Bestellingstags toevoegen

De actie Voeg bestellingstags toe voegt een tag toe aan de bestelling die de workflow triggert.

Velden

De actie Voeg bestellingstags toe bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Voeg bestellingstags toe.
Veld Beschrijving
Tags De tags die aan een bestelling worden toegevoegd. Tags zijn hoofdlettergevoelig. Neem een van de volgende stappen om meerdere tags toe te voegen:
  • Vul elke tag apart in door deze in te typen en vervolgens de Enter-knop in te drukken.
  • Vul meerdere tags in een keer in door ze tussen komma's te plaatsen. Spaties tussen komma's worden verwijderd.

    Als je bijvoorbeeld tag1,tag2,tag3 invult en daarna op de Enter-knop drukt, wordt tag1,tag2,tag3 in de actie weergegeven. Als de actie uitgevoerd wordt, worden drie aparte tags toegevoegd: tag1, tag2 en tag3.

Je voegt afzonderlijke tags toe door voor elke tag op de Enter-toets te drukken, maar het is ook belangrijk te weten dat je tags van elkaar scheidt met komma's. Dus als je tag1,tag2 typt, verschijnt dit in de UI als tag1,tag2 in één enkel blok, maar worden er 2 tags toegepast (tag1 en tag2). Dit heeft als voordeel dat liquid een door komma's gescheiden lijst van tags kan produceren en ze allemaal kan laten toepassen (hoewel die functionaliteit op dit moment in FlowV2 defect is).

Triggers

De actie Voeg bestellingstags toe heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Bestellings-ID, bepaalt aan welke bestelling tags toegevoegd worden. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet bewerkt worden.

De actie Voeg bestellingstags toe kan worden gebruikt in workflows die beginnen met de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die tags toevoegt als een bestelling aangemaakt wordt

In dit voorbeeldworkflow wordt de new -tag toegevoegd aan alle nieuw gemaakte bestellingen.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk de tagsAdd-mutatie.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis