Suma

Czynność Sumuj powoduje dodanie sumy pozycji na liście i zapewnia wartość sumy, takiej jak np. łączna cena kilku różnych zamówień.

Na tej stronie

Pola

Czynność Suma zawiera następujące pola.

Pola użyte w czynności Suma.
Pole Opis
Lista Wymagane. Lista elementów sumowanych przez czynność Sumuj.

Zwrócone dane

Sama czynność Sumuj nie powoduje podjęcia bezpośredniej czynności w Twoim sklepie. Zamiast tego wyodrębnia dane z Twojego sklepu na podstawie zapytania i udostępnia je do wykorzystania w kolejnych krokach w Twoim workflow.

Gdy dodajesz czynność Sumuj do workflow, kroki, które następują po tej czynności mają zmienną Sumuj w selektorze zmiennych. Aby wykorzystać dane wyodrębnione przez Twoje zapytanie w następujących warunkach lub czynnościach, wybierz Sumuj w sekcji Zwrócone dane w panelu konfiguracji. Dla niestandardowo utworzonych zmiennych, użyj obiektu Sum.

Przykład

Przykład workflow, który sumuje cenę zamówień, które klient złożył w ciągu ostatniego tygodnia i dodaje tag klienta, jeśli suma jest równa lub większa niż 1000.

W tym przykładowym workflow łączna cena zamówień składanych przez klienta w ciągu ostatniego tygodnia jest sumowana. Jeśli łączna kwota jest równa lub większa niż 1000, stosowany jest tag klienta.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo