Utworzono lokalizację firmy

Wyzwalacz Utworzono lokalizację firmy uruchamia workflow po dodaniu nowej lokalizacji dla firmy.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono lokalizację firmy mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład workflow, który aktualizuje uwagę dotyczącą lokalizacji firmy po utworzeniu nowej lokalizacji firmy

W tym przykładowym workflow uwaga dotycząca lokalizacji jest aktualizowana po utworzeniu nowej lokalizacji dla firmy.

Testowanie wyzwalacza Utworzono lokalizację firmy

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, dodaj nową lokalizację do firmy.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono lokalizację firmy umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API CompanyLocation Graphql.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo