Konektory w Shopify Flow

Konektory umożliwiają używanie określonych aplikacji do tworzenia wyzwalaczy na podstawie informacji z aplikacji lub tworzenia czynności wykorzystujących aplikację. Gdy używasz wyzwalacza, aplikacja wysyła dane do platformy Flow. Gdy używasz czynności, Flow wysyła informacje do aplikacji.

Tworzenie workflow za pomocą konektorów

Za pomocą konektorów można tworzyć procesy workflow z wyzwalaczami i czynnościami z aplikacji. Aby korzystać z aplikacji w workflow, musisz mieć zainstalowaną aplikację z wbudowanym konektorem.

Kroki:

 1. Zainstaluj i skonfiguruj aplikację, która ma wbudowane złącze.
 2. Skonfiguruj aplikację. W zależności od aplikacji może to obejmować utworzenie konta, subskrypcję płatnej usługi lub dodanie informacji o Twoim sklepie.
 3. Utwórz nowy workflow.
 4. Wyzwalacze używające konektorów są uruchamiane przez powiadomienie z aplikacji, natomiast Czynności, w których wykorzystywane są konektory, są podejmowane przez aplikacje w związku z powiadomieniem z platformy Flow.
  1. Utwórz wyzwalacz lub czynność na platformie Flow.
  2. Z listy Zainstalowane wybierz usługę, z której chcesz skorzystać.
  3. Jeśli tworzysz wyzwalacz, wybierz zdarzenie, które uruchomi workflow. Jeśli tworzysz czynność, wybierz czynność, którą aplikacja ma wykonać.

Za pomocą konektorów nie można ustawiać Warunków.

Ograniczenia i znane problemy

 • Jeśli Twój workflow używa aplikacji konektora i chcesz go uruchomić w sklepie, taka aplikacja musi być zainstalowana w tym sklepie.
 • Jeśli potrzebujesz zmienić ustawienia uwierzytelniania dla konektorów z aplikacji Asana, Google Sheets, Slack lub Trello, Twój sklep musi mieć zainstalowaną kopię aplikacji Flow. Aby zmienić te ustawienia konektora, musisz zalogować się do sklepu i użyć aplikacji Flow.
 • Jeśli odinstalujesz aplikację Flow ze sklepu, procesy workflow zostaną dezaktywowane dla tego sklepu.

Aplikacje współpracujące z Flow

AgeChecked

Logo AgeChecked

Sprawdzaj wiek klientów i korzystaj ze zgodnego z przepisami rozwiązania w zakresie sprzedaży produktów z ograniczeniami wiekowymi dzięki konektorowi AgeChecked.

Wyzwalacze dla konektora AgeChecked
Wyzwalacz Opis
Klient nie przeszedł kontroli AgeChecked Uruchamia się, gdy klient nie przejdzie pomyślnie weryfikacji wieku.
Klient przeszedł kontrolę AgeChecked Uruchamia się w przypadku pomyślnej weryfikacji wieku klienta.
Czynności dotyczące konektora AgeChecked
Czynność Opis
Weryfikacja AgeChecked Wykonaj weryfikację AgeChecked dla zamówienia i klienta. Zapewnij, by w ramach tej czynności przekazano identyfikator zamówienia.

Algolia Search and Discovery

Logo Algolia

Stwórz środowisko wyszukiwania i odkrywania produktów, które wielokrotnie zwiększy wskaźnik konwersji w Twoim sklepie, za pomocą konektora Algolia Search and Discovery.

Wyzwalacze dla konektora Algolia Search and Discovery
Wyzwalacz Opis
Najpopularniejsze wyszukiwania Uruchamia się codziennie i pobiera najpopularniejsze wyszukiwania przeprowadzone w Twoim sklepie oraz ich najpopularniejsze wyniki.
Wyszukiwania bez wyników Uruchamia się każdego dnia i pobiera wyszukiwania, które nie zwracają żadnych wyników w sklepie.
Wstrzymane indeksowanie Uruchamia się po wstrzymaniu indeksowania wyszukiwania w wyszukiwarce Algolia.

Alpaca: Pickup and Delivery

Logo Alpaca: Pickup and Delivery

Oferuj lokalną dostawę swoim klientom z konfigurowalnymi stawkami za dostawę za pomocą konektora Alpaca: Pickup and Delivery.

Wyzwalacze dla konektora: Alpaca: Pickup and Delivery
Wyzwalacz Opis
Rezerwacja zmieniona Uruchamia się w przypadku zmiany zaplanowanej daty lub godziny dla zamówienia.
Utworzono zamówienie Uruchamia się po utworzeniu zamówienia.

Appify

Logo Appify

Czynności dotyczące konektora Appify
Czynność Opis
Wyślij powiadomienie push Wysyła powiadomienie push do klienta.

Automatyzacja Arigato

Logo Arigato Automation

Twórz procesy workflow automatyzujące rutynowe zadania za pomocą konektora Arigato Automation.

Wyzwalacze dla konektora Arigato Automation
Wyzwalacz Opis
Przychodzące zdarzenie wyzwalacza Uruchamia się, gdy Arigato wysyła wyzwalacz do Flow.

Asana

Logo Asana

Organizuj zadania zespołu i informacje związane z Twoim sklepem w aplikacji Asana.

Czynności dotyczące konektora Asana
Czynność Opis
Utwórz zadanie Asana Tworzenie nowego zadania w projekcie Asana.

Back in Stock: Customer Alerts

Logo Back In Stock

Powiadamiaj swoich klientów o dostępności produktu za pomocą konektora Back in Stock: Customer Alerts.

Wyzwalacze dla konektora Back in Stock: Customer Alerts
Wyzwalacz Opis
Zmieniono zapotrzebowanie na wariant produktu Uruchamia się w przypadku zmiany poziomu zapotrzebowania na wariant produktu.

Powiadomienia o ponownej dostępności produktu

Logo Back in Stock Product Alerts

Otrzymuj powiadomienia o ponownej dostępności produktów, wyczerpaniu zapasów, zamówieniach w przedsprzedaży i zwrocie do magazynu za pomocą konektora Back in Stock Product Alerts.

Wyzwalacze dla konektora Back in Stock Product Alerts
Wyzwalacz Opis
Back in Stock Uruchamia się, gdy produkt jest ponownie dostępny w magazynie.
Subskrypcja powiadomień o ponownej dostępności produktu Uruchamia się po utworzeniu subskrypcji powiadomień o ponownej dostępności produktu.
Subskrybowano powiadomienia o ponownej dostępności produktu Uruchamia się, gdy klient subskrybuje powiadomienia o ponownej dostępności produktu w magazynie.

Wysyłka na zamówienie

Logo Bespoke Shipping

Przejmij pełną kontrolę nad stawkami wysyłki dzięki konektorowi Bespoke Shipping.

Czynności dotyczące konektora Bespoke Shipping
Czynność Opis
Policz zamówienia Prowadzenie codziennej ewidencji zamówień.
Ustaw atrybuty koszyka Ustawianie atrybutów koszyka.

Lepsza cena

Logo Better Price

Zapewnij klientom możliwość poproszenia o lepszą cenę za pomocą konektora Better Price.

Wyzwalacze dla konektora Better Price
Wyzwalacz Opis
Zażądano lepszej ceny Uruchamia się, gdy klient zażąda lepszej ceny za produkt.

Bulk Discounts

Logo Bulk Discounts

Wygeneruj tysiące rabatów dla swoich partnerów, w tym partnerów afiliacyjnych, za pomocą konektora Bulk Discounts.

Wyzwalacze dla konektora Bulk Discounts
Wyzwalacz Opis
Utworzono kody rabatowe Uruchamia się po utworzeniu partii po 100 kodów rabatowych.

Callback

Logo Callback

Kontaktuj się szybciej z potencjalnymi klientami dzięki konektorowi Callback.

Wyzwalacze dla konektora Callback
Wyzwalacz Opis
Zażądano oddzwonienia Uruchamia się w przypadku zażądania nowego oddzwonienia.

Promocje i sprzedaż droższych produktów podczas realizacji zakupu

Logo Checkout Promotions and Upsells

Zwiększ swoje przychody, oferując pozakupowe gratisy i opcję nabycia droższych produktów jednym kliknięciem za pomocą konektora Checkout Promotions & Upsells.

Wyzwalacze dla konektora Checkout Promotions & Upsells
Wyzwalacz Opis
Wykorzystano promocję Uruchamia się, gdy promocja zostanie pomyślnie wykorzystana i płatność, jeśli obowiązuje, zostanie potwierdzona.
Promocja wykorzystana niepomyślnie Uruchamia się, gdy klient nie dokona płatności za promocję i produkt promocyjny zostanie usunięty z zamówienia.

Collabs

Logo Checkout Promotions and Upsells

Zwiększ sprzedaż przez partnerów afiliacyjnych przy mniejszym wysiłku. Skorzystaj z darmowej aplikacji Shopify Collabs, aby zautomatyzować powtarzalne zadania programu afiliacyjnego dzięki gotowym szablonom Shopify Flow.

Wyzwalacze dla konektora Shopify Collabs
Wyzwalacz Opis
Zatwierdzono twórcę Rozpoczyna się, gdy twórca został zatwierdzony i dołącza do Twojej społeczności.
Twórca przesłał zgłoszenie Rozpoczyna się, gdy twórca zgłasza chęć dołączenia do Twojej społeczności.
Prezent odebrany Rozpoczyna się, gdy twórca zgłasza się po zaoferowany mu prezent.
Przypisane zamówienie Rozpoczyna się, gdy zamówienie zostało przypisane do twórcy.
Przypisany poziom Rozpoczyna się, gdy twórca został przypisany do nowego poziomu.
Czynności dla konektora Shopify Collabs
Czynność Opis
Zatwierdź kandydata Zatwierdza wniosek kandydata i zmienia jego status z kandydata na aktywnego współpracownika.
Wyślij e-mail Wyślij niestandardową wiadomość e-mail bezpośrednio do wybranego twórcy.
Przypisz poziom Przypisz twórcę do określonego poziomu prowizji.
Utwórz prezent Utwórz prezent dla twórcy.

Conjured Memberships

Logo Conjured Membership

Utwórz klasę klienta VIP z płatnym programem członkowskim za pomocą konektora Conjured Membership.

Wyzwalacze dla konektora Conjured Membership
Wyzwalacz Opis
Anulowano członkostwo Uruchamia się po anulowaniu członkostwa.
Płatność za członkostwo nie powiodła się Uruchamia się, gdy płatność za członkostwo nie powiedzie się.
Płatność za członkostwo powiodła się Uruchamia się, gdy płatność za członkostwo powiedzie się.
Reaktywowano członkostwo Uruchamia się po reaktywacji członkostwa.
Rozpoczęto członkostwo Uruchamia się po rozpoczęciu członkostwa.

Conjured Referrals

Logo Conjured Referrals

Zwiększ sprzedaż dzięki konfigurowalnemu programowi poleceń, korzystając z konektora Conjured Referrals.

Wyzwalacze dla konektora Conjured Referrals
Wyzwalacz Opis
Udostępnione przez polecającego Uruchamia się, gdy polecający udostępni link z poleceniem.
Rejestracja polecającego Uruchamia się, gdy polecający wprowadzi swoje nazwisko i adres e-mail w programie poleceń.
Rejestracja znajomego Uruchamia się, gdy znajomy wprowadzi swoje nazwisko i adres e-mail, aby wykorzystać kod rabatowy w programie poleceń.
Udane polecenie Uruchamia się, gdy znajomy złoży zamówienie, wykorzystując przy tym rabat, i zamówienie to nie zostanie anulowane lub zwrócone przed wysłaniem e-maila z informacją o nagrodzie dla polecającego.

Kursy

Logo Courses

Zmień swój sklep w platformę kursów online dzięki konektorowi Courses.

Wyzwalacze dla konektora Courses
Wyzwalacz Opis
Ukończenie kursu Uruchamia się w momencie ukończenia kursu przez klienta.

Covet.pics – Kanał Instagram

Logo Covet.pics

Zautomatyzuj Instagram, aby utworzyć stronę Aktualności na Instagramie lub przesłać własne zdjęcia, używając konektora Covet.pics - Instagram Feed.

Wyzwalacze dla konektora Covet.pics - Instagram Feed
Wyzwalacz Opis
Żądanie zdjęcia Uruchamia się, gdy Covet.pics utworzy żądanie zdjęcia.

Konektor dla Google Analytics

Logo Connector for Google Analytics

Korzystaj w swoim sklepie z zaawansowanego śledzenia Google Analytics dzięki konektorowi Connector for Google Analytics.

Czynności dotyczące konektora Connector for Google Analytics
Czynność Opis
Zdarzenie klienta Google Analytics Wysyła niestandardowe zdarzenie do Google Analytics i łączy je z zachowaniem klienta. Przykładem może być informacja o kampanii, w wyniku której klient trafił na strony sklepu, oraz o przeglądanych przez niego produktach.
Zdarzenie zamówienia Google Analytics Wysyła niestandardowe zdarzenie do Google Analytics i łączy je z klientem, który złożył zamówienie. Przykładem może być informacja o tym, w ramach której kampanii klient trafił na strony sklepu i co przeglądał.

CRM PLUS on LINE

Logo CRM PLUS on LINE

Wdrażaj opcje CRM i funkcje logowania do mediów społecznościowych, korzystając z oficjalnych kont LINE za pomocą aplikacji CRM PLUS on LINE.

Wyzwalacze dla konektora CRM PLUS on LINE
Wyzwalacz Opis
Dodano integrację logowania do mediów społecznościowych dla klientów Uruchamia workflow, gdy klient korzysta z formularza integracji z logowaniem do mediów społecznościowych na stronie rejestracji nowego członka lub Mojej stronie.
Czynności dla konektora aplikacji CRM PLUS on LINE
Czynność Opis
Wyślij wiadomość w serwisie LINE Wysyła wiadomość do klienta w serwisie LINE. Aby wysłać wiadomość klientowi, musisz go wcześniej dodać jako znajomego w serwisie LINE.
Wyślij SMS w serwisie LINE Wysyła SMS do klienta w serwisie LINE. Aby można było wysłać wiadomość, musisz dodać docelowego klienta jako znajomego w serwisie LINE.
Wyślij powiadomienie o realizacji wysyłki w usłudze LINE Wysyła powiadomienie do klienta w serwisie LINE z informacją o zakończeniu wysyłki towarów. Numer telefonu klienta musi być zarejestrowany.
Wyślij wiadomość z powiadomieniem o zakończeniu zakupu w serwisie LINE Wysyła powiadomienie do klienta w serwisie LINE o zakończeniu zakupu produktu. Numer telefonu klienta musi być zarejestrowany.

Customer Tagger

Logo Customer Tagger

Używaj wielowarunkowych procesów workflow, aby stosować tagi w rekordach klientów i je usuwać na podstawie zachowań klientów, korzystając z konektora Customer Tagger.

Wyzwalacze dla konektora Customer Tagger
Wyzwalacz Opis
Przetworzono zamówienie Uruchamia się po przetworzeniu zamówienia i potencjalnym oznaczeniu klienta przez Customer Tagger

Dotdigital Engagement Cloud

Logo Dotdigital Engagement Cloud

Zautomatyzuj i personalizuj e-mail marketing, SMS-y, media społecznościowe i czat za pomocą konektora Dotdigital Engagement Cloud.

Czynności dotyczące konektora Dotdigital Engagement Cloud
Czynność Opis
Utwórz lub zaktualizuj kontakt Tworzy kontakt w Engagement Cloud lub aktualizuje kontakt, jeśli on już istnieje.
Dodaj do programu marketingowego Dodaje klienta do obejmującego wszystkie kanały programu marketingowego w Engagement Cloud.
Wyślij e-mail transakcyjny Wysyła e-mail transakcyjny za pomocą istniejącej kampanii Engagement Cloud.

Edit Order by Cleverific

Logo Edit Order by Cleverific

Korzystaj z zaawansowanej edycji zamówień, automatyzacji zamówień i zarządzania zamówieniami za pomocą konektora Edit Order by Cleverific.

Czynności dotyczące konektora Edit Order by Cleverific
Czynność Opis
Rozwiń pakiety Rozbija pakiety produktów na produkty składowe, aby ułatwić realizację. Ta czynność jest dostępna tylko w wersji wcześniejszego dostępu. Skonfiguruj pakiety produktów w funkcji edycji zamówienia.
Edytuj i dodaj pozycje Edytuje zamówienie, dodając jedną lub więcej pozycji.

Emarsys Marketing Platform

Logo Emarsys Marketing Platform

Zapewnij autentyczne, spersonalizowane doświadczenia obejmujące wszystkie kanały, aby stworzyć trwałe, oparte na zaufaniu i lojalności relacje z klientami, korzystając z konektora Emarsys Marketing Platform.

Czynności dotyczące konektora Emarsys Marketing Platform
Czynność Opis
Niepochlebne opinie po zakupie Wyzwala zdarzenie w Emarsys, gdy utworzona zostanie negatywna recenzja produktu.
Dobre opinie po zakupie Wyzwala zdarzenie w Emarsys, gdy utworzona zostanie pozytywna recenzja produktu.
Ustaw dane kontaktowe Ustawia pole klienta na podaną wartość z bazy danych kontaktowych Emarsys.
Wyzwól zdarzenie zewnętrzne (ogólne) Wyzwala każde zdarzenie zewnętrzne w Emarsys.
Ponowna dostępność produktów z listy życzeń Wyzwala zdarzenie w Emarsys, aby powiadomić klientów o ponownej dostępności produktów z ich listy życzeń.
Obniżka ceny produktów z listy życzeń Wyzwala zdarzenie w Emarsys, aby powiadomić klientów o tym, że produkty z ich listy życzeń są dostępne do sprzedaży.
Przypomnienie o liście życzeń Wyzwala zdarzenie w Emarsys, aby przypomnieć klientom, że na ich liście życzeń znajdują się produkty.

Ankiety po zakupie Enquire

Logo Enquire Post-Purchase Surveys

Oferuj ankiety pozakupowe i twórz własne zbiory danych zawierające szczegółowe informacje o klientach za pomocą konektora Enquire Post-Purchase Surveys.

Wyzwalacze dla konektora Enquire Post-Purchase Surveys
Wyzwalacz Opis
Utworzono odpowiedź na ankietę (starsza wersja) Uruchamia się w momencie przesłania nowej odpowiedzi na ankietę.
Nowa odpowiedź na ankietę Uruchamia się, gdy klient odpowie na ankietę w sklepie.

Evey Events & Tickets

Logo Evey Events & Tickets

Sprzedawaj bilety na swoje wydarzenia z udziałem osobistym lub internetowe za pomocą konektora Evey Events & Tickets.

Wyzwalacze dla konektora Evey Events & Tickets
Wyzwalacz Opis
Utworzono lub zaktualizowano uczestnika Uruchamia się po utworzeniu, aktualizacji lub anulowaniu uczestnika.
Utworzono lub zaktualizowano uczestnika za pomocą zamówienia Uruchamia się po utworzeniu, aktualizacji lub anulowaniu uczestnika za pomocą zamówienia Shopify.

Flits: Strona konta klienta

Logo Flits: Customer Account Page

Zbierz wszystkie dane klienta, takie jak profil, historia zamówień, ostatnio oglądane produkty i adresy dostawy w jednym miejscu dzięki konektorowi Flits: Customer Account Page.

Czynności dotyczące konektora Flits: Customer Account Page
Czynność Opis
Korekta kredytów po realizacji zamówienia Koryguje saldo kredytów Flits po realizacji zamówienia.

Kreator formularzy z ładowaniem plików

Logo Form Builder with File Upload

Zwiększ swoje przychody dzięki responsywnym formularzom działającym na wszystkich urządzeniach, także mobilnych za pomocą konektora Form Builder with File Upload.

Wyzwalacze dla konektora Form Builder with File Upload
Wyzwalacz Opis
Kreator formularzy Uruchamia się po przesłaniu formularza.

Fulfill Sync

Logo Fulfill Sync

Zautomatyzuj śledzenie realizacji zamówień z plików wysyłkowych pochodzących od sprzedawców, dostawców, firm dropshippingowych, firm spedycyjnych lub magazynów za pomocą konektora Fulfill Sync.

Wyzwalacze dla konektora Fulfill Sync
Wyzwalacz Opis
Utworzono zamówienie Uruchamia się po utworzeniu zamówienia.

Gift Cards & Loyalty Program

Logo Gift Cards and Loyalty Program

Uruchom program lojalnościowy z poleceniami, kredytem sklepowym i nagrodami za pomocą konektora Gift Cards & Loyalty Program.

Czynności dotyczące konektora Gift Cards & Loyalty Program
Czynność Opis
Wydaj kartę prezentową Wydanie karty prezentowej klientom przy użyciu niestandardowych parametrów poczty e-mail.

Arkusze Google dla Shopify Flow

Logo Google Sheets for Shopify Flow

Twórz i udostępniaj arkusze kalkulacyjne za pomocą konektora Google Sheets for Shopify Flow.

Czynności dotyczące konektora Google Sheets for Shopify Flow
Czynność Opis
Dodaj wiersz do arkusza kalkulacyjnego Dołączenie wiersza na dole arkusza kalkulacyjnego Google Sheets.

Gorgias ‑ Live Chat & Helpdesk

Logo Gorgias ‑ Live Chat & Helpdesk

Zarządzaj całą pomocą techniczną i obsługą klienta w jednym miejscu za pomocą konektora Gorgias - Live Chat & Helpdesk.

Czynności dotyczące konektora Gorgias ‑ Live Chat & Helpdesk
Czynność Opis
Utwórz zgłoszenie Tworzenie zgłoszenia zawierającego jedną uwagę wewnętrzną w Gorgias.

Growave - Loyalty, Wishlist +3

Logo Growave - Loyalty, Wishlist +3

Utwórz program lojalnościowy, oferuj nagrody i zbieraj polecenia oraz recenzje produktów za pomocą konektora Growave - Loyalty, Wishlist +3.

Wyzwalacze dla konektora Growave - Loyalty, Wishlist +3
Wyzwalacz Opis
Produkty, które lubi klient, są ponownie dostępne w magazynie Uruchamia się, gdy wariant produktu, którym jest zainteresowany klient, jest ponownie dostępny w magazynie.
Czekają ulubione pozycje klienta Szereg wyzwalaczy dotyczących pozycji zapisanych na liście życzeń.
Preferowane przez klienta produkty są dostępne Uruchamia się, gdy warianty produktu, którymi klient jest zainteresowany, są dostępne w Twoim sklepie.
Produkty z listy życzeń klienta zostaną wkrótce wyprzedane Uruchamia się, gdy warianty produktu, którymi klient jest zainteresowany, zostaną wkrótce wyprzedane.
Listy życzeń klienta są objęte wyprzedażą Uruchamia się, gdy warianty produktu, którymi klient jest zainteresowany, są na wyprzedaży.
Poproś o recenzję ostatnio zakupionej pozycji Szereg wyzwalaczy dotyczących recenzji zakupionej pozycji.
Ktoś zadał pytanie Uruchamia się, gdy klient zada pytanie o produkt.
Ktoś zostawił recenzję Uruchamia się po pozostawieniu recenzji w Twoim sklepie.

Huckleberry Subscriptions

Logo Huckleberry Subscriptions

Obsługuj różne opcje rabatu i sprzedaży subskrypcji za pomocą Huckleberry Subscriptions.

Wyzwalacze konektora Huckleberry Subscriptions
Wyzwalacz Opis
W momencie pierwszego zakupu Uruchamia się, gdy klient dokonuje pierwszego zakupu za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
W momencie drugich i kolejnych zakupów Uruchamia się, gdy klient dokonuje zakupów po pierwszym zamówieniu za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Podczas zmiany adresu dostawy Uruchamia się, gdy zmieni się adres dostawy dla produktów zakupionych za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Po zmianie daty dostawy Rozpoczyna się w momencie zmiany terminu dostawy dla produktów zakupionych za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Podczas pomijania Rozpoczyna się w momencie pominięcia kolejnej płatności dla produktów zakupionych za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Podczas anulowania pominięcia Zaczyna się, gdy pominięta płatność za produkty zakupione za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions zostaje anulowana.
Podczas zmiany planu Uruchamia się przy zmianie planu dla produktów zakupionych za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Po wstrzymaniu Uruchamia się w momencie zawieszenia płatności za produkty zakupione za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Podczas usuwania produktu Uruchamia się w momencie usunięcia produktu zakupionego za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Podczas zmiany produktów Uruchamia się, gdy produkt zakupiony za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions zostanie zmieniony na inny.
Podczas dodawania produktu Uruchamia się po dodaniu produktu do subskrypcji utworzonej przez aplikację Huckleberry Subscriptions.
Przy zakupie dodatkowych produktów Uruchamia się, gdy dodatkowe produkty są kupowane za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
Podczas zmiany metody płatności Uruchamia się przy zmianie metody płatności za subskrypcję utworzoną przez aplikację Huckleberry Subscriptions.
Gdy zmienia się ilość Uruchamia się przy zmianie ilości produktów zakupionych za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
W momencie wystąpienia błędu w płatności Uruchamia się, gdy płatność za zakup dokonany za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions nie powiedzie się.
W momencie powiadomienia na n dni przed datą rozliczenia Uruchamia się w określonym czasie przed datą następnej płatności za produkty zakupione za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.
W momencie anulowania Uruchamia się w momencie anulowania subskrypcji utworzonej za pomocą aplikacji Huckleberry Subscriptions.

Kaleyra

Logo Kaleyra

Wykorzystaj potencjał komunikacji SMS-owej dzięki konektorowi Kaleyra.

Czynności dotyczące konektora Kaleyra
Czynność Opis
Wyślij SMS o utworzeniu zamówienia Wysyłanie SMS-a po utworzeniu zamówienia.

Klaviyo – E-mail marketing

Logo Klaviyo

Wysyłaj spersonalizowane e-maile, wiadomości SMS i formularze rejestracji za pomocą konektora Klaviyo - Email Marketing.

Czynności dotyczące konektora Klaviyo - Email Marketing
Czynność Opis
Śledź zdarzenie Przesłanie zdarzenia do Klaviyo.
Utwórz kampanię Wysłanie kampanii za pomocą listy i szablonu z konta Klaviyo.

Logo Klevu - Advanced Search

Utwórz automatycznie uczące się środowisko odkrywania za pomocą aplikacji Klevu – Advanced Search.

Wyzwalacze dla konektora Klevu - Advanced Search
Wyzwalacz Opis
Najpopularniejsze wyszukiwania Uruchamia się codziennie i pobiera najpopularniejsze wyszukiwania oraz najpopularniejsze wyszukiwania z zerowymi wynikami przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch dni.
Czynności dotyczące konektora Klevu – Advanced Search
Czynność Opis
Promuj/degraduj produkt w wynikach wyszukiwania Promowanie lub degradowanie produktu w wynikach wyszukiwania Klevu przy zastosowaniu wskaźnika promowania. Tej czynności można używać tylko w procesie workflow uruchamianym przez wyzwalacz Zmieniono ilość zapasów.

Kmetric – analizy w czasie rzeczywistym

Logo Kmetric

Zidentyfikuj najbardziej wartościowe kanały, zachowania klientów i informacje o produktach za pomocą konektora Kmetric - Real-time Analytics.

Czynności dotyczące konektora Kmetric - Real-time Analytics
Czynność Opis
Rejestruj pogodę Zapis dziennika zmian pogody.

Launchpad

Logo Launchpad

Planuj, koordynuj i realizuj wydarzenia, takie jak wyprzedaże, wprowadzanie limitowanych serii produktów i uzupełnianie zapasów, za pomocą konektora Launchpad.

Wyzwalacze dla konektora Launchpad
Wyzwalacz Opis
Wydarzenie rozpoczęło się Uruchamia się po rozpoczęciu wydarzenia Launchpad.
Wydarzenie zakończyło się Uruchamia się po zakończeniu zdarzenia Launchpad.

LimeSpot Personalizer

Logo LimeSpot Personalizer

Korzystaj z funkcji rekomendacji produktów, sprzedaży droższych i dodatkowych produktów, sprzedaży wiązanej i personalizacji treści za pomocą konektora LimeSpot Personalizer.

Czynności dotyczące konektora LimeSpot Personalizer
Czynność Opis
Niestandardowe zdarzenie LimeSpot Wyzwala niestandardowe zdarzenie obsługiwane przez segmentację grup odbiorców.

Loox – recenzje zdjęć

Logo Loox

Zbieraj oryginalne recenzje produktów, wykorzystując inteligentne i konfigurowalne wiadomości e-mail z prośbami o recenzję dzięki konektorowi Loox - Photo Reviews.

Wyzwalacze dla konektora Loox - Photo Reviews
Wyzwalacz Opis
Nowa recenzja Uruchamia się po otrzymaniu nowej recenzji.

Loyalty, Rewards and Referrals

Logo Loyalty, Rewards and Referrals

Zarządzaj programem lojalnościowym i programem poleceń za pomocą konektora Loyalty, Rewards and Referrals.

Wyzwalacze dla konektora Loyalty, Rewards and Referrals
Wyzwalacz Opis
Klient przeniesiony do segmentu „Odzyskany” Uruchamia się, gdy klient przejdzie do segmentu lojalności „Odzyskany”.
Klient ma ilość punktów wystarczającą do otrzymania nagrody Uruchamia się, gdy klient otrzyma wystarczającą ilość punktów, aby wykorzystać nagrodę lojalnościową.
Klient przeniesiony poziom niżej Uruchamia się, gdy klient przejdzie do poziomu lojalnościowego niższego niż jego aktualny poziom.
Dzisiaj są urodziny klienta Uruchamia się o godzinie 9:00 w dniu urodzin klienta.
Klient przeniesiony poziom wyżej Uruchamia się, gdy klient przejdzie do poziomu lojalnościowego wyższego niż jego aktualny poziom.
Klient przeniesiony do segmentu „Obarczony ryzykiem” Uruchamia się, gdy klient znajdzie się w segmencie lojalności „Obarczony ryzykiem”.
Urodziny klienta są za 7 dni Uruchamia się o godzinie 9:00, 7 dni przed urodzinami klienta.
Czynności dotyczące konektora Loyalty, Rewards and Referrals
Czynność Opis
Dodaj punkty Dodanie zatwierdzonych punktów do klienta.
Zmień poziom Przeniesienie klienta na nowy poziom lojalnościowy.

Marsello

Logo Marsello

Zapewnij bezproblemową obsługę marketingu wielokanałowego za pomocą konektora Marsello.

Czynności dotyczące konektora Marsello
Czynność Opis
Dodaj punkty Dodanie zatwierdzonych punktów do klienta.

Mechanic

Logo Mechanic

Użyj automatyzacji, aby przyspieszyć workflow za pomocą konektora Mechanic.

Wyzwalacze dla konektora Mechanic
Wyzwalacz Opis
Dane klienta wysłane przez Mechanic Uruchamia się, gdy w ramach czynności Mechanic Flow wysłany zostanie ID klienta.
Dane ogólne wysłane przez Mechanic Uruchamia się, gdy w ramach czynności Mechanic Flow wysłane zostaną dane bez uwzględnienia określonego ID zasobu.
Dane zamówienia wysłane przez Mechanic Uruchamia się, gdy w ramach czynności Mechanic Flow wysłany zostanie ID zamówienia.
Dane produktu wysłane przez Mechanic Uruchamia się, gdy w ramach czynności Mechanic Flow wysłany zostanie ID produktu.
Czynności dotyczące konektora
Czynność Opis
Wyślij zdarzenie do Mechanic Tworzenie zdarzenia Mechanic ze zdefiniowanym przez użytkownika tematem i danymi do przetworzenia w ramach zadania Mechanic.

MESA

Logo Mesa

Połącz swoje aplikacje i włącz automatyzację workflow za pomocą konektora MESA.

Czynności dotyczące konektora MESA
Czynność Opis
Wyślij do MESA Uruchamia workflow MESA z etapu w workflow Shopify Flow.

Nosto

Logo Nosto

Twórz spójne i spersonalizowane doświadczenia zakupowe w oparciu o zachowania klientów dzięki konektorowi Nosto.

Czynności dotyczące konektora Nosto
Czynność Opis
Dodaj klientów do segmentów Nosto Dodanie klienta do segmentu Nosto.

Okendo: Product Reviews & UGC

Logo Okendo

Rejestruj i prezentuj społeczne dowody słuszności o dużej sile oddziaływania, takie jak oceny i recenzje produktów, zdjęcia i filmy klientów oraz tablice informacyjne Q&A, używając konektora Okendo: Product Reviews & UGC.

Wyzwalacze dla konektora Okendo: Product Reviews & UGC
Wyzwalacz Opis
Utworzono recenzję Okendo Uruchamia się po utworzeniu recenzji Okendo.

Omnisend Email Marketing & SMS

Logo Omnisend

Zmieniaj odwiedzających sklep w klientów za pomocą gotowych automatyzacji obejmujących wszystkie kanały, używając konektora Omnisend Email Marketing & SMS.

Czynności dotyczące konektora Omnisend Email Marketing & SMS
Czynność Opis
Śledź zdarzenie Przeniesienie zdarzenia na konto Omnisend.
Utwórz lub zaktualizuj klienta Utworzenie nowego klienta lub aktualizacja istniejącego klienta na koncie Omnisend.

OpenAI

Logo OpenAI

Wygeneruj tekst na podstawie dynamicznych monitów do wykorzystania w Twoim sklepie. Ta czynność wywołuje Create Completion API OpenAI. Aby użyć konektora OpenAI, musisz utworzyć konto w OpenAI i uzyskać klucz API. Aby uzyskać wskazówki dotyczące pisania monitów, zapoznaj się z dokumentami OpenAI.

Czynności dla konektora OpenAI
Czynność Opis
Wygeneruj tekst Generuje tekst na podstawie podanego monitu i parametrów.

Ordersify: Automation Tags

Logo Ordersify: Automation Tags

Oznaczaj automatycznie zamówienia, klientów i produkty za pomocą konektora Ordersify: Automation Tags.

Czynności dotyczące konektora Ordersify: Automation Tags
Czynność Opis
Oznacz tagiem klientów Oznaczenie tagiem klientów za pomocą zdefiniowanych reguł z Ordersify.
Oznacz zamówienia Oznacza zamówienia ze zdefiniowanymi regułami z Orderify.
Oznacz produkty Oznaczenie tagiem produktów za pomocą zdefiniowanych reguł z Ordersify.

Order Merger

Logo Order Merger

Połącz zamówienia i wyślij je razem za pomocą konektora Order Merger.

Wyzwalacze dla konektora Order Merger
Wyzwalacz Opis
Połączono zamówienia Uruchamia się po połączeniu zamówień za pomocą konektora Order Merger.

Order Tagger

Logo Order Tagger

Twórz procesy workflow, aby dodawać tagi na podstawie pozycji, daty dostawy, kodu pocztowego, atrybutów zamówienia, poziomów zapasów i istniejących tagów za pomocą konektora Order Tagger.

Wyzwalacze dla konektora Order Tagger
Wyzwalacz Opis
Przetworzono zamówienie Uruchamia się, gdy zamówienie zostanie przetworzone przez konektor Order Tagger.

Śledzenie zamówień przez TrackingMore

Logo Order Tracking by TrackingMore

Automatycznie importuj numery śledzenia za pomocą konektora Order Tracking by TrackingMore.

Wyzwalacze dla konektora Order Tracking by TrackingMore
Wyzwalacz Opis
Aktualizacja statusu zamówienia Uruchamia się po zaktualizowaniu statusu zamówienia.

Parcel Panel Order Tracking

Logo Parcel Panel Order Tracking

Zapewnij automatyczne śledzenie paczek i powiadomienia o dostawie za pomocą konektora Parcel Panel Order Tracking.

Wyzwalacze dla konektora Parcel Panel Order Tracking
Wyzwalacz Opis
Aktualizacja statusu zamówienia Uruchamia się po zaktualizowaniu statusu zamówienia.

Plobal Mobile Apps Builder

Logo Plobal Mobile Apps Builder

Twórz natywne aplikacje mobilne bez korzystania z kodu za pomocą konektora Plobal Mobile Apps Builder.

Czynności dotyczące konektora Plobal Mobile Apps Builder
Czynność Opis
Indywidualne powiadomienie push Wysłanie powiadomienia push do pojedynczego użytkownika aplikacji mobilnej.
Masowe powiadomienie push Wysyła promocyjne powiadomienie push do wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej.

Poloriz - Shoppable Stories

Logo Poloriz - Shoppable Stories

Automatycznie twórz historie z opcją zakupu z poziomu ofert za pomocą konektora Poloriz - Shoppable Stories.

Wyzwalacze dla konektora The Riz - Shoppable Stories
Wyzwalacz Opis
Nowy produkt Uruchamia się po utworzeniu nowego produktu.

Menedżer przedsprzedaży – zamówienie w przedsprzedaży

Logo Pre-Order Manager - PreOrder

Włącz zamówienia w przedsprzedaży na produkty, których zapasy są wyczerpane, oraz produkty, które wkrótce będą dostępne, za pomocą konektora Pre-Order Manager - PreOrder.

Wyzwalacze dla konektora Pre-Order Manager - PreOrder
Wyzwalacz Opis
Utworzono zamówienie w przedsprzedaży Uruchamia się po utworzeniu nowego zamówienia w przedsprzedaży.

Product Checkup

Logo Product Checkup

Sprawdź, czy w Twoich produktach nie brakuje zdjęć, opisów i innych elementów, korzystając z konektora Product Checkup.

Wyzwalacze dla konektora Product Checkup
Wyzwalacz Opis
Dodano produkt Uruchamia się po dodaniu nowego produktu.

Powiadomienia push PushOwl Web

Logo PushOwl

Zmień jednorazowych odwiedzających w lojalnych klientów za pomocą powiadomień push z konektora PushOwl Web Push Notifications.

Czynności dotyczące konektora PushOwl Web Push Notifications
Czynność Opis
Wyślij powiadomienie push Wysyła powiadomienie push do wszystkich subskrybenta.
Wyślij kampanię push Wysyła powiadomienie push do wszystkich subskrybentów.

Sprzedaż droższych i dodatkowych produktów ReConvert

Logo ReConvert

Zwiększ sprzedaż, optymalizując swoją stronę z podziękowaniami za pomocą licznych funkcji sprzedaży droższych produktów i sprzedaży produktów dodatkowych, jakie zapewnia konektor ReConvert Upsell & Cross Sell.

Wyzwalacze dla konektora ReConvert Upsell & Cross Sell
Wyzwalacz Opis
Klient przesłał komentarz do produktu Uruchamia się, gdy klient prześle komentarz do produktu na stronie z podziękowaniami.
Klient odpowiedział na pytanie Uruchamia się, gdy klient prześle odpowiedź na ankietę pozakupową na stronie z podziękowaniami.
Zamówienie śledzone przez klienta Uruchamia się, gdy klient kliknie przycisk Śledź na stronie z podziękowaniami.
Klient użył widżetu ReConvert Uruchamia się, gdy klient złoży zamówienie, używając jednego z widżetów ReConvert.
Data urodzin wprowadzona przez klienta Uruchamia się, gdy klient wprowadzi datę swoich urodzin na stronie z podziękowaniami.
Czynności dotyczące konektora ReConvert Upsell & Cross Sell
Czynność Opis
Aktualizuj urodziny klienta Aktualizacja urodzin klienta w ReConvert.

REVIEWS.io

Logo REVEIWS.io

Zbieraj recenzje od swoich klientów za pomocą konektora REVIEWS.io.

Wyzwalacze dla konektora REVIEWS.io
Wyzwalacz Opis
Nowa negatywna recenzja firmy w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa negatywna recenzja firmy.
Nowa negatywna recenzja produktu w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa negatywna recenzja produktu.
Nowa pozytywna recenzja firmy w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa pozytywna recenzja firmy.
Nowa pozytywna recenzja produktu w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa pozytywna recenzja produktu.
Nowa recenzja firmy w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa recenzja firmy.
Nowa recenzja produktu w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa recenzja produktu.
Nowa recenzja z obrazami w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa recenzja produktu z co najmniej jednym obrazem.
Nowa recenzja z filmami w REVIEWS.io Uruchamia się, gdy do serwisu REVIEWS.io przesłana zostanie nowa recenzja produktu z co najmniej jednym filmem.
Czynności dotyczące konektora REVIEWS.io
Czynność Opis
Dezaktywuj zaproszenia REVIEWS.io Dezaktywacja zaproszeń do przesłania recenzji produktów i firmy w związku z zamówieniem.
Zakolejkuj zaproszenie do przesłania recenzji firmy w REVIEWS.io Wstawia do kolejki zaproszenie do wystawienia recenzji firmie w REVIEWS.io.
Zakolejkuj zaproszenia w REVIEWS.io Wstawienie do kolejki zaproszenia do przesłania recenzji produktów i firm w REVIEWS.io.
Zakolejkuj zaproszenie do przesłania recenzji produktu w REVIEWS.io Wstawienie do kolejki zaproszenia do przesłania recenzji produktu w REVIEWS.io.
Anuluj subskrypcję REVIEWS.io Dodanie klienta do listy rezygnacji z subskrypcji REVIEWS.io.

Rivo: Rewards & Loyalty

logo Rivo

Buduj lojalność klientów i zwiększ liczbę ponownych zakupów dzięki Rivo: Rewards & Loyalty.

Wyzwalacze dla konektora Rivo: Rewards & Loyalty
Wyzwalacz Opis
Klient przeniesiony poziom niżej Uruchamia się, gdy klient przechodzi na poziom niższy niż jego obecny poziom.
Klient przeniesiony poziom wyżej Uruchamia się, gdy klient przechodzi na poziom wyższy niż jego obecny poziom.
Czynności dotyczące konektora Rivo: Rewards & Loyalty
Czynność Opis
Dodaj punkty Dodaje punkty lojalnościowe dla klienta za wszystko.
Dodaj punkty za czynność niestandardową Używaj tego tylko, jeśli masz ustawioną w aplikacji czynność niestandardową. Spowoduje to uruchomienie punktów, które zostaną przysłane klientowi za czynność niestandardową.
Dodaj punkty dla recenzji Dodaje punkty dla recenzji. Automatycznie łączy się z konfiguracją recenzji w aplikacji.
Zaktualizuj poziom VIP klienta Ustawia poziom VIP klienta.

Sales Team

Logo Sales Team

Zarządzaj swoim zespołem sprzedaży i zapewnij mu narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu za pomocą konektora Sales Team.

Wyzwalacze dla konektora Sales Team
Wyzwalacz Opis
Anuluj wersję roboczą zamówienia Uruchamia się po anulowaniu zamówienia złożonego przez przedstawiciela handlowego.

Scribeless

Logo Scribeless

Wysyłaj klientom spersonalizowane, odręczne notatki za pomocą konektora Scribeless.

Czynności dotyczące konektora Scribeless
Czynność Opis
Dodaj nowego odbiorcę Dodanie nowego odbiorcy do istniejącej kampanii.

ShopHire Careers Page Builder

Logo ShopHire Careers Page Builder

Przyciągaj kandydatów dzięki stronie kariery, ofertom pracy, niestandardowym formularzom aplikacyjnym, kwestionariuszom kandydatów, marketingowi w mediach społecznościowych i śledzeniu kandydatów oferowanemu przez konektor ShopHire Careers Page Builder.

Wyzwalacze dla konektora ShopHire Careers Page Builder
Wyzwalacz Opis
Oferta pracy zamknięta Uruchamia się po zamknięciu nowej oferty pracy.
Nowy kandydat Uruchamia się, gdy nowy kandydat złoży podanie o pracę.
Oferta pracy otwarta Uruchamia się po otwarciu nowej oferty pracy.

Slack

Logo Slack

Włącz komunikację zespołową i współpracę w ramach jednej platformy do przesyłania wiadomości za pomocą konektora Slack.

Czynności dotyczące konektora Slack
Czynność Opis
Wyślij wiadomość Slack Wysyła wiadomość do dowolnego użytkownika lub kanału w zespole Slack.

Smile: Rewards & Loyalty

Logo Smile: Rewards & Loyalty

Przyciągnij i zatrzymaj swoich najbardziej lojalnych klientów dzięki konektorowi Smile: Rewards & Loyalty.

Czynności dotyczące konektora Smile: Rewards & Loyalty
Czynność Opis
Wyślij aktywność Smile Wysyłanie aktywności do Smile.

SMS Alert

Logo SMS Alert

Ułatwiaj komunikację z klientami za pomocą konektora SMS Alert.

Czynności dotyczące konektora SMS Alert
Czynność Opis
Wyślij SMS Wysyłanie wiadomości SMS

SMS Marketing Automation

Logo SMS Marketing Automation

Wysyłaj powiadomienia o ponownej dostępności produktów i wiadomości o porzuconych koszykach, rozwijaj swoją listę kontaktów i zbieraj informacje o swoich SMS-owych kampaniach marketingowych za pomocą konektora SMS Marketing Automation.

Wyzwalacze dla konektora SMS Marketing Automation
Wyzwalacz Opis
Otrzymano SMS Uruchamia się po otrzymaniu przychodzącego SMS-a.
Czynności dotyczące konektora SMS Marketing Automation
Czynność Opis
Wyślij SMS do klienta Wysyłanie wiadomości SMS do klientów.
Wyślij SMS Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem aplikacji SMS Marketing Automation.

SMS, Web Push, E-mail - FirePush

Logo SMS, Web Push, Email - FirePush

Wysyłaj wiadomości SMS, powiadomienia web push i e-maile za pomocą konektora SMS, Web Push, Email - FirePush.

Czynności dotyczące konektora SMS, Web Push, Email - FirePush
Czynność Opis
Wyślij wiadomość SMS Wysyłanie wiadomości SMS w formacie E. 164.

SMSBump SMS Marketing by Yotpo

Logo SMSBump SMS Marketing by Yotpo

Komunikuj się z klientami za pomocą konektora SMSBump SMS Marketing by Yotpo.

Czynności dotyczące konektora SMSBump SMS Marketing by Yotpo
Czynność Opis
Wyślij SMS poprzez SMSBump Wysyłanie wiadomości SMS przy wykorzystaniu SMSBump jako dostawcy.

Stamped Loyalty & Referrals

Logo Stamped Loyalty & Referrals

Zmaksymalizuj lojalność i zaangażowanie klientów za pomocą konektora Stamped Loyalty & Referrals.

Czynności dotyczące konektora Stamped Loyalty & Referrals
Czynność Opis
Dodaj punkty Dodanie punktów do konta klienta.
Odlicz punkty Odjęcie punktów z konta klienta.

Stamped Product Reviews & UGC

Logo Stamped Product Reviews & UGC

Prezentuj recenzje i oceny, zdjęcia i filmy klientów oraz tablice Q&A o dużej sile oddziaływania za pomocą konektora Stamped Product Reviews & UGC.

Wyzwalacze dla konektora Stamped Product Reviews & UGC
Wyzwalacz Opis
Nowe recenzje Uruchamia się po otrzymaniu nowej recenzji produktu.
Nowy wskaźnik Net Promoter Score Uruchamia się po otrzymaniu nowego wskaźnika Net Promoter Score.
Nowe pytanie Uruchamia się po otrzymaniu nowego pytania.
Czynności dotyczące konektora Stamped Product Reviews & UGC
Czynność Opis
Zatrzymaj ankietę z prośbą o recenzję Usunięcie e-maila z prośbą o recenzję dotyczącą zamówień.
Anuluj subskrypcję klienta Anulowanie subskrypcji adresu e-mail klienta z próśb o recenzję.

Stock Sync - Inventory Update

Logo Stock Sync - Inventory Update

Importuj produkty i zapasy z Google, Excel lub dowolnego pliku danych za pomocą konektora Stock Sync - Inventory Update.

Czynności dotyczące konektora Stock Sync - Inventory Update
Czynność Opis
Wyłącz harmonogram Wyłącza harmonogram.
Włącz harmonogram Włącza harmonogram.

Timed Actions

Logo Timed Actions

Zautomatyzuj zaplanowane czynności za pomocą konektora Timed Actions.

Wyzwalacze dla konektora Timed Actions
Wyzwalacz Opis
Czasomierz wygasł Uruchamia się po wygaśnięciu skonfigurowanego czasomierza.

Tobi. Automatyzacja marketingu sms-owego

Tobi. Logo SMS Marketing Automation

Wysyłaj SMS-y marketingowe i śledź zachowania klientów za pomocą konektora Tobi. SMS Marketing Automation.

Czynności dotyczące Tobi. Konektor SMS Marketing Automation
Czynność Opis
Wyślij SMS poprzez Tobi Wysłanie wiadomości SMS na określony numer telefonu.

Tracktor Order Tracking

Logo Tracktor Order Tracking

Dodaj funkcję profesjonalnego śledzenia statusu zamówienia przesyłki, która jest zintegrowana ze wszystkimi głównymi przewoźnikami, za pomocą konektora Tracktor Order Tracking.

Wyzwalacze dla konektora Tracktor Order Tracking
Wyzwalacz Opis
Zmiana statusu Tracktor Uruchamia się po aktualizacji najnowszego statusu śledzenia przesyłki.
DANE DANE

Translate&Currency - LangShop

Logo Translate&Currency - LangShop

Przetłumacz swój sklep na wiele języków i przeliczaj walutę za pomocą konektora Translate&Currency - Shop.

Czynności dotyczące konektora Translate&Currency - LangShop
Czynność Opis
Tłumacz kolekcję Tłumaczy kolekcję, która wyzwoliła workflow, na wszystkie języki sklepu.
Tłumacz produkt Tłumaczy produkt, który wyzwolił workflow, na wszystkie języki sklepu.

Trello

Logo Trello

Organizuj zadania dla swojego zespołu za pomocą konektora Trello.

Czynności dotyczące konektora Trello
Czynność Opis
Utwórz kartę Trello Tworzenie nowej karty na tablicy Trello.

WOTIO Account Invites Plus

Logo WOTIO Account Invites Plus

Zautomatyzuj zaproszenia do założenia konta dla klientów, wysyłaj zbiorcze zaproszenia do założenia konta, śledź e-maile Shopify oraz przygotowuj zamówienia do pobrania i realizacji za pomocą konektora WOTIO Account Invites Plus.

Czynności dotyczące konektora WOTIO Account Invites Plus
Czynność Opis
Wyślij e-maila z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID zamówienia Uruchamia wysłanie e-maila z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID zamówienia.
Wyślij e-maila z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID klienta Uruchamia wysłanie e-maila z linkiem do aktywacji konta na podstawie ID klienta.

Wonderment Post‑Purchase

Logo Where's My Order?

Wysyłaj oznaczone marką powiadomienia o aktualizacjach wysyłki z Klaviyo, Postscript, Slack i innych platform za pomocą aplikacji Wonderment Post‑Purchase

Wyzwalacze dla konektora Where's My Order?
Wyzwalacz Opis
Zmiana statusu przesyłki Uruchamia się, gdy zmieni się status realizacji zamówienia.

Willie ‑ Save & Cart Recovery

Logo Willie - Save & Cart Recovery

Zbieraj e-maile potencjalnych klientów, których koszyki zostałyby porzucone bez identyfikacji, za pomocą konektora Willie ‑ Save & Cart Recovery.

Wyzwalacze dla konektora Willie ‑ Save & Cart Recovery
Wyzwalacz Opis
Zapisany koszyk Uruchamia się po zapisaniu przez klienta koszyka w Willie.

Wishlist Plus

Logo Wishlist Plus

Zapewnij klientom możliwość dodawania ulubionych produktów do zakładek oraz kontynuowania zakupów po powrocie do sklepu za pomocą konektora Wishlist Plus.

Wyzwalacze dla konektora Wishlist Plus
Wyzwalacz Opis
Dodano do listy życzeń Uruchamia się, gdy klient doda produkt do listy życzeń.
Back in Stock Uruchamia się, gdy produkt jest ponownie dostępny w magazynie.
Niski poziom zapasów Uruchamia się, gdy produkt z listy życzeń klienta ma niski stan magazynowy.
Obniżka ceny Uruchamia się po obniżeniu ceny produktu z listy życzeń klienta.
Produkt dodany do listy życzeń Uruchamia się, gdy klient doda produkt do listy życzeń.
Usunięto z listy życzeń Uruchamia się, gdy klient usunie produkt ze swojej listy życzeń.
Sprawdź adres e-mail Uruchamia się, gdy klient chce połączyć swoją listę życzeń z adresem e-mail.

Yotpo Loyalty & Rewards

Logo Yotpo Loyalty & Rewards

Twórz programy lojalnościowe i programy poleceń za pomocą konektora Yotpo Loyalty & Rewards.

Czynności dotyczące konektora Yotpo Loyalty & Rewards
Czynność Opis
Punkty premiowe Dodanie punktów premiowych za każdy wyzwalacz w Shopify Flow.

Recenzje i zdjęcia produktów YotPo

Logo YotPo Product Reviews & Photos

Zbieraj recenzje produktów, oceny, recenzje stron i zdjęcia za pomocą konektora YotPo Product Reviews & Photos.

Wyzwalacze dla konektora YotPo Product Reviews & Photos
Wyzwalacz Opis
Nowa recenzja Yotpo Uruchamia się po utworzeniu recenzji produktu w sklepie.
Zaktualizowano recenzję Yotpo Uruchamia się po zaktualizowaniu recenzji produktu w sklepie.

Zigpoll Customer Surveys

Logo Zigpoll Customer Surveys

Wyzwól ankiety na stronie internetowej lub w e-mailu, aby uzyskać opinie, za pomocą konektora Zigpoll Customer Surveys.

Wyzwalacze dla konektora Zigpoll Customer Surveys
Wyzwalacz Opis
Wypełniono ankietę pozakupową/dotycząca statusu zamówienia Zigpoll Uruchamia się po wypełnieniu ankiety pozakupowej lub ankiety dotyczącej statusu zamówienia.
Wypełniono ankietę Zichioll Uruchamia się po wypełnieniu ankiety Zigpoll.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo