Usuń metapole firmy

Czynność Usuń metapole firmy polega na usunięciu metapól z firmy, który uruchamia workflow.

Na tej stronie

Pola

Czynność Usuń metapole firmy zawiera poniższe pola.

Pola używane w czynności Usuń metapole firmy.
Pole Opis
Przestrzeń nazw metapola Wymagane. Przestrzeń nazw metapola jest kontenerem grupy metapól. Grupowanie metapól w ramach przestrzeni nazw zapobiega konfliktom między metapolami.
Klucz Wymagane. Klucz to identyfikator wartości metapola.

Wyzwalacze

Czynność Usuń metapole firmy ma ukryte pole dodane przez wyzwalacz. To pole ID firmy identyfikuje firmę, z której ma zostać usunięte metapole. ID firmy jest ustawiony domyślnie i nie można go zmienić.

Czynność Usuń metapole firmy może być używana w procesach workflow uruchamianych przez poniższe wyzwalacze:

Przykład:

Przykład workflow, który usuwa metapole firmy po spełnieniu określonego warunku

W tym przykładowym workflow metapole firmy custom.certification jest usuwane, gdy główny klient ma adres e-mail test@example.com.

Szczegóły API

Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj obiekt wejściowy MetafieldInput.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo