Dla każdej

W ramach czynności Dla każdej wykonywane jest działanie na każdej pozycji na liście, gdy ta czynność jest połączona z opcją Wykonaj to dla każdej pozycji. Ta czynność jest realizowana na listach, takich jak pozycje w zamówieniu, lub w procesach workflow pobierających dane za pomocą jednej z następujących czynności:

Po dodaniu czynności Dla każdej wybierz jedną z poniższych opcji lub obie opcje:

  • Kliknij opcję Wtedy, aby dodać jedną czynność lub warunek. Ta czynność jest wykonywana po zakończeniu wszystkich czynności wykonywanych w ramach opcji Wykonaj to dla każdej pozycji.
  • Kliknij opcję Wykonaj to dla każdej pozycji, aby dodać czynność do wykonania dla każdego wpisu na liście zwróconej przez czynność Pobierz.

Przykład: tworzysz workflow, który jest uruchamiany raz w tygodniu. Workflow używa czynności Pobierz dane zamówienia, aby pobrać zamówienia złożone w tym tygodniu, i do każdego z nich dodaje tag. Po dodaniu wszystkich tagów wysyłany jest e-mail informujący, że oznaczanie tagami jest zakończone.

Przykład workflow, który pobiera listę zamówień złożonych w ciągu ostatniego tygodnia, i dodaje tag do każdego zamówienia, a następnie wysyła wiadomość e-mail.

Informacje dotyczące korzystania z czynności Dla każdej

Przed rozpoczęciem korzystania czynności Dla każdej zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Opcja Wykonaj to dla każdej pozycji może bezpośrednio poprzedzać tylko jeden warunek lub czynność. Możesz dodać kilka dodatkowych warunków, ale realizacja każdej opcji może prowadzić tylko do jednego warunku lub czynności.

Przykład: tworzysz workflow, który używa czynności Dla każdej. Kliknij opcję Wykonaj to dla każdej pozycji i dodaj warunek. W tym warunku i w każdym kolejnym warunku można dodać tylko jedną czynność lub warunek do opcji Wtedy lub W przeciwnym razie.

Przykład workflow, który używa wielu warunków po czynności Wykonaj to dla każdej pozycji.

Pola

Czynność Dla każdej zawiera następujące pola.

Pola używane w czynności Dla każdej.
Pole Opis
Lista Wymagane. Lista pozycji, dla których mają zostać wykonane czynności. Może to być lista zwrócona przez czynność Pobierz lub lista zwrócona przez wyzwalacz, taki jak lista pozycji zamówienia zwróconych przez wyzwalacz Zamówienie utworzone.

Wyzwalacze

Czynności Dla każdej można użyć w każdym workflow.

Monitorowanie workflow

Po uruchomieniu procesu workflow możesz sprawdzić jego wydajność na stronie Shopify Flow Aktywność. Poniższe stwierdzenia dotyczą procesów workflow, które zawierają czynność Dla każdej:

  • Sekcje Status i Czynność mają zastosowanie do wszystkich czynności wykonywanych przez czynność Dla każdej.
  • Sekcja Dane przebiegu, w tym podgląd workflow, dotyczą tylko ostatniej czynności, jaką wykonała czynność Dla każdego.

Przykład

Przykład workflow, który pobiera listę niezrealizowanych zamówień każdego dnia o godzinie 17:00 i dodaje tag do każdego pobranego zamówienia.

W tym przykładzie workflow lista niezrealizowanych zamówień jest pobierana codziennie o godz. 17. Tag Expedite shipping jest dodawany do każdego zamówienia na liście.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo