Som

De actie Som telt het totale aantal artikelen in een lijst op en geeft de waarde van de som, zoals de totale prijs van verschillende bestellingen.

Velden

De actie Aantal bevat de volgende velden.

In de actie Som gebruikte velden.
Veld Beschrijving
Lijst Vereist. De lijst met het totaal van de actie Som.

Geretourneerde gegevens

De actie Som zelf heeft geen directie actie in je winkel tot gevolg. In plaats daarvan worden gegevens uit je winkel opgehaald op basis van je query en worden deze gegevens beschikbaar gemaakt voor gebruik in daaropvolgende stappen in je workflow.

Als je de actie Som aan een workflow toevoegt, is voor de stappen die op deze actie volgen de variabele Som beschikbaar in de variabelenkiezer. Als je de gegevens die door je query zijn opgehaald, wilt gebruiken in de volgende voorwaarden of acties, selecteer je Som in de sectie Geretourneerde gegevens van het configuratiepaneel. Gebruik voor aangepaste variabelen het object Sum.

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die het totaal van de prijs van bestellingen berekent die een klant in de afgelopen week heeft geplaatst en een klanttag toevoegt als het totaal gelijk is aan of groter is dan 1000.

In deze voorbeeldworkflow wordt de totale prijs van bestellingen die door een klant zijn geplaatst in de afgelopen week bij elkaar opgeteld. Als het totale bedrag gelijk is aan of groter is dan 1000, wordt een klanttag toegepast.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis