Planningen, Gegevens ophalen en Looping

In de meeste gevallen kun je een workflow bouwen door meerdere voorwaarden en acties aan een trigger te koppelen die wordt uitgevoerd wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. In sommige situaties kan het zijn dat er geen trigger bestaat voor wat je wilt doen, of dat je wilt dat deze op een bepaald moment wordt uitgevoerd, of dat het nodig is om te werken met een lijst met gegevens.

Stel dat je een dagelijks overzicht wilt van openstaande bestellingen. Met deze groep functies kun je elke dag op een bepaald tijdstip een workflow uitvoeren die deze bestellingen ophaalt en je er vervolgens een overzicht van stuurt.

In dit document lees je meer over de trigger Gepland tijdstip, de acties Gegevens ophalen en de actie Voor elk. Als je niet zeker weet hoe je deze functies het beste kunt gebruiken, bekijk je meer voorbeelden en templates die gebruikmaken van deze triggers en acties, of bekijk je deze uitlegvideo.

Trigger Gepland tijdstip

In plaats van een workflow te starten als gevolg van een gebeurtenis, start de trigger Gepland tijdstip een workflow op een door jou opgegeven specifieke tijd en datum. Je kunt ook plannen dat de workflow elk uur, dagelijks, wekelijks of maandelijks terugkeert. Aangezien deze draaien op basis van een planning, is het nodig om een actie te gebruiken waarmee gegevens worden opgehaald en gebruikt, zoals klanten, bestellingen of producten. Je kunt dit doen door de actie Gegevens ophalen te gebruiken.

Acties Gegevens ophalen

De meeste acties veranderen iets in je winkel (bijvoorbeeld het toevoegen van tags aan een klant) of sturen een opdracht naar een app (zoals het sturen van een pushmelding naar een klant).

Acties 'Gegevens ophalen' halen gegevens uit je winkel op voor gebruik in Flow. Met deze acties roep je een query aan met een reeks filters, bijvoorbeeld om alleen iets bij te werken van de afgelopen dag. De actie retourneert een lijst met gegevens die daarmee overeenkomen. Met de actie Bestelgegevens ophalen roep je bijvoorbeeld de query Bestelling aan in de Admin API en wordt een lijst met bestellingen die overeenkomen met de query geretourneerd.

De volgende acties halen gegevens uit je winkel op, zodat je die gegevens in je workflow kunt gebruiken. Raadpleeg elke actie voor gegevens over het filteren van gegevens en welke gegevens worden geretourneerd:

Liquid-tags

Wanneer je een actie Gegevens ophalen met datums gebruikt, kun je met de Liquid-tags date_minus en date_plus datums in je query wijzigen. Als je bijvoorbeeld een datum vijf dagen vóór het geplande tijdstip voor uitvoering van een workflow wilt berekenen, kun je de volgende Liquid gebruiken:

{{ scheduledAt | date_minus: "5 days" }}

Raadpleeg de documentatie over Liquid-variabelen voor meer gegevens over het gebruik van deze tags.

Loops

Wanneer je een actie Gegevens verzamelen gebruikt, ontvang je een lijst met gegevens die overeenkomen met de query. Je kunt met de actie Voor elk door die lijst lopen. In een Voor elk-loop kun je voorwaarden en acties gebruiken die van toepassing zijn op alleen dat artikel.

Je kunt bijvoorbeeld een workflow maken met de actie Bestelgegevens ophalen. Vervolgens kun je met de actie Voor elk een tag aan elke bestelling toevoegen.

Voorbeeld van een workflow die elke week een lijst met bestellingen ophaalt en een tag toevoegt aan elke opgehaalde bestelling.

Verzamelacties

Wanneer je met lijsten werkt, wil je misschien het aantal artikelen tellen om in latere voorwaarden en acties te gebruiken. Je wilt bijvoorbeeld controleren of er meer dan nul resultaten zijn voordat je een e-mail verstuurt. Flow biedt deze acties om berekeningen uit te voeren op lijstgegevens in een workflow:

  • Aantal: retourneert het aantal vermeldingen in een lijst
  • Som: telt de waarden van vermeldingen in een lijst bij elkaar op

Bekende beperkingen

  • De acties 'Gegevens ophalen' en 'Voor elk' kun je alleen uitvoeren op lijsten met maximaal 100 artikelen.
  • De trigger Geplande tijd kan zo vaak als elke tien minuten worden uitgevoerd.
  • 'Voor elk'-lussen kunnen slechts een actie per lus-iteratie bevatten.

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis