Collectiemetaveld toevoegen

Met de actie collectie-Metaveld toevoegen wordt een Metaveld toegevoegd aan de collectie die de workflow activeert, of wordt een bestaand Metaveld voor die collectie bijgewerkt.

Velden

De actie collectie-Metaveld toevoegen bevat de volgende velden.

Velden die worden gebruikt bij de actie 'collectie-Metaveld toevoegen'.
Veld Beschrijving
Naamruimte van metaveld Vereist. Een Metaveld-naamruimte is een opslag voor een groep Metavelden. Door Metavelden te groeperen in een naamruimte voorkom je dat je Metavelden met elkaar botsen.
Sleutel Vereist. Een sleutel is een id voor de Metaveld-waarde.
Waarde Vereist. De waarde is de informatie die in het Metaveld wordt opgeslagen. Een waarde wordt altijd opgeslagen als tekenreeks, ongeacht het type Metaveld.
Type Het gegevenstype van de Metaveld-waarde.

Triggers

De actie collectie-Metaveld toevoegen heeft een verborgen veld dat toegevoegd is door de trigger. Dit veld, Collectie-ID, bepaalt aan welke collectie het Metaveld wordt toegevoegd. De collectie-ID is standaard ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

De actie collectie-Metaveld toevoegen kan worden gebruikt in workflows die beginnen bij de volgende triggers:

Voorbeeld

Voorbeeld van een workflow die een collectie-Metaveld toevoegt wanneer een collectie wordt aangemaakt

In deze voorbeeldworkflow wordt een collectie-Metaveld toegevoegd aan alle pas aangemaakte collecties.

API-gegevens

Voor meer informatie, bekijk het MetafieldInput-inputobject.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis