Aktualizuj uwagę dotyczącą lokalizacji firmy

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą lokalizacji firmy polega na aktualizacji uwag na stronie lokalizacji firmy dla lokalizacji, która uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą lokalizacji firmy zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Aktualizuj uwagę dotyczącą lokalizacji firmy.
Pole Opis
Uwaga Uwaga do zastosowania do lokalizacji firmy.

Wyzwalacze

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą lokalizacji firmy ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. Pole ID lokalizacji firmy identyfikuje lokalizację firmy do aktualizacji. ID lokalizacji firmy jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Aktualizuj uwagę dotyczącą lokalizacji firmy może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład

Przykład workflow, który dodaje uwagę do lokalizacji firmy po utworzeniu nowej lokalizacji firmy

W tym przykładowym workflow uwaga jest dodawana do lokalizacji firmy po utworzeniu nowej lokalizacji dla firmy.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź mutację companyLocationUpdate.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo