Zarządzanie procesami workflow w Shopify Flow

Procesy workflow można duplikować, importować, usuwać lub eksportować w celu udostępnienia innym sprzedawcom lub tworzenia kopii zapasowej.

Duplikuj workflow

Procesy workflow można duplikować w sklepie, aby utworzyć kopię zapasową lub edytować istniejący workflow.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij workflow, który chcesz zduplikować.

 5. Kliknij opcje: Więcej czynności > Duplikuj workflow.

 6. Wprowadź nową nazwę kopii.

 7. Kliknij Duplikuj.

Skopiuj workflow do innego sklepu

Jeśli Twój sklep korzysta z Shopify Plus, możesz kopiować procesy workflow między sklepami w swojej organizacji. Workflow można skopiować tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do aplikacji Shopify Flow i kanału.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij ... obok workflow, który chcesz skopiować.

 5. Kliknij opcje: Więcej czynności > Kopiuj do innego sklepu. Otwiera się nowe okno, w którym możesz wyszukiwać i wybierać sklepy, do których chcesz je skopiować. Wyświetlane są tylko sklepy, dla których masz uprawnienia do aplikacji Shopify Flow.

 6. Zaznacz sklepy, do których chcesz skopiować ten workflow.

 7. Kliknij opcję Kopiuj workflow.

Eksportuj workflow

Procesy workflow można eksportować w celu udostępnienia ich innym sprzedawcom lub utworzenia kopii zapasowej. Przed wyeksportowaniu workflow w celu udostępnienia innym upewnij się, że usunąłeś(-aś) wszelkie informacje identyfikujące lub wrażliwe, takie jak adresy e-mail lub inne dane kontaktowe. Workflow jest eksportowany jako .flow za pośrednictwem przeglądarki.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Wybierz procesy workflow do eksportu.

 5. Kliknij opcje: Więcej czynności > Eksportuj.

Importuj workflow

Procesy workflow można importować od innych sprzedawców lub z kopii zapasowej. Zanim włączysz workflow, który nie został utworzony przez Twoją organizację, sprawdź go, aby upewnić się, że:

 • Adresy e-mail i adresy dla wiadomości zostały zmienione na odpowiednie adresy docelowe.
 • Tekst wiadomości pasuje do stylu i tonu używanego w Twojej firmie.
 • Czynności korzystające z usług przesyłania wiadomości, które nie są używane przez Twoją firmę, są zastępowane czynnościami, które wysyłają wiadomości e-mail.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij Importuj.

 5. Kliknij opcję Dodaj pliki lub przeciągnij .flow z pulpitu do pola Importuj workflow.

 6. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wyświetl podgląd procesów workflow, aby przejrzeć procesy workflow przed ich zaimportowaniem.

 7. Kliknij Importuj.

Usuń workflow

Możesz usunąć procesy workflow, których już nie potrzebujesz. Usuniętych procesów workflow nie można odzyskać. Jeśli uważasz, że w przyszłości możesz potrzebować kopii workflow, wyeksportuj kopię przed usunięciem workflow.

Można usunąć tylko nieaktywne procesy workflow. Jeśli chcesz usunąć aktywny workflow, najpierw go dezaktywuj, klikając workflow, a następnie kliknij Wyłącz.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Wybierz workflow do usunięcia.

 5. Kliknij opcje: Więcej czynności > Usuń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo