Shopify Flow-referentie

Raadpleeg deze referentiepagina's als je meer informatie nodig hebt over de componenten die onderdeel zijn van een workflow.

Stappen

Triggers

Triggers zijn gebeurtenissen die workflows starten. Een trigger kan een interne gebeurtenis in Shopify zijn, een specifieke tijd en datum of een externe gebeurtenis bij een toepassing van een externe partij. Voor elke trigger is er een lijst met bijbehorende acties die je in je workflow kunt gebruiken.

Voorwaarden

Voorwaarden start acties alleen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Voorwaarden zijn net zoiets als het begin van een 'als-dan'-expressie. Ze kunnen controleren op de eigenschappen van de triggergebeurtenis en op de eigenschappen van objecten die bij de gebeurtenis zijn betrokken, zoals bestellingen, producten en klanten.

Acties

Acties zijn taken die wijzigingen kunnen aanbrengen in je Shopify-winkel of in apps, of van invloed kunnen zijn op de gegevens in een workflow. Acties kunnen ook gegevens uit je winkel ophalen, e-mails en Slack-berichten verzenden en HTTP webhook-oproepen uitvoeren naar externe services.

Acties zijn alleen van invloed op gegevens die in de workflow zijn geïmporteerd. Een trigger of een actie Ophalen importeert bepaalde gegevens uit je winkel in een workflow, die vervolgens worden gebruikt in de acties die daarop volgen. De actie die in een workflow wordt gebruikt, moet context delen met de gegevens in de workflow, wat betekent dat de gegevens die vereist zijn voor de workflow aanwezig moeten zijn in de workflow. Als je een actie selecteert die geen context deelt met de geselecteerde trigger of de gegevens van een actie Ophalen, wordt de workflow niet uitgevoerd en wordt er een foutmelding weergegeven.

Je maakt bijvoorbeeld een workflow die begint met de trigger Door de klant aangemaakt. Deze trigger importeert klantgegevens in de workflow. Je volgt deze trigger op met de actie Bestellingstags toevoegen. De actie Bestellingstags toevoegen werkt met bestelgegevens, niet met klantgegevens, wat resulteert in een contextfout.

Connectors

Met connectors kun je specifieke apps gebruiken om triggers aan te maken op basis van informatie uit de app, of om een actie aan te maken waarbij een app wordt gebruikt. Wanneer je een trigger gebruikt, stuurt de app gegevens naar Flow. Wanneer je een actie gebruikt, stuurt Flow informatie naar de app.

HTTP-aanvragen

Een workflow kan een actie bevatten die een HTTP-aanvraag verzendt om je workflow te koppelen aan een webserver of URL.

Controleer de triggers en acties als je niet zeker weet welke triggers en acties je samen in een workflow kunt gebruiken.

Belangrijke concepten en functies

Metavelden

Metavelden zijn aangepaste velden die je kunt gebruiken om extra informatie aan je producten, klanten, bestellingen en andere objecten in je winkel toe te voegen. Metavelden kunnen worden gebruikt om gegevens op te slaan die niet in de standaardvelden van een object staan. Je kunt bijvoorbeeld metavelden gebruiken om gegevens over de fabrikant van een product, de verjaardag van een klant of de leveringsdatum van een bestelling op te slaan.

Liquid-variabelen

Variabelen zijn tijdelijke aanduidingen die verwijzen naar informatie die wordt toegevoegd wanneer een workflow wordt uitgevoerd. Deze beschrijven de kenmerken van de klanten, bestellingen en producten waarop je workflows van toepassing zijn. Er zijn bijvoorbeeld variabelen voor het bestelnummer, de prijs van de bestelling en de klantnaam.

Liquid-variabelen zijn geavanceerde variabelen die iteratie of voorwaardelijke content mogelijk maken. Je kunt bijvoorbeeld liquid-variabelen gebruiken om berichten te maken die details bevatten, zoals de producttitel, het SKU, de prijs en de hoeveelheid voor elke orderregel in een bestelling, en je ontvangers deze informatie niet hoeven op te zoeken.

Berichten

Een workflow kan een actie bevatten die vanaf het adres flow@shopify.com een e-mail stuurt naar de ontvangers die jij opgeeft. Je kunt variabelen gebruiken om e-mails te personaliseren of om details toe te voegen.

Gegevens

Lees meer over hoe je winkelgegevens bekijkt, zodat je in Shopify Flow workflows kunt bouwen die deze gebruiken.

Beschermde gegevens

Meer informatie over persoonsgegevens en hoe je hier veilig mee kunt omgaan.

In deze sectie

Voorbeelden

Bekijk enkele voorbeelden van workflows die je kunt gebruiken in Shopify Flow.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis