Administrere arbeidsflyter som inneholder en markedsføringsaktivitet

Hvis du oppretter en arbeidsflyt med Shopify Flow som inkluderer en handling for en markedsføringsaktivitet, vises den også i Shopify-administrator som en markedsføringsautomasjon, og kan redigeres fra siden Automasjoner eller i Flow-appen.

Arbeidsflyter som integreres med følgende tilkoblingsapper inkluderer en markedsføringsaktivitetshandling:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis