Wyzwalacze w nowym Flow

Wyzwalacze to zdarzenia, które uruchamiają workflow. Po wybraniu wyzwalacza w celu uruchomienia workflow możesz ustawić natychmiastowe wykonanie czynności lub określić warunki determinujące ich wykonanie.

Testowanie procesów workflow

Aby przetestować wyzwalacz workflow, najpierw sprawdź, czy można bezpiecznie uruchomić workflow, jeśli wystąpi rzeczywiste zdarzenie, gdy będzie aktywny.

Kroki:

  1. Aktywuj workflow.
  2. Utwórz zdarzenie, które powoduje uruchomienie workflow przez wyzwalacz. Na przykład, jeśli testujesz zdarzenie Utworzono kolekcję, utwórz kolekcję w panelu administracyjnym Shopify.
  3. Monitoruj stronę Aktywność, aby sprawdzić, czy workflow został uruchomiony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat monitorowania procesów workflow, zapoznaj się z tematem Monitorowanie procesów workflow w Shopify Flow.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo