Bestellingstags toevoegen

De actie Voeg bestellingstags toe voegt een tag toe aan de bestelling die de workflow triggert.

Velden

De actie Voeg bestellingstags toe bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt in de actie Voeg bestellingstags toe.
Veld Beschrijving
Tags De tags die aan een bestelling worden toegevoegd. Tags zijn hoofdlettergevoelig. Neem een van de volgende stappen om meerdere tags toe te voegen:
  • Vul elke tag apart in door deze in te typen en vervolgens de Enter-knop in te drukken.
  • Vul meerdere tags in door ze tussen komma's te plaatsen. Spaties tussen komma's worden verwijderd.

    Als je bijvoorbeeld tag1,tag2,tag3 invult en daarna op de Enter-toets drukt, wordt tag1,tag2,tag3 in de actie weergegeven. Wanneer de actie wordt uitgevoerd, worden drie aparte tags toegevoegd: tag1, tag2 en tag3.

Triggers

Aan de actie Bestellingstags toevoegen wordt door de trigger een verborgen veld toegevoegd. Dit veld, Bestellings-ID (of order.id), bepaalt aan welke bestelling tags worden toegevoegd. De bestellings-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

De actie Bestellingstags toevoegen kan worden gebruikt in workflows die worden geactiveerd met triggers die bestelgegevens bevatten, zoals:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een tag toevoegt wanneer een bestelling 100 USD of meer is

In deze voorbeeldworkflow wordt de contest_entry-tag toegevoegd aan alle bestellingen met een totale prijs van 100,00 of meer.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk de tagsAdd-mutatie.

Veelvoorkomende problemen

Flow zegt dat het een tag heeft toegevoegd, maar de tag is niet beschikbaar in het beheercentrum.

Reden: een app (meestal) of Admin-gebruiker heeft de tag overschreven. Dit kan voorkomen omdat veel apps dezelfde gebeurtenissen als Flow gebruiken, zoals 'Bestelling aangemaakt'. Flow is meestal het eerst klaar, waarna andere apps bewerkingen uitvoeren die geen rekening houden met de nieuwe tags.

Oplossing: in dit soort gevallen kun je er het best voor zorgen dat de app een actie in Flow heeft die je kunt aanroepen nadat Flow is uitgevoerd. Als een dergelijke actie niet beschikbaar is, vraag je aan de ontwikkelaars van de app hoe je kunt voorkomen dat jouw tags door de app worden overschreven. Als je het probleem niet met de app kunt oplossen, kun je proberen een 'Wacht'-stap in Flow in te voegen, zodat Flow pas op een later moment tags toevoegt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis